LT_SGC_43proz

MS+flags

 

lt

v. 12815+co02+03.lt.13

 

 

 

Europos Sąjungos Taryba

PRADO

Aiškinamasis žodynas

 013

Techniniai terminai, susiję su apsaugos priemonėmis ir apskritai su saugiaisiais dokumentais(013)

(abėcėlės tvarka)

 

 

 


 00P

 

 

 

 

Įžanga

 

 

 

Šis viešai prieinamas aiškinamasis žodynas, kuris pirmą kartą buvo paskelbtas 2007 m., yra sėkmingo visų Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos bei Šveicarijos Europos dokumentų ekspertų bendradarbiavimo pavyzdys; šie ekspertai reguliariai posėdžiauja Tarybos Sienų darbo grupėje (klastoti dokumentai) – Mišriame komitete.

 

Šio aiškinamojo žodyno paskirtis – ne tik 23 oficialiomis ES kalbomis paaiškinti techninius terminus, naudojamus PRADO (AUTENTIŠKŲ TAPATYBĖS IR KELIONĖS DOKUMENTŲ INTERNETE VIEŠAS REGISTRAS) (angl. Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) sistemoje pateikiamuose dokumentų aprašymuose, bet ir skatinti naudoti nuoseklius terminus ir padėti didinti tarpusavio supratimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ryšių palaikymas ir policijos bei administracinis bendradarbiavimas. Jo paskirtis – taip pat padėti didinti pareigūnų, turinčių tikrinti asmens tapatybę ir asmens tapatybės dokumentus, informuotumą; jeigu PRADO naudotojai, kurie kreipiasi į vietos policijos skyrių arba atsakingą nacionalinį kontaktinį centrą prašydami tolesnių nurodymų, neatkreips dėmesio į jiems kilusius įtarimus, dokumentų ekspertai negalės priimti sprendimo dėl abejonių keliančio dokumento autentiškumo.

 

Prisidedant prie ryšių palaikymo ir bendradarbiavimo gerinimo yra kovojama su nelegalia imigracija ir organizuotu nusikalstamumu, be to, tokiu būdu stiprinamas saugumas prie išorės sienų ir kitose srityse.

 

Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie suteikė galimybę parengti šį PRADO aiškinamąjį žodyną.

 

 

 

 

 

2012-09-25

Rafael Fernández-Pita y González

 

Generalinis direktorius

Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000

Įžanga

Įvadas

Adatinis spausdinimas

Antrinis (šešėlinis) atvaizdas

Apsauginis siūlelis

Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas

Biometrinis identifikatorius (biometriniai duomenys)
 · Elektroninis pasas

Brūkšninis kodas / dvimatis brūkšninis kodas

DID® – Difrakcinė identifikavimo priemonė

Dokumento kodas

Dokumento turėtojo nuotrauka – tvirtinimo metodai
 · Kniedės
 · Lipni juosta
 · Priklijuota
 · Susegta sąsagomis

Drėgnas spaudas

FADO

Fluorescencinės mikrodalelės (hi-lites)

Fluorescencinės planšetės

Fluorescenciniai dažai

Fluorescenciniai plaušeliai

Fluorescencinis apsauginis siūlelis

Fluorescencinis serijos numeris

Fluorescencinis susiuvimo siūlas

Fluorescencinis užspausdinimas

Fono / apsauginė spauda

Fotochrominiai dažai

Fotografinis popierius

Fototechninis procesas

Giliaspaudė

Giljoširuotės / plonų linijų tinkleliai

Holograma

Identigrama (Identigram®)

iFADO

Įrišimo būdas

Iš anksto atspausdintas tekstas

Iškilioji spauda

Karštas folijos įspaudas

Kiaurai peršviečianti šviesa

Kinegrama (Kinegram®)

Kintantis lazerinis vaizdas

Laminatas
 · Įrištas laminatas
 · Laminato reljefo įspaudas
 · Laminato užspausdinimas

Laminato UV požymis

Latentinis vaizdas

Lazerinė spauda / kopijavimas

Lazerinis graviravimas

Lazerinis perforavimas
 · Antrinis (šešėlinis) atvaizdas – perforuotas lazeriu
 · Lazerinis perforavimas su pakreipimo efektu
 · Lazeriu perforuotas serijos numeris
 · Lazeriu perforuotos plonų linijų struktūros ir motyvai (įpjauti motyvai)

Lūžtanti / koksalinė šviesa

Magnetinė juostelė

 

 

  

Mašininiam nuskaitymui pritaikytas kelionės dokumentas (MRTD)

Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

Mašininio nuskaitymo zona – MRZ

Mechaninis perforavimas

Metalizuoti dažai

Metamerinės spalvos

Mikrolustas (bekontaktis)

Mikrolustas (kontaktinis)

Minispauda ir mikrospauda

Numeravimas

Ofsetas

Optinė juostelė

Optiškai kintanti priemonė

Optiškai kintantys dažai

Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

Pakreipimo efektas

Pasikartojantis tekstas

PC (polikarbonatas)

Permatomas sutapimo ženklas

Planšetės

PRADO

Prasiskverbiantys dažai

PVC (polivinilchlorido) kortelė

Rašalinė spauda

Rastrinė giliaspaudė

Rastrinis nuotraukų perforavimas

Reljefo įspaudas

Retroflektyvinis laminatas

Šabloninis (trafaretinis) daugiaspalvis dažymas

Sausas spaudas                                                 

Serijos numeris

Sintetiniai plaušeliai

Skaidrus langelis

Spalvoti apsauginiai plaušeliai

Su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijęs tekstas

Susiuvimo siūlas

Sutikrinimo ženklas / nefiksuota numeracija

Šoninė šviesa

Tapatybės klastojimas ir dokumentų klastojimas

Termochrominiai dažai

Termosublimacinė spauda

Termotransferinė spauda

Tinklelis, apsaugotas nuo skenavimo ir kopijavimo

Tirpstantys dažai

Trafaretinė spauda

UV šviesa (ultravioletinė šviesa)

Vaivorykštiniai dažai

Vaivorykštinis laminatas

Vaivorykštinis spalvinimas

Vaizdas (spauda), kuriame yra koduotų asmens duomenų (KAD) arba užšifruotos informacijos apie dokumentą

Vandens ženklas
 · Vienatonis vandens ženklas
 · Dvitonis vandens ženklas
 · Šešėlinis vandens ženklas


 00I

 

 

 

 

 

 

Įvadas

 

 

Šis aiškinamasis žodynas pateikiamas, kad skaitytojui būtų paprasčiau suprasti PRADO naudojamus terminus; jame NĖRA pateikiama mokslinių apibrėžčių; jo pagrindinė paskirtis – visiems, kurie kasdien netikrina saugiųjų dokumentų, padėti suprasti formuluotes ir padėti atpažinti kai kurias iš svarbesnių kelionės ir asmens tapatybės dokumentuose esančių apsaugos priemonių. Todėl pateikiamos paprastos ir neišsamios apibrėžtys, pavyzdžiai ir paaiškinimai.

 

 

Norėdami rasti tą patį skyrių šio dokumento redakcijoje kita kalba, ieškokite pagal atitinkamą pilkos spalvos trijų skaitmenų skyriaus numerį kiekvieno skyriaus dešinės pusės viršuje.

 

 

Pasiūlymus dėl patobulinimų ir pastabas dėl klaidų ir riktų siųskite adresu: helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

Jeigu norite perskaityti šį abėcėlės tvarka išdėstytą aiškinamąjį žodyną, pavyzdžiui, mokymo tikslais, siūlome pirmiausia susipažinti su skyriumi dėl  TAPATYBĖS KLASTOJIMO IR DOKUMENTŲ KLASTOJIMO.

 155

Adatinis spausdinimas

 

Adatinis spausdintuvas arba taškų matricos spausdintuvas yra kompiuterinis spausdintuvas, kuriuo spausdinama smūgiavimo principu, suduodant dažuose išmirkyta medžiagine juosta per pagrindą, labai panašiai kaip rašomosios mašinėlės atveju, tačiau, skirtingai nei rašomojoje mašinėlėje, raidės formuojamos iš taškų matricos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatinis spausdinimas

 


 

 

 168

Antrinis (šešėlinis) atvaizdas

 

Antrinis (šešėlinis) dokumento turėtojo veido atvaizdas gali būti integruojamas į asmens tapatybės dokumento asmens duomenų lapą arba antrą puslapį, kuriame pateikiama su asmens duomenimis susijusi informacija. Jis gali būti spausdinamas naudojant tuos pačius procesus kaip ir pirminiam veido atvaizdui arba skirtingus procesus, pvz., naudojant:

  fluorescencinį užspausdinimą,

  lazerinį perforavimą arba

  Identigramą (Identigram®).

 

 

 

Lazeriu perforuotas antrinis (šešėlinis) atvaizdas, matomas kiaurai peršviečiančioje šviesoje (dešinėje pusėje)

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas

 


 

 (037)

 036

Apsauginis siūlelis

 

Apsauginis siūlelis yra juostelė (plastikinė, metalinė ar kitos medžiagos), integruota į pagrindą gamybos proceso metu kaip papildoma apsaugos priemonė. Yra labai daug įvairių apsauginių siūlelių rūšių: pvz., polimerinės, dengtos metalu, spalvotos laminato juostelės ir laminato juostelės su mikrotekstu, taip pat ypač sudėtingi siūleliai, kurie pritaikyti mašininiam nuskaitymui, pvz., magnetiniai arba holografiniai personalizuoti apsauginiai siūleliai.

 

ʛ鄼ᬫ°

 

 

 

 

 

 

 

Apsauginis siūlelis su negatyviniu mikrotekstu kiaurai peršviečiančioje šviesoje

 

 

Taip pat žr.:    Mikrospauda

 

 


 

 037

Apsauginis siūlelis gali būti visiškai integruotas į pagrindą arba jo dalis gal būti pagrindo paviršiuje, (panašiai į išdėstymą langeliais); tuomet jis kartais vadinamas punktyriniu apsauginiu siūleliu arba punktyriniu siūleliu:

 

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Fluorescencinis apsauginis siūlelis

Taip pat žr.:    Pasikartojantis tekstas

Taip pat žr.:    Su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijęs tekstas

 


 

 122

Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas

 

Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas reiškia operaciją, kurią vykdant naudojamas spausdinimo, (lazerinio) graviravimo arba fototechninis procesas (o ne rašomoji mašinėlė ar rašymas ranka), kad personalizavimo proceso metu atvaizdas (dokumento turėtojo nuotrauka), parašas arba asmens duomenų tekstas būtų integruoti tiesiogiai į pagrindą arba laminatą.

 

Nuotraukos integravimas. Atvaizdas nebus atskiras (pvz., priklijuotas) dokumento elementas, o bus jo sudėtinė dalis: nuotrauka atspausdinama (be to, kartais taip pat (  Antrinis (šešėlinis) atvaizdas), pavyzdžiui, paverčiama perforuotu tinklelio motyvu) asmens duomenų lapo vizualiniam patikrinimui pritaikytoje zonoje (VIZ).

