Doklad: LUX-BO-02002


LUX-BO-02002
Predná strana - totožnosť
   Vodoznak
   Technika tlače
   Podoba držiteľa
   UV prvok
   UV prvok
Zadná strana
   Technika tlače
   UV prvok
   UV prvok
Document: LUX-BO-02002
        Názov:Carte d'Identité _ Identity Card _ Personalausweis
        Vydávajúca krajina:LUX - Luxembursko • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG •
        Kategória dokladu:B - preukaz totožnosti
        Typ dokladu:O - bežný doklad
        Číslo verzie dokladu:02002
 
        Prvýkrát vydaný dňa:01.12.2008
        Platný:áno
        Právny status:Cestovný doklad vydávaný štátnym príslušníkom krajiny: LUX - Luxembursko • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG •
        Celkové vyhotovenie:karta
        Šírka (mm):105
        Výška (mm):74
 
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:10rok/y
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:15rok/y
        Doba platnosti:10rok/y
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:5rok/y
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:4rok/y
        Najvyšší vek prípustný pre platnosť:15rok/y
        Doba platnosti:5rok/y
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:2rok/y
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:0rok/y
        Najvyšší vek prípustný pre platnosť:4rok/y
        Doba platnosti:2rok/y
Predná strana - totožnosťHore
Vodoznak   Technika tlače   Podoba držiteľa   UV prvok   UV prvok   
 
 
Predná strana - totožnosť
 
   Ochranný prvok:Vodoznak   
Svetlo:PRECHÁDZAJÚCE
 
Vodoznak
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
 
Ochranný prvok:írisový farebný prechod
 
 
Ochranný prvok:giloše/vzory z jemných liniek
 
Ochranný prvok:OVI (opticky variabilná farba)
 
Technika tlače
Technika tlače
   Ochranný prvok:Podoba držiteľa   
 
Podoba držiteľa
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Typ UV prvku:fluorescenčné častice v papieri ("hi-lites")
Farby:modrá, zelená
 
UV prvok
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Opis:„M I B Z M I B Z " (opakuje sa)
Typ UV prvku:iné
Farby:modrá
 
UV prvok
Zadná stranaHore
Technika tlače   UV prvok   UV prvok
 
 
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 

štátny znak na ľavej strane

Ochranný prvok:írisový farebný prechod
 
Technika tlače
Technika tlače
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Opis:„M I B Z M I B Z " (opakuje sa)
Typ UV prvku:iné
Farby:modrá
 
UV prvok
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Typ UV prvku:fluorescenčné častice v papieri ("hi-lites")
Farby:modrá, zelená
 
UV prvok
[ LUX ] [ 18.04.2015 18:53:15 CEST ] Hore