Doklad: JEY-AO-02001


JEY-AO-02001
Obal - predná vonkajšia strana
Obal - predná predsádka
   Substrát
   Technika tlače
   Technika tlače
   UV prvok
Strana s osobnými údajmi
   Substrát
   Vodoznak
   Opticky variabilný prvok
   UV prvok
   Dodatočná ochrana
Vnútorná strana (strany)
   Substrát
   Vodoznak
Vnútorná strana (strany)
   Vodoznak
   Technika tlače
   UV prvok
JEY-AO-02001
Kód 
        Vydávajúca krajina:JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY •
        Kategória dokladu:A - cestovný pas krajiny (všetky typy cestovných pasov)
        Typ dokladu:O - bežný
        Číslo dokumentu – verzia:02001
 
        Prvýkrát vydaný dňa:16.11.1999
        Názov:-->GBR-AO-01005
        Platný:áno
 
        Právny status:Doklad vydávaný štátnym príslušníkom krajiny: JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY •
        Jersey nie je plnoprávnym členom Európskej únie. Niektorí držitelia pasu vydaného na ostrove Jersey sú plnoprávnymi občanmi EÚ na základe svojich väzieb so Spojeným kráľovstvom. Iní držitelia pasu z Jersey plnoprávnymi občanmi EÚ nie sú a na strane s poznámkami majú uvedené: „The holder is not entitled to benefit from EC/EU provisions relating to employment or establishment“ (Na držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia EÚ/ES, ktoré sa týkajú zamestnania alebo usadzovania).
 
        Počet strán:32
 
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:10rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:od 10. septembra 2001 platia pasy Spojeného kráľovstva s digitálnou podobou držiteľa najviac 10 rokov a 9 mesiacov
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:16rok/y
 
Platnosť 
        Maximálna doba platnosti:5rok/y
        Predĺženie možné:nie
        Dodatočné údaje o platnosti:od 10. septembra 2001 platia pasy Spojeného kráľovstva s digitálnou podobou držiteľa najviac 5 rokov a 9 mesiacov
        Najnižší vek prípustný pre platnosť:0rok/y
        Najvyšší vek prípustný pre platnosť:15rok/y
 
 
 
Obal - predná vonkajšia strana   Späť na začiatokHore   
 
 
 
Obal - predná vonkajšia strana
 
Obal - predná predsádka   Späť na začiatokHore   
Substrát   Technika tlače   Technika tlače   UV prvok   
 
 
   Ochranný prvok:Substrát   
        Prítomnosť vlákien:nie
        Aplikácia planžiet:nie
 
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
 
 
 
 
 
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
        Technika tlače - ochranný prvok:skrytý obrazec
        Tlačený text/poznámka:skytý obrazec „UK UK“
        Technika:hĺbkotlač
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:UV prvok   
        Farby:žltá
        Typ UV prvku:fluorescenčná potlač, hlavná tlač
 
UV prvok
Strana s osobnými údajmi   Späť na začiatokHore   
Substrát   Vodoznak   Opticky variabilný prvok   UV prvok   Dodatočná ochrana
 
 
Strana s osobnými údajmi
 
   Ochranný prvok:Substrát   
        Prítomnosť vlákien:nie
        Aplikácia planžiet:nie
 
   Ochranný prvok:Vodoznak   
 
        vodoznak v tvare pruhu na stranách 1 - 2, 31 - 32
 
Vodoznak
   Ochranný prvok:Opticky variabilný prvok   
        Opis OVD:hologram na podobe držiteľa na strane s osobnými údajmi
        Typ OVD:hologram
 
        Hologram s kvetinovým erbom, ktorý vidno v podtlači na stranách 1 a 32; text podtlače znie „UNITEDKINGDOMPASSPORT“.
 
Opticky variabilný prvok
   Ochranný prvok:UV prvok   
        Farby:žltá, oranžová
 
UV prvok
   Ochranný prvok:Dodatočná ochrana   
        Dodatočná ochrana - text:jemné štruktúry a vzory vytvorené laserovou perforáciou na strane s osobnými údajmi
 
        Strana s osobnými údajmi obsahuje päť rôznych motívov vytvorených laserovým gravírovaním (jemné štruktúry a motívy) na rôznych miestach; tri z nich sú zobrazené.
 
Dodatočná ochranaJemné štruktúry a vzory vytvorené laserovou perforáciou v strede strany s osobnými údajmi v prechádzajúcom svetle
Dodatočná ochranaJemné štruktúry a vzory vytvorené laserovou perforáciou vpravo dole pri zobrazení držiteľa v prechádzajúcom svetle
Dodatočná ochranaJemné štruktúry a vzory vytvorené laserovou perforáciou vľavo dole pri zobrazení držiteľa v prechádzajúcom svetle
Vnútorná strana (strany)   Späť na začiatokHore   
Substrát   Vodoznak   
 
 
 
Vnútorná strana (strany)
 
   Ochranný prvok:Substrát   
        Prítomnosť vlákien:nie
        Aplikácia planžiet:nie
 
   Ochranný prvok:Vodoznak   
 
        vodoznak v tvare pruhu na stranách 1 - 2, ako aj 31 - 32
 
Vodoznak
Vnútorná strana (strany)   Späť na začiatokHore   
Vodoznak   Technika tlače   UV prvok   
 
        (Od) Čísla strany (podľa tlače):4
        Do čísla strany (podľa tlače):30
 
 
   Ochranný prvok:Vodoznak   
 
        vodoznak na stranách 3 až 30
 
Vodoznak
   Ochranný prvok:Technika tlače   
 
 
        Technika tlače - ochranný prvok:írisový farebný prechod
 
 
 
 
Technika tlače
   Ochranný prvok:UV prvok   
        Farby:žltá
        Typ UV prvku:fluorescenčná potlač, hlavná tlač
 
        Na vízových stranách je zobrazený žltý narcis, nachádza sa na stranách 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 a 29.
 
UV prvokUV prvok na strane s vízami - pozri poznámky
[ GBR ] [ Generated On : 19.09.2012 13:10:19 ] Späť na začiatokHore