 

Šiuo atveju integravimas nepriklauso nuo to, ar asmens duomenų tekstas / atvaizdas yra laminuoti.

 

 

Taip pat žr.:    Su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijęs tekstas

 

Integravimo būdai:

 

  Rašalinė spauda

  Lazerinis graviravimas

  Lazerinė spauda

  Fototechninis procesas

  Termosublimacinė spauda

  Termotransferinė spauda

 

 

Lazeriu išgraviruotas integruotas atvaizdas

 

 


 

 

Asmens duomenų, nuotraukos ir parašo integravimas naudojant   fototechninį procesą

 

 

 


 

 181

Biometrinis identifikatorius (biometriniai duomenys)

Biometrinis identifikatorius yra asmeniniai biologiniai (anatominiai ar fiziologiniai) arba elgsenos požymiai, kuriais galima pasinaudoti siekiant nustatyti asmens tapatybę, lyginant juos su saugomais identifikavimo duomenimis. Tradiciškai populiariausi biometriniai identifikatoriai yra pirštų atspaudai ir veido atvaizdas. Kiti dažnai naudojami biometriniai identifikatoriai – akies rainelės atvaizdas ir rankos geometrija. Biometrinius identifikatorius galima naudoti biometrinio atpažinimo procesams, pavyzdžiui, veido ir akies rainelės atpažinimui. Biometrinių identifikatorių matavimo metodas vadinamas biometrija.

 

 182

Elektroninis pasas

 

Elektroniniuose pasuose asmens duomenys saugomi integruotame mikroluste (integriniame grandyne). Pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (International Civil Aviation Organization – ICAO) specifikacijas   mikroluste (bekontaktis) kaip sąveikus biometrinis identifikatorius saugomi duomenys, kurie pateikti paso asmens duomenų lapo   MRZ (mašininio nuskaitymo zonoje), ir veido atvaizdas (tai yra minimalus reikalavimas). Taip pat įtraukiami papildomi biometriniai identifikatoriai, pvz., pirštų atspaudai ar akies rainelės atvaizdai.

 

Luste saugomus biometrinius duomenis galima lyginti su dokumento turėtojo biometriniais požymiais ir dokumento asmens duomenų lape pateiktais duomenimis. Tai galima daryti, pavyzdžiui, rankiniu būdu, naudojant dokumentų skaitytuvą, arba galima naudoti automatizuotą elektroninių vartų sistemą. Kaip apsaugos priemonė siekiant apsaugoti saugomų duomenų autentiškumą ir vientisumą naudojamas skaitmeninis parašas. Naudojama technologija vadinama ICAO viešojo rakto infrastruktūra (VRI). Tikrinančios institucijos gali naudoti skaitmeninį parašą, kad užtikrintų, kad elektroninio paso luste saugomi duomenys būtų pateikti tinkamos ir patikimos išduodančiosios institucijos ir kad jie nebūtų pakeisti.

 

 

ICAO reikalavimus atitinkančio elektroninio paso išorinėje priekinio viršelio pusėje bus pateiktas tarptautinis elektroninio paso simbolis:

 

 

Taip pat žr.:    Su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijęs tekstas

Taip pat žr.:    Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas

 

Taip pat žr.:    Mašininiam nuskaitymui pritaikytas kelionės dokumentas – MRTD

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

 


 

 004

Brūkšninis kodas / dvimatis brūkšninis kodas

 

Mašininiam nuskaitymui pritaikyta informacija.

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

 

Brūkšniniame kode (vienmačiame brūkšniniame kode) atspausdintų lygiagrečių linijų (brūkšnių) pločiuose ir tarpuose tarp jų saugomi duomenys, skirti mašininiam-optiniam duomenų nuskaitymui.

 

 

 

 

 

Vienmatis brūkšninis kodas, kuriame pateikiamas serijos numeris

 

 

 

Dvimačiame brūkšniniame kode duomenys saugomi dviejuose matmenyse; todėl jame galima saugoti daug daugiau informacijos:

 


 

Dvimatis brūkšninis kodas

 

 

 

 

 190

DID® – Difrakcinė identifikavimo priemonė

 

DID® yra   DOVID (Difrakcinė optiškai kintančio vaizdo priemonė) rūšis.

 

DID® yra dvi difrakcinės spalvos, matomos tiesioginio atspindžio kampu. Pasukus 90° kampu plokštumoje matomas aiškus spalvų perėjimas. Taip sudaromos sąlygos lengvai apžiūrėti dokumentą.

 

Galima integruoti kitokius kontrasto efektus iš kitų   DOVID priemonių.

 

 


DID® Hologram.Industries

 

 

 

 

 

Žr.:   Optiškai kintanti priemonė

 

 


 

 128

Dokumento kodas

 

Šioje duomenų bazėje naudojamus AUTENTIŠKŲ (TIKRŲ) DOKUMENTŲ kodus sudaro šios dalys:

 

Pavyzdžiui: „FRA-AO-01001“ – šį kodą sudaro:

 

·         Raidės „FRA“, kurios reiškia Prancūziją, dokumentą išdavusią šalį  = 3 raidžių šalies kodas

·         Raidė „A“, kuri reiškia Pasas (nacionalinis pasas)                              = Dokumento kategorija

·    Raidė „O“, kuri reiškia Paprastas (angl. ordinary)                             = Dokumento tipas

·         „01001“ (5 skaitmenys), iš kurių pirmi du („01“)                                   = Dokumento numeris

 paskutiniai trys („001“)                             = Modelio numeris.

 

 

PRADO gali būti aprašomi toliau nurodyti dokumentai:

 

 

Dokumentų kategorijos:

 

 

Dokumentų tipai:

 

 

 

 

 

A

Pasas *

 

 

 

B

Asmens tapatybės kortelė

 

 

 

C

Viza

 

 

 

E

Atvykimo dokumentas

 

O

Paprastas dokumentas

F

Vairuotojo pažymėjimas

 

D

Diplomatinis

G

Transporto priemonės registracijos liudijimas / kelionės lapas

 

S

Tarnybinis / Pareiginis (oficialus)

H

Teisę gyventi patvirtinantis dokumentas

 

F

Karinis

I

Jūrininko knygelė

 

P

Išduotas skubos tvarka / Laikinas

J

Kitos valstybės piliečiui išduotas kelionės dokumentas

 

Y

Susijęs dokumentas

K

Traukinio mašinisto pažymėjimas

 

 

 

L

Įgulos nario pažymėjimas / Piloto licencija

 

 

 

M

Pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas / Kapitono licencija

 

 

 

S

Specialusis leidimas (kortelė)

 

 

 

V

Įgaliojimas atstovauti bendrovei

 

 

 

X

Kitas dokumentas

 

 

 

 

D

Spaudas

 

E

Atvykimo spaudas

 

 

 

X

Išvykimo spaudas

 

P

Civilinės būklės dokumentas

 

B

Gimimas

 

 

 

N

Pilietybė / Tautybė

 

 

 

I

Socialinio draudimo kortelė / Mokesčių mokėtojo kortelė

 

 

 

A

Įvaikinimas

 

 

 

M

Santuoka

 

 

 

U

Registruota partnerystė

 

 

 

R

Santuokos nutraukimas

 

 

 

T

Mirties liudijimas

*)    Visų rūšių nacionaliniai pasai

v   

 

Dokumento kategorija yra kiekvieno dokumento kodo privaloma skiltis.

v   

Dokumento tipas nėra privaloma dokumento kodo dalis.

 

 

PRADO duomenų bazėje nėra aprašytos visos šios dokumentų kategorijos ir dokumentų tipai.

 

Jeigu vienoje iš mūsų kitų duomenų bazių aprašomas KLASTOTAS DOKUMENTAS, jo aprašyme naudojamas toks pat dokumento kodas, kaip ir atitinkamo autentiško dokumento kodas, o po to iš karto skliaustuose nurodomas aptiktų klastotų dokumentų skaičius (didėjančia tvarka):

 

Pavyzdžiui: „FRA-AO-01001 (3)“ – tai yra trečia aptikta KLASTOTO DOKUMENTO rūšis, pagrįsta autentišku dokumentu „FRA-AO-01001“.

 


 

 (073), (076), (032)

 130

Dokumento turėtojo nuotrauka – tvirtinimo metodai

 073

·    Kniedės

Tradicinių nuotraukų tvirtinimo metodas.

 

 

 


 

 130

·    Lipni juosta

Tradicinių nuotraukų tvirtinimo metodas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 076

·    Priklijuota

Tradicinių nuotraukų tvirtinimo metodas.

 

 

 

 

 032

·    Susegta sąsagomis

 

 

 

 

Autentiškumo patvirtinimas:

Taip pat žr.:   Sausas spaudas

Taip pat žr.:   Drėgnas spaudas

Taip pat žr.:   Reljefo įspaudas

 

Taip pat žr.:   Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas


 

 083

Drėgnas spaudas

 

Skysti dažai perkeliami ant pagrindo naudojant spaudą, pavyzdžiui, dokumento arba įprastu būdu pritvirtinto (pvz., priklijuoto) dokumento turėtojo atvaizdo autentiškumui patvirtinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentiškumo patvirtinimas:

Taip pat žr.:    Sausas spaudas

Taip pat žr.:    Reljefo įspaudas

 

Taip pat žr.:    Dokumento turėtojo nuotrauka – tvirtinimo metodai

 

 

 

 

 

 

Atvykimo į Šengeno erdvę per išorės sieną įrodymas.

 

 

 

 

 

 183

LT_SGC_43proz

 

FADO

 

FADO - Klastoti ir autentiški dokumentai internete (angl. False and Authentic Documents Online) - sistema buvo sukurta pagal Tarybos bendruosius veiksmus 98/700/TVR.

 

1.    Įslaptintoje (turinčioje slaptumo žymą „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“) Expert FADO sistemoje sudaromos sąlygos tam, kad dokumentų ekspertai, reguliariai posėdžiaujantys klastotų dokumentų ekspertų sudėties Sienų darbo grupėje – Mišriame komitete, galėtų keistis informacija (apie klastotus ir tikrus kelionės ir asmens tapatybės dokumentus).

 

2.    Ribotos prieigos   iFADO sistema yra antras FADO sistemos lygis. Joje  pateikiama iš Expert FADO sistemos gauta svarbiausia informacija, skirta dokumentams ir asmens tapatybei tikrinti. Ji skirta naudotis vyriausybės ir teisėsaugos įstaigoms.

 

3.      PRADO sistemoje pateikiama daug labiau apribota informacija apie autentiškus dokumentus; ES Tarybos generalinis sekretoriatas ją yra paskelbęs viešai adresu: www.prado.consilium.europa.eu.

 

Informaciją atrenka ir teikia ES valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos dokumentų ekspertai.

 

Visose trijose sistemose informacija šiuo metu pateikta 24 oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

 

Aukščiausia kokybė ir patikimumas

 • Dokumentus įveda visos Europos dokumentų ekspertai.

