Doklad: BGR-FO-02001


BGR-FO-02001
Predná strana - totožnosť
   Technika tlače
   Technika tlače
   Osobné údaje
   Podoba držiteľa
   Podoba držiteľa
   UV prvok
   Číslovanie
   Dodatočná ochrana
Zadná strana
   Technika tlače
   UV prvok
   Dodatočná ochrana
Document: BGR-FO-02001
        Názov:СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС DRIVING LICENCE (BG)
        Vydávajúca krajina:BGR - Bulharsko • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ_REPUBLIC OF BULGARIA •
        Kategória dokladu:F - vodičský preukaz
        Typ dokladu:O - bežný doklad
        Číslo verzie dokladu:02001
 
        Prvýkrát vydaný dňa:29.03.2010
        Platný:áno
        Právny status:Vodičský preukaz vydávaný osobám oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: BGR - Bulharsko • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ_REPUBLIC OF BULGARIA • doklad preukazuje totožnosť držiteľa na území tejto krajiny, ale neslúži ako doklad jeho štátnej príslušnosti
        podľa bulharského zákona o osobných dokladoch slúži vodičský preukaz aj ako preukaz totožnosti pre bulharských občanov na území Bulharskej republiky; cudzinci, ktorí sú držiteľmi bulharského vodičského preukazu totožnosť preukazujú cestovným dokladom, s ktorým vstúpili na územie Bulharskej republiky alebo akýmkoľvek dokladom, ktorý sa vydáva cudzincom zdržiavajúcim sa v Bulharskej republike
 
        Celkové vyhotovenie:karta
        Šírka (mm):86
        Výška (mm):54
 
 
Platnosť 
        Doba platnosti:10rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:pre vodičský preukaz v Bulharskej republike neexistuje maximálna veková hranica; platia tieto minimálne vekové hranice: - 16 rokov pre kategóriu „M“; - 17 rokov pre kategóriu „Ткт“, „А1“ a „В1“; - 18 rokov pre kategórie „A", „В“, „ВЕ“, „С1“ a „С“; - 20 rokov pre kategóriu „С1Е“; - 21 rokov pre kategórie „СЕ“, „D1“, „D“, „D1E“, „DE“, „Ттб“ a „Ттм“
 
Platnosť 
        Doba platnosti:5rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:pre telesne postihnutých vodičov platí preukaz maximálne 5 rokov; ak vodič predloží lekárske osvedčenie vydané špecializovaným lekárskym výborom doba platnosti môže byť obmedzená v súlade so závermi uvedeného výboru

Vodičský preukaz vydáva Ministerstvo vnútra.

Predná strana - totožnosťHore
Technika tlače   Technika tlače   Osobné údaje   Podoba držiteľa   Podoba držiteľa   UV prvok   Číslovanie   Dodatočná ochrana
 
 
Predná strana - totožnosť
 
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
Ochranný prvok:giloše/vzory z jemných liniek
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
Ochranný prvok:OVI (opticky variabilná farba)
Tlačený text/poznámka:mapa Bulharska zelenou a červenou farbou (medený odtieň)
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:Osobné údaje   
 
Technika:laserové gravírovanie
 osobné údaje / iné údaje o osobe
 
   Ochranný prvok:Podoba držiteľa   
Technika integrácie fotografie (podoby držiteľa):laserové gravírovanie
 
 
 
Podoba držiteľa
   Ochranný prvok:Podoba držiteľa   
Svetlo:PRECHÁDZAJÚCE
Technika integrácie fotografie (podoby držiteľa):laserová perforácia
 
Podoba držiteľa
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Typ UV prvku:fluorescenčná potlač, hlavná tlač
Farby:červená, žltá
 
UV prvok
   Ochranný prvok:Číslovanie   
Zloženie:NNNNNNNNN
 
 
Číslovanie
   Ochranný prvok:Dodatočná ochrana   
Svetlo:ŠIKMÉ
 
Tlačený text/poznámka:reliéfne obrázky slnka a text vyhotovený mikrotlačou
 
Dodatočná ochrana
Zadná stranaHore
Technika tlače   UV prvok   Dodatočná ochrana
 
 
Zadná strana
 
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
Ochranný prvok:giloše/vzory z jemných liniek
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
Typ UV prvku:fluorescenčná potlač, hlavná tlač
Farby:červená, žltá
 
UV prvok
   Ochranný prvok:Dodatočná ochrana   
Svetlo:ŠIKMÉ
 
Tlačený text/poznámka:reliéfna mapa Bulharska
 
Dodatočná ochrana
[ BGR ] [ 18.04.2015 19:21:31 CEST ] Hore