Dokument: JEY-AO-02001


JEY-AO-02001
Omslag - ydre forside
Omslag - indre forside
   Bæremateriale
   Trykteknik
   Trykteknik
   UV-feature
Persondataside
   Bæremateriale
   Vandmærke
   Optisk variabelt element
   UV-feature
   Supplerende sikring
Dokumentside(r)
   Bæremateriale
   Vandmærke
Dokumentside(r)
   Vandmærke
   Trykteknik
   UV-feature
JEY-AO-02001
Kode 
        Udstedende land:JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY •
        Dokumentkategori:A - Nationalt pas (alle pastyper)
        Dokumenttype:O - Almindeligt
        Dokumentnummer – udgave:02001
 
        Første gang udstedt den:16.11.1999
        Overskrift:-->GBR-AO-01005
        Gyldigt:ja
 
        Retlig status:Dokument udstedt til statsborgere i JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY •
        Jersey er ikke fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union. Visse indehavere af pas fra Jersey er fuldgyldige EU-borgere på grund af deres tilknytning til Det Forenede Kongerige. Andre indehavere af pas fra Jersey er ikke fuldgyldige EU-borgere og har en påtegning på siden til bemærkninger i passet, hvoraf det fremgår, at indehaveren ikke er omfattet af EU's regler vedrørende beskæftigelse eller etablering: "The holder is not entitled to benefit from EC/EU provisions relating to employment or establishment".
 
        Antal sider:32
 
 
Gyldighed 
        Maksimal gyldighedsperiode:10år
        Forlængelse mulig:nej
        Gyldighed - suppl. oplysninger:Siden den 10. september 2001 har Det Forenede Kongeriges pas med digitalt foto været gyldige i op til 10 år og 9 måneder.
        Mindstealder for gyldighed:16år
 
Gyldighed 
        Maksimal gyldighedsperiode:5år
        Forlængelse mulig:nej
        Gyldighed - suppl. oplysninger:Siden den 10. september 2001 har Det Forenede Kongeriges pas med digitalt foto været gyldige i op til 5 år og 9 måneder.
        Mindstealder for gyldighed:0år
        Maksimumsalder for gyldighed:15år
 
 
 
Omslag - ydre forside   Til topTil toppen   
 
 
 
Omslag - ydre forside
 
Omslag - indre forside   Til topTil toppen   
Bæremateriale   Trykteknik   Trykteknik   UV-feature   
 
 
   Sikkerhedsfeature:Bæremateriale   
        Anvendelse af fibre:nej
        Anvendelse af planchetter:nej
 
   Sikkerhedsfeature:Trykteknik   
 
 
 
 
 
 
 
Trykteknik
   Sikkerhedsfeature:Trykteknik   
 
        Trykteknisk sikkerhedsfeature:latent billede
        Trykt tekst / bemærkning:Latent billede "UK UK"
        Teknik:dybtryk
 
Trykteknik
   Sikkerhedsfeature:UV-feature   
        Farver:gul
        UV-featuretype:fluorescerende overtryk
 
UV-feature
Persondataside   Til topTil toppen   
Bæremateriale   Vandmærke   Optisk variabelt element   UV-feature   Supplerende sikring
 
 
Persondataside
 
   Sikkerhedsfeature:Bæremateriale   
        Anvendelse af fibre:nej
        Anvendelse af planchetter:nej
 
   Sikkerhedsfeature:Vandmærke   
 
        Vandmærkebort på side 1-2 og 31-32
 
Vandmærke
   Sikkerhedsfeature:Optisk variabelt element   
        Beskrivelse af OVD:Holografisk mønster hen over fotoet på persondatasiden.
        OVD-type:hologram
 
        Det holografiske mønster forestiller blomstersymbolet fra baggrundstrykket på side 1 og 32; baggrundstrykket viser teksten "UNITEDKINGDOMPASSPORT".
 
Optisk variabelt element
   Sikkerhedsfeature:UV-feature   
        Farver:gul, orange
 
UV-feature
   Sikkerhedsfeature:Supplerende sikring   
        Supplerende sikring - tekst:Laserperforerede tynde strukturer og mønstre på persondatasiden
 
        Persondatasiden indeholder fem forskellige mønstre af laserperforerede tynde strukturer og mønstre placeret forskellige steder; tre mønstre er vist.
 
Supplerende sikringLaserperforerede tynde strukturer og mønstre midt på persondatasiden - gennemlysning
Supplerende sikringLaserperforerede tynde strukturer og mønstre nederst til højre for fotoet - gennemlysning
Supplerende sikringLaserperforerede tynde strukturer og mønstre nederst til venstre for fotoet - gennemlysning
Dokumentside(r)   Til topTil toppen   
Bæremateriale   Vandmærke   
 
 
 
Dokumentside(r)
 
   Sikkerhedsfeature:Bæremateriale   
        Anvendelse af fibre:nej
        Anvendelse af planchetter:nej
 
   Sikkerhedsfeature:Vandmærke   
 
        Vandmærkebort på side 1-2 og 31-32
 
Vandmærke
Dokumentside(r)   Til topTil toppen   
Vandmærke   Trykteknik   UV-feature   
 
        (Fra) sidenummer (som trykt):4
        Til sidenummer (som trykt):30
 
 
   Sikkerhedsfeature:Vandmærke   
 
        Vandmærke på side 3-30
 
Vandmærke
   Sikkerhedsfeature:Trykteknik   
 
 
        Trykteknisk sikkerhedsfeature:regnbuetryk
 
 
 
 
Trykteknik
   Sikkerhedsfeature:UV-feature   
        Farver:gul
        UV-featuretype:fluorescerende overtryk
 
        Viseringssiderne viser en gul påskelilje; den ses på side 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 og 29.
 
UV-featureUV-feature på viseringssiden - jf. bemærkninger
[ GBR ] [ Generated On : 19.09.2012 13:10:20 ] Til topTil toppen