 • Pateikiamą informaciją patvirtina visi dalyvaujantys dokumentų ekspertai.

 • Keliais kokybės užtikrinimo ir patvirtinimo etapais užtikrinama, kad informacija būtų nuosekli ir labai standartizuota.

 • Sistemoje automatiškai atliekami aukštos kokybės vertimai, taip pat tokius vertimus atlieka Tarybos generaliniame sekretoriate dirbantys besispecializuojantys vertėjai raštu.

 


FADO
interneto svetainės prieglobą teikia
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato
Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, Vidaus reikalų direktoratas - Šengeno, vizų ir sienų skyrius (DGD 1A).
Svetainę įdiegia ir jos techninę priežiūrą vykdo A generalinio direktorato (A GD) Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas (5).

helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

 

 

 

 

 111

Fluorescencinės mikrodalelės (hi-lites)

 

Fluorescencinės mikrodalelės (hi-lites) yra labai mažos fluorescencinės dalelės pagrinde (matomos   UV šviesoje); jos kaip apsaugos priemonė įmaišomos į popieriaus masę gaminant popierinį pagrindą.

 

 

 

 

 

  Fluorescenciniai plaušeliai

  Fluorescencinės planšetės

 

  Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 


 

 134

Fluorescencinės planšetės

 

  Planšetės (maži spalvoti diskai), turinčios fluorescencinių savybių (matomos   UV šviesoje), kaip apsaugos priemonė įmaišomos į popieriaus masę gaminant popierinį pagrindą. Normalioje šviesoje fluorescencinės planšetės gali būti matomos arba nematomos.

 

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Fluorescenciniai plaušeliai

Taip pat žr.:    Fluorescencinės mikrodalelės (hi-lites)

 

  Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 


 

 133

Fluorescenciniai dažai

 

Dažai, kuriuose yra ne tik spalvotų pigmentų, bet ir fluorescencinių medžiagų (pigmentų), naudojami tiek tekstui, tiek motyvams spausdinti, vadinami fluorescenciniais dažais. Šios rūšies dažai matomi normalioje šviesoje ir švyti   UV šviesoje.

 

Fluorescencija yra trumpalaikis šviesos spinduliavimas, kuris baigiasi beveik iš karto po to, kai išjungiamas apšviečiantis šviesos šaltinis – per 10-8 sekundžių.

 

Fono spauda
normalioje šviesoje

Tas pats pasas: fluorescenciniai dažai; ruda spalva
fono spaudoje švyti žaliai

 

 

Nepainioti su   fluorescenciniu užspausdinimu.

 

Taip pat žr. :   Fono / apsauginė spauda

 


 

 132

Fluorescenciniai plaušeliai

 

Fluorescencinių savybių turintys plaušeliai (matomi   UV šviesoje) kaip apsaugos priemonė įmaišomi į popieriaus masę gaminant popierinį pagrindą. Fluorescenciniai plaušeliai matomi kiekviename puslapyje skirtingai – atsitiktinėse vietose ir įvairiame gylyje.

NORMALIOJE ŠVIESOJE jie gali būti matomi (  spalvoti apsauginiai plaušeliai) arba nematomi.

 

 

 

 

 

Fluorescenciniai plaušeliai UV šviesoje gali švytėti viena ar keliomis spalvomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Normalioje šviesoje) nematomi plaušeliai UV šviesoje švyti raudonai, geltonai ir žaliai

 

 

 

  Fluorescencinės mikrodalelės (hi-lites)

  Fluorescencinės planšetės

 

  Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 

 

 135

Fluorescencinis apsauginis siūlelis

 

Plona juostelė iš plastikinės, metalinės ar kitos medžiagos įterpiama ar iš dalies įterpiama į pagrindą gaminant popierinį pagrindą; fluorescencinis apsauginis siūlelis švyti veikiamas   UV šviesos. Ši reakcija gali būti ir daugiaspalvė.

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Apsauginis siūlelis

 

Žr.:    Pagrindas

 

 

 

 136

Fluorescencinis serijos numeris

 

Unikalus dokumento numeris spausdinamas ant dokumento kaip papildoma apsaugos priemonė identifikavimo tikslais; fluorescencinis serijos numeris švyti veikiamas   UV šviesos.

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Numeravimas

 

 


 

 137

Fluorescencinis susiuvimo siūlas

 

Fluorescencinis susiuvimo siūlas yra siūlas (jį gali sudaryti ir keli atskiri, persipynę siūleliai), kuris yra naudojamas knygelės lapų sujungimui ir kuris, veikiamas   UV šviesos, švyti viena ar keliomis spalvomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalioje šviesoje

 

 

 

 

 

 

 

UV šviesoje

 

Taip pat žr.:    Susiuvimo siūlas

 


 

 (051)

 024

Fluorescencinis užspausdinimas

 051

Fluorescencinis užspausdinimas yra nematomas (051) (bespalvis) normalioje šviesoje, bet švyti (t. y. yra matomas)    UV šviesoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalioje šviesoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorescencinis užspausdinimas matomas UV šviesoje

 

 

 

Nepainioti su   fluorescenciniais dažais.

 

Taip pat žr.:   Laminato UV požymis

 


 

 026

Fono / apsauginė spauda

 

Fono / apsauginė spauda skirta duomenims apsaugoti nuo padirbimo ir klastojimo.

 

 

   giljoširuotės / plonų linijų tinkleliai

   mikrospauda

   vaivorykštinis spalvinimas

   permatomas sutapimo ženklas

   latentinis vaizdas

pvz.,    giliaspaudę ir, pvz., apsauginius dažus (pvz.,    optiškai kintantys dažai,    tirpstantys dažai).

 

Fono spaudai tradiciškai naudojamas   ofsetas, kuris naudojamas kaip kitų apsauginės spaudos būdų ir apsaugos elementų, pavyzdžiui,    giliaspaudės,   iš anksto atspausdinto teksto  ir   biografinių duomenų, fonas saugiuosiuose dokumentuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fono / apsauginė spauda su įvairiomis priemonėmis, čia:

 

·         giljoširuotės / plonų linijų tinkleliai

·          tinklelis

·          mikrospauda

·          ištisai nuspalvintos sritys ir

·          reljefinės plonos linijos

 

 

Nepainioti su   iš anksto atspausdintu tekstu.

 

 160

Fotochrominiai dažai

 

Fotochrominiai dažai keičia spalvą reaguodami į   UV šviesą. Pašalinus UV šviesos šaltinį, pakitusi spalva kurį laiką išlieka, o po to vėl tampa pradine spalva.

Pavyzdžiai: Estija: pasas, Malta: pasas (išduodamas nuo 2000 m. lapkričio mėn.).

 

 

Laminato užspausdinimas vaivorykštiniais fotochrominiais dažais

Veikiant UV šviesai žalsvokas vaivorykštinis užspausdinimas kurį laiką išlieka mėlynas

 

 

Nepainioti su:   Vaivorykštiniai dažai


 

 088

Fotografinis popierius

 

Fotografinis popierius: popierinis pagrindas padengiamas šviesai jautriomis cheminėmis medžiagomis.

 

(Nepainioti su specialia danga padengtu spausdinimo popieriumi, skirtu kokybiškiems rašalinės arba lazerinės spaudos (skaitmeniniams fototechniniams) procesams, kuris šnekamojoje kalboje taip pat vadinamas fotografiniu popieriumi.)

 

 

Žr.:    Fototechninis procesas

 

 

 161

Fototechninis procesas

 

Fototechninis procesas: procedūros, kurių metu šviesiai jautrios medžiagos naudojamos atvaizdui gaminti   fotografiniame popieriuje. Fototechninis procesas gali būti   asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimo būdas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenų integravimas naudojant fototechninį procesą               


 

 002

Giliaspaudė

 

Giliaspaudė yra spaudos būdas, kuriuo sukuriamas iškilęs apčiuopiamas reljefas (apčiuopiama priemonė), kuris taip pat matomas   šoninėje šviesoje.

Ši giliaspaudės savybė tinka ir   latentinių vaizdų efektui sukurti.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Iškilus (=reljefinis) paviršius

 

Šoninėje šviesoje matomi šešėliai

 

 

 

Nepainioti su   rastrine giliaspaude.

204

Nepainioti su PEAK® – ofseto ir giliaspaudės derinio technologija: spalvų (ar kiti) pokyčiai matomi priklausomai nuo žiūrėjimo kampo ir šviesos kritimo kampo.

 

Nepainioti su   iškiliuoju (apčiuopiamu) lazeriniu graviravimu plastikiniuose laminatuose ar kortelėse.

 

 198

Jeigu giliaspaudei atlikti nenaudojami dažai, popierius deformuojasi, todėl šis procesas gali būti naudojamas norint litografijos proceso būdu sukurti įspaudo efektą. Latentinio vaizdo efektus nenaudojant dažų taip pat įmanoma sukurti naudojant akląją giliaspaudę (reljefo įspaudą giliaspaude).

  Šabloninis (trafaretinis) daugiaspalvis dažymas

 


 

 (110)

 028

Giljoširuotės / plonų linijų tinkleliai

 

Plonų linijų (sudėtingi) motyvai, kuriuos sudaro persipynusios ištisinės linijos, išdėstomi geometriniais motyvais.

 

Apsauginėje spaudoje naudojami giljoširuočių arba kitų plonų linijų tinklelių motyvai, siekiant užkirsti kelią dokumentų klastojimui ir atgaminimui. Giljoširuotės ir kiti plonų linijų tinkleliai kartais naudojami kartu su   vaivorykštiniu spalvinimu.

 

 

 

Pozityvinės ir negatyvinės giljoširuotės

110

 

 

 

 

 

 

 

Reljefiniai plonų linijų tinkleliai 110

 


 

 039

Holograma

 

Holograma yra populiariausia tradicinė   DOVID (Difrakcinės optiškai kintančio vaizdo priemonės) rūšis, kuri yra naudojama kaip apsaugos elementas. Galimi įvairūs efektai, pvz., dvimatės hologramos su struktūriniais ir spalvų pokyčiais, trimatės hologramos su vaizdais, hologramos su kinematiniais efektais ir t. t.

 

Dvimatė holograma

Trimatė holograma

 

  Optiškai kintanti priemonė


 

 176

Identigrama (Identigram®)

 179

Identigrama (Identigram®) yra holografinė apsaugos priemonė, naudojama, pavyzdžiui, pasuose ir asmens tapatybės kortelėse, kurioje suderinami keli atskiri elementai:

 

·          dokumento turėtojo holografinis veido atvaizdas (  antrinis (šešėlinis) atvaizdas)

·            MRZ (Mašininio nuskaitymo zona)

ir elementai, kurie yra identiški visuose tos pačios serijos dokumentuose, pavyzdžiui, šiuo atveju:

·          trimatis Vokietijos herbo erelis

·          kinematinės struktūros

·          makrospauda

·            mikrospauda

·            mašininiam tikrinimui pritaikyti elementai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenų lapas su identigrama (Identigram®) (iš kelių elementų sudarytas vaizdas!)

