Doklad: CZE-BO-04001


CZE-BO-04001
Predná strana - totožnosť
   Substrát
   Technika tlače
   Technika tlače
   Technika tlače
   Osobné údaje
   Podoba držiteľa
   Opticky variabilný prvok
   UV prvok
Zadná strana
   Technika tlače
   UV prvok
   Dodatočná ochrana
   Dodatočná ochrana
Document: CZE-BO-04001
        Názov:OBČANSKÝ PRŮKAZ
        Vydávajúca krajina:CZE - Česká republika • ČESKÁ REPUBLIKA •
        Kategória dokladu:B - preukaz totožnosti
        Typ dokladu:O - bežný doklad
        Číslo verzie dokladu:04001
 
        Prvýkrát vydaný dňa:01.01.2012
        Platný:áno
        Právny status:Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom krajiny: CZE - Česká republika • ČESKÁ REPUBLIKA •
        Celkové vyhotovenie:karta
        Šírka (mm):54
        Výška (mm):86
        Počet strán:2
 
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:10rok/y
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:15rok/y
        Predĺženie možné:nie
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:5rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:Vydáva sa osobám vo veku menej ako 15 rokov.

Občiansky preukaz môže obsahovať elektronický kontaktný čip.

Predná strana - totožnosťHore
Substrát   Technika tlače   Technika tlače   Technika tlače   Osobné údaje   Podoba držiteľa   Opticky variabilný prvok   UV prvok   
 
 
   Ochranný prvok:Substrát   
 
Substrát
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
Ochranný prvok:mikrotlač
 
 
 
Technika tlače
Technika tlače
Technika tlače
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
 predtlačený text
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:Technika tlače   
Svetlo:ŠIKMÉ
 
Tlačený text/poznámka:hmatateľné gravírovanie
 sériové číslo
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:Osobné údaje   
 
Tlačený text/poznámka:Údaje v kolónkach „PŘÍJMENÍ/SURNAME“ a „JMÉNO/NAME“ sú vyplnené hmatateľným gravírovaním.
 
Osobné údaje
   Ochranný prvok:Podoba držiteľa   
 
Podoba držiteľa
   Ochranný prvok:Opticky variabilný prvok   
Typ OVD:hologram
Opis OVD:lipový list a štátny znak
 
Opticky variabilný prvok
Opticky variabilný prvok
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
 
UV prvok
Zadná stranaHore
Technika tlače   UV prvok   Dodatočná ochrana   Dodatočná ochrana
 
 
Zadná strana
Zadná strana
 
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
Ochranný prvok:mikrotlač
 
 
 
Technika tlače
Technika tlače
Technika tlače
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
 
UV prvok
   Ochranný prvok:Dodatočná ochrana   
Dodatočná ochrana - text:Držiteľ sa rozhodne, či si vyžiada preukaz s čipom alebo bez neho.
Technika záznamu rozširujúcich údajov:mikročip - kontaktný
 
Dodatočná ochrana
Dodatočná ochrana
   Ochranný prvok:Dodatočná ochrana   
Technika záznamu rozširujúcich údajov:dvojrozmerný čiarový kód
 
Dodatočná ochrana
[ CZE ] [ 18.04.2015 19:20:59 CEST ] Hore