Doklad: NLD-AP-04001


NLD-AP-04001
Obal - predná vonkajšia strana
Strana s osobnými údajmi
   Substrát
   Vodoznak
   Fólia
   UV prvok
Vnútorná strana (strany)
   Substrát
   Vodoznak
Document: NLD-AP-04001
        Názov:NOODPASPOORT _ emergency passport_passeport provisoire
        Vydávajúca krajina:NLD - Holandsko • KONINKRIJK DER NEDERLANDEN •
        Kategória dokladu:A - cestovný pas
        Typ dokladu:P - náhradný / dočasný
        Číslo verzie dokladu:04001
 
        Prvýkrát vydaný dňa:09.10.2011
        Posledný deň platnosti:08.03.2015
        Platný:nie
        Právny status:Cestovný doklad vydávaný štátnym príslušníkom krajiny: NLD - Holandsko • KONINKRIJK DER NEDERLANDEN •
        Celkové vyhotovenie:jednoduchá knižka
        Šírka (mm):88
        Výška (mm):125
        Počet strán:8
 
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:1rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:náhradný cestovný doklad: nemôže sa použiť ako doklad totožnosti na iné účely; vydávajú ho buď v zahraničí diplomatické alebo konzulárne úrady, alebo v Holandsku Koninklijke Marechaussee (Schiphol, IJmuiden, letisko Groningen (Eelde), letisko Eindhoven, Hoek van Holland, letisko Maastricht Aachen, letisko Haagu a letisko Enschede Twente)
Obal - predná vonkajšia stranaHore
 
        Materiál:plast
        Hlavná farba:ružová
 
 
Obal - predná vonkajšia strana
 
Strana s osobnými údajmiHore
Substrát   Vodoznak   Fólia   UV prvok   
 
 
Strana s osobnými údajmi
 
   Ochranný prvok:Substrát   
Prítomnosť vlákien:áno
 
   Ochranný prvok:Vodoznak   
Svetlo:PRECHÁDZAJÚCE
 
Vodoznak
   Ochranný prvok:Fólia   
 
Fólia
   Ochranný prvok:UV prvok   
Svetlo:UV SVETLO
 
UV prvok
Vnútorná strana (strany)Hore
Substrát   Vodoznak   
 
 
 
   Ochranný prvok:Substrát   
 
Substrát
   Ochranný prvok:Vodoznak   
Svetlo:PRECHÁDZAJÚCE
 
Vodoznak
[ NLD ] [ 18.04.2015 16:56:19 CEST ] Hore