 

 

 

 

  Optiškai kintanti priemonė

 

 

 


 

 184

LT_SGC_43proz

 

iFADO


(angl. intranet False and Authentic Documents Online)
Intranetas – klastoti ir autentiški dokumentai internete


 

iFADO sistemoje (FADO „antrame lygyje“) pateikiama tik neįslaptinta informacija, tačiau jos platinimas ribojamas. Joje pateikiami dokumentai nėra skirti plačiajai visuomenei; jie turi platinimo žymą „LIMITE/LIMITED – FOR CONTROL AUTHORITY USE ONLY“ („LIMITE SKIRTA NAUDOTIS TIK KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS“).

Tikslinę auditoriją sudaro visos nacionalinės bei Europos valdžios institucijos ir teisėsaugos įstaigos, kurių veikla susijusi su asmens tapatybės tikrinimu.

 

Jeigu tikrinate asmens tapatybę, turite taip pat patikrinti asmens tapatybės ir kelionės dokumentus.

 

Žr.:  Tapatybės klastojimas ir dokumentų klastojimas

 

Kad galėtumėte tai padaryti, turite žinoti, kaip konkretus dokumentas turėtų atrodyti; iFADO pateikiama informacija ne tik apie autentiškų dokumentų technines specifikacijas (įskaitant apsaugos priemones), bet ir apie dažniausiai naudojamus klastotų dokumentų nustatymo aspektus.

 

   ®    Apžiūrint dokumentą svarbu žinoti jo techninius duomenis

 

iFADO skirta padėti didinti informuotumą ir nustatyti dokumentų autentiškumą; kilus abejonėms, dokumentų ekspertai gali atlikti tolesnį tyrimą. iFADO pateikta informacija apie nacionalinius kontaktinius centrus (dokumentų ekspertus ir kt.).

iFADO taip pat pateikiama informacija apie tipiškas klastotes bei klastojimo būdus ir gairės dėl tapatybės klastojimo nustatymo.

iFADO pateikiama svarbiausia informacija apie dokumentų galiojimą ir kitus teisinius aspektus, taip pat pateikiami jų techniniai aprašymai (įskaitant svarbiausių apsaugos priemonių aprašymus). Aprašyti Europos Sąjungos valstybių narių ir daugelio ES nepriklausančių valstybių autentiški kelionės dokumentai ir kiti asmens tapatybės dokumentai, vizos, spaudai ir kai kurie civilinės būklės dokumentai.

Kadangi iFADO aprašomi tikrų kelionės dokumentų, vizų ir spaudų pavyzdžiai, taip pat tipiški klastojimo atvejai (su anonimizuotais asmens duomenimis), nėra dubliavimosi tarp iFADO ir, pavyzdžiui, Šengeno informacinės sistemos (SIS).

iFADO pateikiama informacija gaunama iš įslaptintos Expert FADO sistemos, turinčios slaptumo žymą „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. iFADO saugomą informaciją atrenka ir teikia ES valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos (  Expert FADO partneriai) dokumentų ekspertai. ES Tarybos iniciatyvinis komitetas yra Sienų darbo grupė (klastoti dokumentai).

iFADO interneto svetainės prieglobą teikia ES Tarybos generalinio sekretoriato Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas (D GD).  Už svetainės techninį  įdiegimą ir techninę priežiūrą atsako A generalinio direktorato (A GD) Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas (CIS).

Įdiegta ne tik centrinė sistema ir centrinis prieigos punktas (centrinis įgaliotasis serveris), kuriems prieglobą teikia Tarybos generalinis sekretoriatas, bet ir nacionaliniai įgaliotieji serveriai, kuriuos eksploatuoja keli FADO partneriai; taip užtikrinama greitesnė ir paprastesnė prieiga šių šalių vyriausybės įstaigų ir teisėsaugos srities naudotojams.

 

Tikslinė auditorija

Nacionalinės valdžios institucijos, kurių veikla susijusi su asmens tapatybės tikrinimu ir asmens tapatybės bei kelionės dokumentų tikrinimu, ir kiti teisės aktus taikantys Europos asmenys bei įstaigos ir (arba) teisėsaugos institucijos, įskaitant, pavyzdžiui:

  ·    sienų apsaugos pareigūnus

  ·    ambasadas ir konsulatus

  ·    policiją

  ·    socialinės apsaugos institucijas

  ·    Europolą

  ·    FRONTEX

Dauguma iFADO dokumentų tekstų įrašų yra standartizuoti aprašymai, kurie automatiškai išverčiami į ES oficialias kalbas (šiuo metu palaikomos 24 kalbos). Taip nedelsiant užtikrinimas prieinamumas, taip pat užtikrinamas aukšto lygio standartizavimas. Aprašymus, išdėstytus kaip laisvos formos tekstas, išverčia besispecializuojantys Tarybos generalinio sekretoriato lingvistai.

 

Paskirtis

 

Pagrindinė iFADO paskirtis – teikti informaciją nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios (privalo tikrinti) tikrina asmens tapatybę. iFADO skirta padėti didinti informuotumą ir nustatyti dokumentų autentiškumą; kilus abejonėms, dokumentų ekspertai gali atlikti tolesnį tyrimą.

 

Motyvacija

Informacija apie asmens tapatybės bei kelionės dokumentus ir jų tipiškas klastotes svarbi ne tik neteisėtos ir nelegalios imigracijos srityje, bet ir kovojant su visų formų organizuotu nusikalstamumu, pavyzdžiui, terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais, ginklų kontrabanda ir prekyba žmonėmis. Taigi, iFADO yra svarbi priemonė, skirta kovai su šiais reiškiniais, keliančiais susirūpinimą ES valstybėms narėms, ir tokiu būdu padeda kurti saugią aplinką ir skatinti Europos – taikos, saugumo ir stabilumo erdvės pasaulyje – vystymąsi.

 

Tolesni veiksmai praktikoje

 

Nepaisant dokumento kilmės, su juo susijusiais klausimais (be kita ko, dėl smulkesnės informacijos apie užsienio šalių dokumentus) iFADO naudotojai turi kreiptis į atitinkamą nacionalinį kontaktinį centrą – asmens tapatybės ir kelionės dokumentai (kontaktinius duomenis galima rasti iFADO pradžios tinklalapyje).


 

Įgaliotam personalui prieiga visuomet gali būti suteikiama per Tarybos generalinio sekretoriato centrinį įgaliotąjį serverį, o kai kuriose šalyse – taip pat ir per nacionalinius įgaliotuosius serverius (intranetas / nacionaliniai vyriausybių tinklai).

 

Atsakomybė už galutinių naudotojų paskyrų valdymą ir paramos galutiniams naudotojams teikimą visuomet tenka nacionalinėms valdžios institucijoms.

 

Informacija apie prieigą (kaip gauti iFADO paskyrą): http://www.consilium.europa.eu/ifado/ifadocontacts.htm

 

Taip pat žr.:    FADO

Taip pat žr.:    PRADO

 

 

 

 

(058), (059)

 005

 

Įrišimo būdas

 

Įrišimas yra atskirų lapų sujungimas, kad jie sudarytų knygą, knygelę ar brošiūrą.

Asmens tapatybės dokumentuose dažniausiai naudojami įrišimo būdai:

 059

Įrišimas siūlais – „įrišimas nugarėlėje“ (įrišimas nugarėlėje   susiuvimo siūlu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 058

 

Bendra struktūra: knygelę galima pateikti kaip paprastą knygelę arba kaip sudėtinę knygelę.

 

Paprasta knygelė

Sudėtinė knygelė

 

 003

Sustiprinanti juostelė: sustiprina struktūrą:

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Įrištas laminatas

 

 

 

 086

Iš anksto atspausdintas tekstas

 

Saugiuosiuose dokumentuose iš anksto atspausdintas tekstas atspausdinamas ant   fono / apsauginės spaudos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepainioti su   su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijusiu tekstu.

 

Nepainioti su   Fono / apsauginė spauda.


 

 097

Iškilioji spauda

 

Spaudos būdas naudojant iškilias spausdinamąsias sritis, panašiai kaip spaude. Tai vienas seniausių spaudos būdų. Tai tiesioginės spaudos būdas, kaip ir, pavyzdžiui, (modernesnė) fleksografija, kuris gali būti naudojamas spausdinti beveik ant bet kokios rūšies pagrindo, įskaitant, pavyzdžiui, plastikines plėveles.

 

 

Saugiuosiuose dokumentuose iškilioji spauda dažnai naudojama eilės numeriams, pavyzdžiui,    serijos numeriams, spausdinti.

 

 

 

 

 

Iškiliąja spauda atspausdintas serijos numeris

               Tekstui spausdinti skirta iškiliosios spaudos forma

 

 

 

 

 

Nepainioti su   netiesiogine iškiliąja spauda (sausu ofsetu).


 

 

(019, 020)

 140

Karštas folijos įspaudas

 

Karštas folijos įspaudas reiškia folijos perkėlimą naudojant įkaitintą įspaudo štampą; jį galima laikyti   iškiliosios spaudos forma.

Pagrindiniai karšto folijos įspaudo ir iškiliosios spaudos skirtumai – kaip spaudos priemonė naudojami ne klampūs dažai, o įspaudo folija; be to, netiesiogiai kaitinama spaudos forma. Dėl bendro temperatūros ir slėgimo poveikio folijos sluoksnis atskiriamas nuo nešančiosios plėvelės tose vietose, kuriose įspaudo štampe yra iškilusių elementų, ir tada perkeliamas ant pagrindo, į kurį jis įterpiamas visam laikui ir nenutrinamai.

 

 

 


 

 

 019

 020

Karštas folijos įspaudas dažnai naudojamas teksto ir motyvų spausdinimui ant paso viršelio –

pavyzdžiui, aukso įspaudas 019 arba sidabro įspaudas 020.

 

Karštas folijos įspaudas taip pat naudojamas   hologramoms ir   kinegramoms ir t. t. uždėti.

 

 


 

 173

Kiaurai peršviečianti šviesa

 

Kiaurai peršviečianti šviesa yra šviesa, peršviečianti žiūrimą objektą (šiuo atveju: dokumento lapą). Objektas, kurį reikia apžiūrėti, laikomas tarp akies (arba fotoaparato) ir šviesos šaltinio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviesos šaltinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentą apžiūrintis asmuo

 

 

Dokumento lapas

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Skaidrus langelis

Taip pat žr.:    Vandens ženklas

 

Taip pat žr.:    Lūžtanti / koksalinė šviesa

Taip pat žr.:    Šoninė šviesa

 

Taip pat žr.:    UV šviesa

 

 


 

 054

Kinegrama (Kinegram®)

 

Kinegrama (Kinegram®) yra kompiuteriu generuojama holograma (  DOVID), kuria galima sukurti daug didelės skiriamosios gebos vaizdų. Jos sudėtyje yra specialių kompiuteriu generuojamų difrakcinių optinių elementų. Jie gali būti sukurti įvairiais būdais, siekiant išryškinti kinematinius, spalvų kaitos, kontrastinio pasikeitimo ir kitus specialius efektus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaidri kinegrama (Kinegram®)

 

 

Kinegrama (Kinegram®)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš dalies demetalizuota kinegrama (Kinegram®)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalizuota kinegrama (Kinegram®)

 

 

Taip pat žr.:    Optiškai kintanti priemonė

 

 


 

 158

Kintantis lazerinis vaizdas

 

Kintantis lazerinis vaizdas yra plastikinėse kortelėse integruotas lazeriu išgraviruotas vaizdas su pakreipimo efektu: vaizdai graviruojami įvairiais kampais per daugelį cilindro formos lęšių, kurie yra įspausti kortelės paviršiuje. Matomas vaizdas keičiasi priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.

 

Pavyzdžiai:

 113

             CLI ® - Changeable Laser Image (Kintantis lazerinis vaizdas)

 114

             MLI ® - Multiple Laser Image (Sudėtinis lazerinis vaizdas)

 

 

MLI ®: priklausomai nuo žiūrėjimo kampo matyti serijos numeris arba kortelės galiojimo pabaigos metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLI ® 


 

Taip pat žr.:

  Lazerinis graviravimas

  Antrinis (šešėlinis) atvaizdas

  Optiškai kintanti priemonė

 

 

 

 (018), (056), (057), (144), (145)

 025

Laminatas

 057

Laminatas yra plastikinė plėvelė, kuri pritvirtinama prie dokumento arba asmens duomenų lapo kaip papildoma apsaugos priemonė naudojant:

 

 056

 053

Pavyzdys: Kinefilmas (Kinefilm®) – karštu būdu uždėtas laminatas su integruota   kinegramos (Kinegram®) plėvele; egzistuoja metalizuotas ir skaidrus modelis.

 

Storuose karštu būdu uždėtuose laminatuose gali būti specialiai integruotų pažeidžiamų vietų.

 

Laminatuose taip pat gali būti integruotos specialios apsaugos priemonės, kurių rinkoje paprastai neįmanoma laisvai įsigyti.

 

 145

     Įrištas laminatas

 

Daugelyje pasų, kuriuose yra tradiciniai asmens duomenų lapai, dokumento turėtojo atvaizdas ir asmens duomenys apsaugomi skaidriu laminatu. Kad klastoti būtų sudėtingiau, laminatas gali būti integruojamas į paso knygelę įrišant. Tokiu būdu paprastai dokumento galinėje dalyje, priešais esančiame puslapyje, susidaro siauras išsikišęs laminato juostelės kraštas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrištas laminatas; susidaro išsikišęs kraštas priešais esančiame puslapyje

 

Taip pat žr.:    Įrišimo būdas

Taip pat žr.:    Laminato UV požymis

 


 

 018

•    Laminato reljefo įspaudas

 

Laminato reljefo įspaudas yra apčiuopiami požymiai, pavyzdžiui, sudėtingi plonų linijų tinklelių motyvai arba mikrotekstas, kurie integruojami į apsauginius laminatus reljefo įspaudu.

 

 

 

 

Šviesos šaltinis:    Šoninė šviesa

 

 

 

 

 

 

 

Laminato reljefo įspaudas su mikrotekstu

 

Taip pat žr.:    Reljefo įspaudas

 


 

 144

•    Laminato užspausdinimas

 

Laminato užspausdinimas yra apsaugos elementas, kuris paprastai uždedamas ant laminato antros (=vidinės) pusės arba tarp lipnaus sluoksnio ir laminato. Tai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir mėginimų klastoti. Normalioje šviesoje laminato užspausdinimas gali būti matomas arba nematomas. Žr.:

   Laminato UV požymis

 

Laminatas paprastai užspausdinamas naudojant   trafaretinę spaudą,    rastrinę giliaspaudę arba fleksografinę spaudą.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 146

Laminato UV požymis

 

  Fluorescenciniais dažais (normalioje šviesoje matomais dažais) arba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorescencinis užspausdinimas

 

naudojant   fluorescencinį užspausdinimą (nematomą normalioje šviesoje) ant laminato suformuojami atspausdinti apsaugos elementai; jie paprastai uždedami ant laminato antros (=vidinės) pusės arba tarp lipnaus sluoksnio ir laminato. Tai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir mėginimų klastoti.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminato UV požymis: daugiaspalvis fluorescencinis užspausdinimas

 

Taip pat žr.:    Laminatas

Taip pat žr.:    Laminato užspausdinimas

 

 043

Latentinis vaizdas

 

  Giliaspaude atspausdintas motyvas, kuris pakreipus matomas   šoninėje šviesoje. Priklausomai nuo šoninės šviesos kampo, vaizdas atrodo šviesus tamsiame fone ir tamsus – šviesiame.

 

Priklausomai nuo šoninės šviesos kampo matomos šviesios arba tamsios spalvos raidės „RP“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latentinio vaizdo linijų struktūra (90º)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakreipus dokumento lapą matomas latentinis vaizdas

 

 

Taip pat žr.    Fono / apsauginė spauda


 

 (044), (098)

 046

Lazerinė spauda / kopijavimas

 044

Lazerinis spausdintuvas yra skaitmeninio spausdintuvo, kuriame naudojami elektrofototechniniai procesai, rūšis.

 098

Vaizdai perkeliami į pagrindą naudojant dažomuosius miltelius, kaip ir tradicinių kopijavimo aparatų atveju.

 

Lazerinė spauda gali būti   asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimo būdas.

 

Asmens duomenų ir nuotraukos integravimo būdas: lazerinė spauda

 


 

 

Mašininio nuskaitymo zona – integravimo būdas: lazerinė spauda


 

 030

Lazerinis graviravimas

 

Vaizdai ir tekstas graviruojami plastikiniuose laminatuose arba kortelėse, naudojant lazerį. Graviruojant lazeriu, duomenys įrašomi pajuodinant (karbonizuojant) lazeriui jautrias folijas (  PVC (polivinilchloridą) arba įjautrintą   PC (polikarbonatą). Naudojant įvairias šviesai jautrias medžiagas galima išgauti ir spalvas.

 

Lazerinių efektų gylį galima specialiai nustatyti; naudojami keli techniniai variantai:

 

Pavyzdžiai:

·                Vokietija: vairuotojo pažymėjimas (vardas, išdavimo data ir vieta, parašas)

·                Šveicarija: asmens tapatybės kortelė (pavardė, vardas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pavyzdžiai:

·                Vokietija: vairuotojo pažymėjimas (pavardė, gimimo data ir vieta, serijos numeris, vairuotojo pažymėjimo kategorijos)

·                Šveicarija: asmens tapatybės kortelė (pvz., gimimo data pirmoje pusėje)

 

Apčiuopiamas numerio lazerinis graviravimas

Apčiuopiamas gimimo datos lazerinis graviravimas

 

 

Nepainioti su iškilia (apčiuopiama)    giliaspaude ant tradicinių pagrindų.

 

Taip pat žr.:    Kintantis lazerinis vaizdas

 

 


 

 (102), (107), (148)

 147

Lazerinis perforavimas

 

Naudojant lazerio technologiją, galima sukurti įvairių rūšių ir dydžių perforavimus.

 

 107

·  Antrinis (šešėlinis) atvaizdas – perforuotas lazeriu

Perforavimu suformuojamas antrinis dokumento turėtojo atvaizdas, matomas kiaurai peršviečiančioje šviesoje.

Pavyzdžiai: Image Perf®, Nyderlandų ir Belgijos pasai.

 

 

 

 

 

 

 

Lazeriu perforuotas antrinis (šešėlinis) atvaizdas

 

 

 

Taip pat žr.:    Antrinis (šešėlinis) atvaizdas

 


 

 107a

·  Lazerinis perforavimas su   pakreipimo efektu

Atskiros TLI ® (Tilted Laser Image – pakreiptas lazerinis vaizdas) raidės perforuojamos skirtingais kampais. Todėl kiaurai peršviečiančioje šviesoje matomas vaizdas keičiasi priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImagePerf ®
su raidžių NLD formos
TLI ®
(pakreiptas lazerinis vaizdas)

 


 

 102

•  Lazeriu perforuotas serijos numeris

Asmens tapatybės dokumento serijos numeris pagrinde perforuojamas lazeriu.

Sukuriami tipiški skiriamieji ženklai:

·        deginimo žymės aplink skylučių kraštus;

·        perforavimų antroje pusėje nėra iškilių kraštų aplink pagrinde (popieriuje) esančias skylutes;

·        žiūrint nuo priekio į galą, knygelės formos dokumente perforuotų skylučių dydis kūgiškai mažėja;

·        gali būti įvairių formų:

 

 

 

 

 

Pirmas knygelės formos dokumento puslapis

 

 

 

 

 

 

Paskutinis to paties knygelės formos dokumento puslapis

 

 

 

Taip pat žr.:    Numeravimas

Taip pat žr.:    Antrinis (šešėlinis) atvaizdas


 

 148

·  Lazeriu perforuotos plonų linijų struktūros ir motyvai (įpjauti motyvai)

 

 

Lazeriu perforuotos struktūros / motyvai: Destri Perf® 

 

Įpjauti motyvai (specialiai) integruojami kaip pažeidžiamos vietos.

 


 

 126

Lūžtanti / koksalinė šviesa

 

Lūžtanti / koksalinė šviesa yra šviesa, kuri praeina pro optinę sistemą lygiagrečiai su optine ašimi (pvz., atgalinio atspindžio žiūrėjimo prietaisas (retro-viewer)), pavyzdžiui, kai apšvietimo kryptis ir stebėjimo kryptis yra lygiagrečios.

Lūžtanti / koksalinė šviesa naudojama siekiant pamatyti paslėptus motyvus   retroflektyviniame laminate (pvz., 3M ® Confirm ® laminate).

 

 

Žiūrėjimo kampas turi bendrą ašį su šviesos spinduliu (kurio kryptis pakeista):

 

 

 

Pusiau skaidrus veidrodis

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento lapas

(Apsauginis laminatas)

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentą apžiūrintis asmuo

 

Šviesos šaltinis / šviesos kritimo kampas

 

 

 

Taip pat žr.:    Šoninė šviesa

Taip pat žr.:    Kiaurai peršviečianti šviesa

 

 

Taip pat žr.:    UV šviesa

 

 


 

 119

Magnetinė juostelė

 

Plona magnetinės medžiagos juostelė, pritvirtinta prie plastikinės kortelės ir naudojama duomenims įrašyti.

 

 

 

 

Magnetinė juostelė

 

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

Taip pat žr.:    Optinė juostelė

 188

Mašininiam nuskaitymui pritaikytas kelionės dokumentas – MRTD

 

Mašininiam nuskaitymui pritaikytų kelionės dokumentų (Machine Readable Travel DocumentsMRTD) – pasų, vizų ir asmens tapatybės kortelių – specifikacijos išdėstytos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (International Civil Aviation OrganisationICAO) dokumente 9303. Dauguma šalių taiko šias taisykles savo mašininiam nuskaitymui pritaikytų pasų, vizų ir asmens tapatybės kortelių, kuriomis naudojamasi kertant sienas, atžvilgiu. Vadovaujantis šiais standartais MRTD asmens duomenų lapas suskirstytas į dvi zonas:

 

082

 

 

Pavyzdys: ICAO reikalavimus atitinkančios mašininiam nuskaitymui pritaikytos VIZOS (Machine Readable VISAMRV) privalomi elementai:

 

 

 

Teritorija, kurioje galioja viza

 

Leidžiamas atvykimų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZ:

 

Galiojimo laikotarpis

 

Buvimo trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRZ

 

 

 

 

 

Žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikyti elementai

 

Taip pat žr.:    Mikrolustas (bekontaktis)

Taip pat žr.:    Slaptažodžiu autentifikuotas sujungimas (PACE)

 150

Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

 

Mašininiam tikrinimui pritaikyti elementai (mašininio dokumentų saugumo tikrinimo elementai) yra apsaugos priemonės, kurias gali nuskaityti ir patikrinti aparatai (dokumentų skaitytuvai); jos skirtos kelionės ar asmens tapatybės dokumento autentiškumui patvirtinti atpažįstant ar išmatuojant dokumento elementų arba struktūrų specialias fizikines savybes ir taip pat padeda nustatyti dokumento turėtojo tapatybę. Žr.:    Mašininiam nuskaitymui pritaikytas kelionės dokumentas – MRTD.

 

  Brūkšninis kodas / dvimatis brūkšninis kodas

  Kortelės prieigos kodas (CAN) ir Slaptažodžiu autentifikuotas sujungimas (PACE)

  Mašininio nuskaitymo zona – MRZ

  Mikrolustas (kontaktinis)

  Mikrolustas (bekontaktis)

  Magnetinė juostelė

  Optinė juostelė

 

Kiti (papildomi) mašininiam tikrinimui pritaikyti elementai yra:

 

1. su struktūra susiję apsaugos elementai, pavyzdžiui,     optiškai kintančios priemonės),     retroflektyviniai laminatai ir    skaidrūs langeliai;

 

2. su medžiagomis susiję apsaugos elementai, pavyzdžiui, pigmentai, pridedami, pvz., į   apsauginius dažus, taip pat spalvoti ir (arba) fluorescenciniai plaušeliai bei    planšetės,  pridedami į pagrindą;

 

3. su duomenimis susiję apsaugos elementai, pavyzdžiui, holografiniai ar magnetiniai   apsauginiai siūleliai, kuriuose saugomi užkoduoti duomenys, arba    vaizdai (spauda), kuriuose yra koduotų asmens duomenų (KAD) arba užšifruotos informacijos apie dokumentą.


 

 

 

 

 

 

 

Pilka sritis, ICAO rekomenduojama su struktūra susijusiam (-iems) elementui (-ams)

 

 

 

Nominalinis su struktūra susijusio elemento centras

 

 

Mašininio nuskaitymo zona (MRZ)

 

 

 

 

 

 

 

Pilka sritis, ICAO rekomenduojama su medžiaga susijusiam (-iems) elementui (-ams)

 

 

Nominalinis su medžiaga susijusio elemento centras

 

 

  (Matmenys – mm)

 

 

 

 

 

 

 

 149

Mašininio nuskaitymo zona – MRZ

 

  Mašininiam nuskaitymui pritaikyto kelionės dokumento (MRTD) mašininio nuskaitymo zonoje (Machine Readable Zone – MRZ) pateikiama dalis informacijos iš vizualiniam patikrinimui pritaikytos zonos naudojant raidinių bei skaitmeninių ženklų seką ir simbolį „<“, sudarančius dvi ar tris eilutes. Kad būtų lengviau patikrinti kelionės dokumentus, šią ženklų seką gali nuskaityti dokumentų skaitytuvai (OCR – optinio ženklų atpažinimo (Optical Character Recognition(082)) – šriftai).

·          MRZ forma:

 

·       ID1 / td1 formatas: 86 (85,6) x 54 (53,98) mm.

Dokumento antroje pusėje esančios trys eilutės; kiekvieną jų sudaro 30 ženklų.

·       ID2 / td2 formatas: 105 x 74 mm.

Asmens duomenų lapo arba vizos apačioje esančios dvi eilutės; kiekvieną jų sudaro 36 ženklai.

·       ID3 / td3 formatas (MRP – mašininiam nuskaitymui pritaikytas pasas): 125 x 88 mm.

Asmens duomenų lapo apačioje esančios dvi eilutės; kiekvieną jų sudaro 44 ženklai.

 

 

Mašininiam nuskaitymui pritaikyta integruota asmens duomenų kortelė (asmens duomenų lapas), ID3 formatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualiniam patikrinimui pritaikyta zona (VIZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 eilučių MRZ (mašininio nuskaitymo zona)

 

Žr.: Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumentas 9303.

 

Taip pat žr.:   Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas


 

 101

Mechaninis perforavimas

 

Mechaninis perforavimas: skylučių darymas mechaniniu būdu (praduriant arba perforuojant), siekiant integruoti į dokumentą numerį arba motyvą.

   Serijos numeriai perforuojami tolygiai ir panašiai į matricą išdėstant apvalias vienodo dydžio skylutes, kurios visada praduriamos ta pačia kryptimi. Mechaninį perforavimą galima atpažinti iš briaunų („atplaišų“), kurias galima apčiuopti pagrindo antroje pusėje.

 

 

 

 

 

 

Nepainioti su   lazeriniu perforavimu.

 

Žr.:    Numeravimas

 

 


 

 151

Metalizuoti dažai

 

Metalo pigmentai, pavyzdžiui, aliuminis ir bronza, naudojami spausdinimo dažuose, kad paviršius įgautų metalinį žvilgesį. Metalizuoti dažai nėra laikomi apsauginiais dažais tiesiogine prasme, kadangi juos gali lengvai įsigyti bet kuri komercinė spaustuvė. Tačiau metalizuoti dažai yra tipiški nuo kopijavimo saugantys dažai, kadangi kopijoje (įskaitant staliniu spausdintuvu padarytą kopiją) negalima išgauti pirminio efekto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidabro spalvos metalo pigmentas

 

 


 

 (197)

 187

Metamerinės spalvos

 

Metamerinės spalvos yra (cheminiu požiūriu) skirtingų spalvų poros, kurios beveik neatskiriamos esant vieno tipo apšvietimui (paprastai normalioje dienos šviesoje), tačiau kito tipo šviesoje (dažniausiai infraraudonojoje šviesoje) arba žiūrint per specialų optinį raudoną filtrą, matomas ryškus spalvų kontrastas.

 

 197

Specialus metamerinis efektas yra, pavyzdžiui, išnykimo infraraudonojoje šviesoje efektas: paprastai matomi dažai nematomi infraraudonojoje spektro dalyje.

 

Metamerinės spalvos naudojamos, pavyzdžiui, EURO banknotuose.

 


                                         Normalioje šviesoje                                 Išnykimo infraraudonojoje šviesoje efektas

 


 

 

 

 153

Mikrolustas (bekontaktis)

 

Bekontaktis integrinis grandynas (mikrolustas) naudojamas duomenims saugoti bei tvarkyti ir integruotas, pavyzdžiui, pasuose, asmens tapatybės kortelėse ir biometriniuose leidimuose gyventi. Mikrolustas (daugumoje dokumentų jis yra nematomas) yra sujungtas su antena, o tai suteikia galimybę kortelės skaitytuvui perduoti duomenis elektromagnetinėmis bangomis (radijo dažninis atpažinimas (RDA)). Kad būtų pradėtas duomenų perdavimas, lustas turi būti arti skaitytuvo. Saugomą lusto turinį galima nuskaityti 0–10 cm atstumu.

 

Biometriniuose arba   elektroniniuose pasuose yra integruotas bekontaktis (arba į artumą reaguojantis) lustas. Šis lustas į kelionės dokumentą gali būti integruotas įvairiais būdais. Lustas (žr. pavyzdį) gali būti įtaisytas storame skaidriame laminate dokumento viršelyje arba specialiame iš polikarbonato pagamintame lape. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą, dažnai naudojama pirminė prieigos kontrolė (angl. basic access control – BAC) (bekontaktį lustą atitinkamas skaitytuvas gali nuskaityti tik tuomet, kai suvedamas patvirtintas PIN kodas), taip pat išplėstinė prieigos kontrolė (angl. extended access control) – EAC (terminalo autentifikavimas): kaip apsaugos priemonė, skaitmeninis parašas (naudojant ICAO VRI (viešojo rakto infrastruktūrą) apsaugo saugomų duomenų autentiškumą ir vientisumą.

 

 202

Vykdant Slaptažodžiu autentifikuojamą sujungimą (angl. Password Authenticated Connection Establishment – PACE), autentiškumui patvirtinti naudojami duomenys iš   Mašininio nuskaitymo zonos – MRZ. Kaip papildomas pasirenkamas duomenų elementas autentiškumui patvirtinti gali būti naudojamas Kortelės prieigos kodas (CAN), atspausdintas asmens duomenų lapo     vizualiniam patikrinimui pritaikytoje zonoje (VIZ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išimtis: visiškai matomas (normalioje šviesoje)  mikrolustas ir antena

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

 

Taip pat žr.:    Mikrolustas (kontaktinis)

Taip pat žr.:    Biometrinis identifikatorius

 

 


 

 152

Mikrolustas (kontaktinis)

 

Integrinis grandynas (mikrolustas), skirtas duomenims saugoti ir tvarkyti, integruotas, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelėse. Šioje saugioje elektroninėje laikmenoje saugomi, pavyzdžiui, asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, dokumentą išdavusi tarnyba ir dokumento turėtojo atvaizdo skaitmeninė versija. Asmens tapatybės kortelė su kontaktiniu lustu turi būti įdedama į skaitytuvą, kad įvyktų kontaktas su elektrinėmis jungtimis ir būtų galima perskaityti jame esančią informaciją. Matomos lusto modulio dalys yra tipiški auksiniai kontaktai.

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

Taip pat žr.:    Mikrolustas (bekontaktis)

 

 


 

 067

 068

Minispauda(067) ir mikrospauda(068)

 

Minispauda ir mikrospauda yra iš labai mažų raidžių arba skaičių sudarytos linijos arba motyvai, kurie vos įžiūrimi akimi; dokumentuose jie dažnai formuoja linijas rašymui. Minispauda ir mikrospauda taip pat naudojamos kaip   fono / apsauginės spaudos apsaugos elementai ir   apsauginiuose siūleliuose.

Taip pat žr.    pasikartojantis tekstas.

 

·       Minispauda(067) gali būti matoma plika akimi (aiškiau, jei padidinama).

·       Mikrospaudai(068) įžiūrėti paprastai reikia pasinaudoti nestipriai padidinančia priemone, pavyzdžiui, juvelyro lupa.

 

Naudojant pagrindinius atgaminimo metodus dažnai neįmanoma atgaminti smulkios mikrospaudos. Todėl klastotuose dokumentuose dažnai matoma neįskaitoma mikrospauda. Tačiau naudojant pažangius atgaminimo būdus įmanoma kokybiškai atgaminti minispaudą ir mikrospaudą.

 


Minispauda (mėlynas tekstas) ir mikrospauda (mažesnės purpurinės raidės)

 


 

 (193)

 070

Numeravimas

 

Aprašomajame tekste nurodant   serijos numerio sudėtį naudojami šie raidiniai ir skaitmeniniai ženklai:

 

A:   raidė

N:   skaitmuo

R:   skaitmuo arba raidė (atsitiktine tvarka)

 

pavyzdžiui, AA-NNNNN, AAA NNN, AANNNN arba A RRRRRRRR.

Kitos raidės naudojamos tik tuomet, kai jos yra faktiškai pateikiamos kiekviename tos pačios serijos (versijos) dokumente: tokiais atvejais jos pateikiamos tarp kabučių, pvz., „Nr. EE“ NNNNNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

Serijos arba dokumento numeris yra unikalus numeris, spausdinamas ir (arba) perforuojamas dokumente (arba jo dalyse); unikalus numeris padeda atsekti dokumentą, pavyzdžiui, gamybos proceso metu arba tuo atveju, jeigu jis pametamas arba pavagiamas.

 

 

  Fluorescencinis serijos numeris

  Lazeriu perforuotas serijos numeris

 

  Mechaninis perforavimas

  Iškilioji spauda

 

  193

Nepainioti su puslapių numeriais193, atspausdintais, pavyzdžiui, knygelės formos dokumento (paso) vidiniuose puslapiuose.


 

 157

Ofsetas

 

Ofsetas (taip pat vadinamas litografija arba drėgnuoju ofsetu) yra netiesioginės spaudos procesas, kurio metu tekstas ir vaizdai perkeliami nuo plokštės cilindro (lygiu paviršiumi) ant ofseto cilindro (guminė danga), nuo kurio jis atspausdinamas ant pagrindo. Jis pasižymi tolygiu dažų pasiskirstymu ir tiksliai apibrėžtais kraštais.

 

 

 

 

 199

Apsauginėje spaudoje plačiai naudojamas dar vienas netiesioginės spaudos procesas – netiesioginė iškilioji spauda (kartais taip pat vadinama sausu ofsetu). Šiuo atveju lanksti spaudos plokštė yra veikiama lazerinių arba fototechninių procesų (pvz., nyloprint® – fotopolimerinė spaudos plokštė) ir taip gaunamas reljefinis paviršius; su gumine danga liečiasi tik iškilios dalys. Gaunamas rezultatas labai panašus į „drėgnąjį ofsetą“ (ne visada matomi būdingi   iškiliosios spaudos požymiai).

 

  Vaivorykštinis spalvinimas

 


 

 118

Optinė juostelė

 

Optinė juostelė yra lazeriu nuskaitoma iki 4 MB talpos atmintinė. Gali būti saugomos įvairios duomenų rinkmenos, įskaitant vaizdus; siekiant greitai patikrinti kortelės autentiškumą taip pat galima apžiūrėti vizualinius požymius, pavyzdžiui, mikrovaizdą, apsauginius ornamentus ir   optiškai kintančią priemonę.

 

 

 

Taip pat žr.:    Mašininiam tikrinimui pritaikytas elementas

Taip pat žr.:    Magnetinė juostelė

 (079), (115), (177), (178)

 011

Optiškai kintanti priemonė

 

Optiškai kintančios priemonės (OVD) yra apsaugos priemonės, kuriose pateikiama skirtinga informacija, atsižvelgiant į žiūrėjimo ir (arba) apšvietimo sąlygas. Šis vaizdo pasikeitimas yra grįžtamasis, numatomas ir atkuriamas.

 

Skiriamos šios optiškai kintančių priemonių rūšys:

 

1.         Priemonės, pasižyminčios spalvų kaita, grindžiama plono sluoksnio interferencija:

·                  optiškai kintantys dažai

·                  vaivorykštinis laminatas

·                  vaivorykštiniai dažai

 

2.         Medžiagos / struktūros, pasižyminčios kintamomis atspindėjimo savybėmis:

·                  retroflektyvinis laminatas

·                  pakreipimo efektas

 

 115

3.         Difrakcinės optiškai kintančio vaizdo priemonės (DOVID):

Difrakcinėse optiškai kintančio vaizdo priemonėse (DOVID) yra gardelės (paprastai paviršiaus reljefo formos), kurios modifikuoja šviesą difrakcijos būdu. Taip sukuriami skirtingi efektai, pavyzdžiui, dvimačiai ar trimačiai vaizdai arba kinematiniai ir (arba) spalvų kaitos efektai. Įvairios difrakcinės optiškai kintančio vaizdo priemonės skiriasi vaizdo skiriamąja geba, ryškumu ir jų animacinėmis galimybėmis. Paprastai jos žinomos savo prekių ženklų pavadinimais:

·         Holograma

·       Kompiuterinės difrakcinės optiškai kintančio vaizdo priemonės:
   Kinegrama (Kinegram® ),    Identigrama (Identigram®),

 

   DID® – Difrakcinė identifikavimo priemonė,

 177, 079, 178

Taškų matricos holograma, ekselgrama (Exelgram®) , movigrama (Movigram®) (177), pikselgrama (Pixelgram®) (079), stereograma (Stereogram®) (178).

 

 


 

 092

Optiškai kintantys dažai (OVI)

 

Optiškai kintantys dažai (OVI) yra spausdinimo dažai, kuriuose yra mikroskopinių pigmentų, atliekančių interferencinių filtrų funkciją; dėl to atsiranda didelė spalvų kaita (stiprūs spalvų pokyčiai) priklausomai nuo žiūrėjimo arba apšvietimo kampo.

 

Optiškai kintantys dažai naudojami   giliaspaudėje arba   trafaretinėje spaudoje.

 

 

 


 

 

 

Giliaspaude atspausdinti optiškai kintantys dažai

 

 

 

 

 

Optiškai kintantys dažai

(atkreipkite dėmesį į spalvų kaitą šio vaizdo dešinėje  

pusėje esančiame pavyzdyje)

 

 

Trafaretine spauda atspausdinti optiškai kintantys dažai 50 EUR banknote

 

 

Padirbtas

 

Tikras

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

 

 

 

Taip pat žr.:   Vaivorykštiniai dažai


 

(074)

 087

001

Pagrindas(087), kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje(001)

 

Informacija apie sintetinius pagrindus pateikiama skyriuje    Sintetiniai plaušeliai.

 

Taip pat žr.:    PC (polikarbonatas).

 

Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje: saugusis popierius (pvz., 25 %–100 % medvilnės pluošto popierius) naudojamas, pvz., pasuose ir banknotuose.

 074

Saugiojo popieriaus sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje, todėl jis atrodo tamsus(074)    UV šviesoje.

Tačiau pasuose ir kituose saugiuosiuose dokumentuose taip pat galima naudoti popierinį pagrindą, kurio sudėtyje yra UV šviesoje šviečiančių priedų (nors tai pasitaiko retai).

 

Priedai, šviečiantys UV šviesoje – medžiagos, gamybos metu įmaišomos į popieriaus masę, kurią daugiausia sudaro medienos plaušai, kad pagrindas atrodytų baltesnis. Tai, kad esama UV šviesoje šviečiančių priedų, galima nustatyti iš jų melsvo švytėjimo   UV šviesoje.


 

Pagrindo sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

Pagrindo sudėtyje yra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 

 

Papildomi apsaugos elementai apima:

 

  Spalvotus apsauginius plaušelius

  Planšetes

  Fluorescencinius plaušelius

 172

Pakreipimo efektas

 

Pakreipimo efektas: vaizdas arba ženklai tampa matomi arba kinta pakreipus dokumentą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dynaprint® )

 

 

 

 

Apie kitus specialius pakreipimo efektus žr.:

  latentinis vaizdas

  lazerinis perforavimas su pakreipimo efektu

  kintantis lazerinis vaizdas

 

Taip pat žr.:    Šoninė šviesa

 


 

 (090), (091)

 129

Pasikartojantis tekstas

 

Pasikartojantis tekstas reiškia pasikartojančias, kartais be tarpų, teksto linijas   fono / apsauginėje spaudoje arba   apsauginiame siūlelyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 091

Pasikartojantis tekstas gali būti pozityvinis tekstas:

 

 

 

 090

arba

negatyvinis tekstas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Minispauda ir mikrospauda


 

 159

PC (polikarbonatas)

 

Polikarbonatas (PC) yra termoplastinis polimeras. Norint jį naudoti kaip dokumentų (pavyzdžiui, pasuose integruotų asmens duomenų kortelių arba polikarbonato asmens tapatybės kortelių) pagrindą, aukštoje temperatūroje ir esant slėgiui suliejama keletas jo sluoksnių.

 

Kitaip nei, pavyzdžiui,   PVC kortelės, PC kortelės, jas numetus ant kieto paviršiaus, sukelia metalinį garsą.

 

Tuo atveju, kai PC naudojamas kaip saugiųjų dokumentų pagrindas, gali būti integruojamos įvairiausios apsaugos priemonės, pavyzdžiui:

  Fono / apsauginė spauda.

 

Personalizavimas naudojant šias priemones:

  personalizavimą polikarbonato kortelės daugiasluoksnėje laminato struktūroje naudojant spalvotą rašalinę spaudą,

  lazerinį graviravimą (juodos spalvos) arba, pvz.,

  lazeriu perforuotą antrinį (šešėlinį) atvaizdą,

  kintantį lazerinį vaizdą ir

  skaidrų langelį.

 

PC kortelių paviršius gali būti apčiuopiamas; gali būti integruojama:

  iškilusis (apčiuopiamas) lazerinis graviravimas,

  laminato reljefo įspaudas ir

  optiškai kintančios priemonės.

 

 

 

Gali būti integruojama:

  Mikrolustas

  Magnetinė juostelė

  Optinė juostelė

 069

Permatomas sutapimo ženklas

 

Permatomas sutapimo ženklas: vaizdai pirmoje ir antroje pusėse atspausdinami taip, kad jų išdėstymas tiksliai sutaptų abiejose lapo pusėse. Piešiniai arba daliniai motyvai, regis, atsitiktine tvarka atspausdinami pagrindo pirmoje ir antroje pusėse, tačiau visiškai sutampa ir suformuoja visą naują motyvą, kai žiūrima   kiaurai peršviečiančioje šviesoje.

 

Esant netiksliam sutapimui klastotuose dokumentuose kiaurai peršviečiančioje šviesoje matomas neaiškus vaizdas.

 

 

 

 

 

 

Motyvas pirmoje pusėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motyvas antroje pusėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permatomas sutapimo ženklas

 


 

 

 


 

 080

Planšetės

 

Planšetės yra maži spalvoti diskai, integruojami į popierinį pagrindą (arba išsklaidomi jame) jį gaminant.

Panašiai planšetės integruojamos į   spalvotus apsauginius plaušelius.

Be to, planšetės gali būti metalinio žvilgesio arba skaidrios; jos taip pat gali švytėti   UV šviesoje arba gali būti pagamintos iš vaivorykštinės medžiagos, kurioje matoma spalvų kaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalvotos planšetės ir plaušeliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termochrominės planšetės

 

Taip pat žr.:

  Fluorescencinės planšetės

  Spalvoti apsauginiai plaušeliai

  Fluorescenciniai plaušeliai

  Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 

 

 

 

 185

LT_SGC_43proz

 

PRADO


PRADO - Europos Sąjungos Tarybos Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešas registras (angl. the Council of the European Union's Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) – daugiakalbė tinklavietė, kurioje pateikiama informacija apie autentiškus tapatybės ir kelionės dokumentus. Joje galima rasti ir techninius dokumentų, visų pirma kai kurių svarbiausių jų apsaugos priemonių, aprašymus ir dažniausiai (orientacinio pobūdžio) informaciją apie ilgiausią galimą atitinkamo dokumento galiojimo trukmę, taip pat informaciją apie tai, kokiu tikslu tas dokumentas daugiausia naudojamas.

Visų ES valstybių narių ir Islandijos, Norvegijos bei Šveicarijos dokumentų ekspertai pateikia ir atrenka informaciją, kuri plačiajai visuomenei paskelbiama per PRADO. Informacija gaunama iš įslaptintos   Expert FADO sistemos. Europos Sąjungos Tarybos iniciatyvinis komitetas yra klastotų dokumentų ekspertų sudėties Sienų darbo grupė.

PRADO interneto svetainę tvarko ir jai prieglobą teikia ES Tarybos generalinio sekretoriato Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas (D GD). Už svetainės techninį įdiegimą ir techninę priežiūrą atsako A generalinio direktorato (A GD) Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas (CIS).

Dauguma PRADO dokumentų tekstų įrašų yra standartizuoti aprašymai, kurie automatiškai išverčiami į ES oficialias kalbas (šiuo metu palaikomos 24 kalbos). Taip užtikrinama galimybė nedelsiant gauti informaciją. Aprašymus, išdėstytus kaip laisvos formos tekstas, išverčia besispecializuojantys Tarybos generalinio sekretoriato lingvistai.

http://prado.consilium.europa.eu

Tikslinė auditorija

PRADO sistema skirta plačiajai visuomenei, įskaitant nevyriausybines organizacijas, tačiau taip pat prieigos prie iFADO neturinčias vyriausybines organizacijas, įskaitant, pavyzdžiui:

     darbdavius

     pašto tarnybas

    bankus ir kredito įstaigas

     apsaugos bendroves

     automobilių nuomos agentūras

 

  Apžiūrint dokumentą svarbu žinoti jo techninius duomenis

  PRADO suteikia galimybę lengvai susipažinti su oficialia informacija apie daugelį kelionės ir asmens tapatybės dokumentų● Be to, PRADO optimizuotas vaizdas pateikiamas delniniuose nešiojamuose prietaisuose:

http://prado.consilium.europa.eu/mobile/

 

 

Paskirtis

 

Pagrindinė PRADO paskirtis – teikti nepriklausomą ir patikimą informaciją internete visiems, kurie (privalo tikrinti) tikrina tapatybes. Asmens tapatybės tikrinamos ne tik prie Šengeno erdvės išorės sienų; jos taip pat reguliariai tikrinamos kasdieniniame gyvenime. PRADO skirta padėti didinti informuotumą ir nustatyti dokumentų autentiškumą; kilus abejonėms, dokumentų ekspertai gali atlikti tolesnį tyrimą.

 

Veiksmai

 

Nepaisant dokumento kilmės, su juo susijusiais klausimais (įskaitant klausimus dėl smulkesnės informacijos apie užsienio šalių dokumentus) reikėtų kreiptis į atitinkamą

  nacionalinį kontaktinį centrą – asmens tapatybės ir kelionės dokumentai.

 

Pasiūlymus dėl patobulinimų arba pastabas dėl klaidų ir riktų siųskite adresu:

helpline.prado@consilium.europa.eu

 

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas

Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, D GD 1A

Rue de la Loi 175

1048 Briuselis, Belgija.

 

 Taip pat žr.:    FADO

 Taip pat žr.:    iFADO

 

 

 

 124

Prasiskverbiantys dažai

 

Prasiskverbiantys dažai yra apsauginiai dažai, kuriuose yra dažomųjų medžiagų, kartu su naudojamu tirpikliu prasiskverbiančių („išsisunkiančių ar prasisunkiančių“) pro popierinį pagrindą; todėl mėginant mechaniniu būdu ištrinti duomenis dokumentui bus padaryta matoma žala.

 

Prasiskverbiančiais dažais atspausdintas serijos numeris

Dalis numeravimui naudojamų dažų prasisunkė pro popierinį pagrindą; jie matomi antroje pusėje.

 


Nepainioti su   tirpstančiais dažais.

 

 099

 166

PVC (polivinilchlorido) kortelė

 

PVC – termoplastinis (skaidrus(099)) polimeras – naudojamas kaip pagrindas daugelyje dokumentų.

 

 

Apsauginėje spaudoje ir kortelės formos dokumentuose, kuriems būtinas didelis patvarumas (ilgi galiojimo laikotarpiai), pirmenybė dažnai teikiama   PC (polikarbonatui).

 

 

 (196)

 047

Rašalinė spauda

 

Rašalinė spauda yra spaudos būdas naudojant tokios rūšies kompiuterinį spausdintuvą, kuris veikia purškiant mažus skysto rašalo lašelius tiesiogiai ant pagrindo; po to rašalas įsiskverbia į pagrindą. Ji gali būti naudojama, pavyzdžiui,    asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimui.

 

 

 

Asmens duomenų / nuotraukos integravimas naudojant rašalinės spaudos būdą

 


 

 

Asmens duomenų ir nuotraukos integravimas rašalinės spaudos būdu

 

 

196

Personalizavimas polikarbonato kortelėje naudojant spalvotą rašalinę spaudą:  
Naudojant specialius polikarbonato dažus, asmens duomenys atspausdinti polikarbonato sluoksnyje
 PC (polikarbonato kortelės) gamybos procese;
pvz., Innosec Fusion
®, Polycore®, PCC® arba PCP (angl. Polycarbonate Colour Personalisation).

 

 

 

Nuotraukos integravimas polikarbonato kortelėje (Innosec Fusion® procesas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCP (Polycarbonate Colour Personalisation) technologija

 

 

 139

Rastrinė giliaspaudė

 

Šiam spaudos būdui, panašiam į   giliaspaudę, naudojamos spaudos plokštės, kuriose yra įdubusių sričių ar elementų, formuojančių atspausdintą vaizdą.

 

Spaudos plokštė tiesiogiai susiliečia su pagrindu. Ant pagrindo perkeliamas dažų kiekis priklauso nuo įdubusių elementų gylio ir dydžio. Naudojami labai skysti ir greitai džiūstantys dažai. Dėl to vienas dažų sluoksnis taip pat gali būti spausdinamas ant kito. Kartais matoma elemento struktūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastrinė giliaspaudė: tekstui skirta spaudos forma

 

 

 

Apsauginėje spaudoje rastrinė giliaspaudė naudojama, pavyzdžiui,    laminato užspausdinimui:

 

 

Laminato užspausdinimo detalūs vaizdai

 


 

 131

Rastrinis nuotraukų perforavimas

 

Įprastu būdu pritvirtinto (pvz., priklijuoto) dokumento turėtojo atvaizdo apsaugos metodas (autentiškumo patvirtinimas), naudojant linijų tinklelio (rankinį) presą; tarp linijų dažnai perforuojamos skylutės.

 

 

 

 

 

 

 

Autentiškumo patvirtinimo metodai:

Taip pat žr.:    Sausas spaudas

Taip pat žr.:    Drėgnas spaudas

 

 

 029

Reljefo įspaudas

 

Reljefo įspaudas kartais taip pat vadinamas akluoju įspaudu: vaizdų arba teksto bespalvis įspaudas. Tai yra raidžių, motyvų ar kitų piešinių įspaudimas esant aukštam slėgiui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirma pusė

 

Antra pusė

 

 

Taip pat žr.:

  Karštas folijos įspaudas

  Sausas spaudas

  Laminato reljefo įspaudas

  PC (polikarbonatas)

 

Autentiškumo patvirtinimas:

Taip pat žr.:    Sausas spaudas

Taip pat žr.:    Drėgnas spaudas

 

Taip pat žr.:    Dokumento turėtojo nuotrauka – tvirtinimo metodai

 

 

 

 

 

 055

Retroflektyvinis laminatas

 

Retroflektyvinis laminatas: nematomas vaizdas integruojamas į laminatą ir tampa matomas tik   lūžtančioje / koksalinėje šviesoje naudojant specialų žiūrėjimo prietaisą arba techninę įrangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalioje šviesoje (kairėje) ir žiūrint lūžtančioje / koksalinėje šviesoje (dešinėje)

 

 

 

 


 

 170

Šabloninis (trafaretinis) daugiaspalvis dažymas

 

Šabloninio (trafaretinio) daugiaspalvio dažymo procesas, kuris kartais vadinamas Orlofo (Orlovo) procesu, naudojamas   giliaspaudėje ir sudaro galimybę viena spaudos plokšte vienu metu tiksliai atspausdinti daugiau nei vieną spalvą. Šiuolaikiška spausdinimo mašina galima dažnai atspausdinti keletą spalvų (pvz., 3, 4 ar 5). Atskiros spalvos pridedamos naudojant atskirus trafaretus, kurie atitinka reikiamo galutinio piešinio elementus ar dalis. Šie trafaretai taip pat vadinami šablonais. Dažai gali šiek tiek persidengti, todėl galutiniame atspausdintame vaizde gali būti matomas nežymus spalvų perėjimas.

 

2 spalvos

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 spalvos

 

 

Skirtingai nei   vaivorykštiniame spalvinime (ofsete), spalvų perėjimas nebūtinai yra lygiagretus spausdinimo, atliekamo spausdinimo mašina, krypčiai.

 

Taip pat žr.:   Fono / apsauginė spauda


 

 084

 

Sausas spaudas

 

Sausas spaudas yra antspaudu arba spaudu padarytas reljefo atspaudas, skirtas, pavyzdžiui, dokumento arba įprastu būdu dokumente pritvirtinto (pvz., priklijuoto) turėtojo atvaizdo autentiškumui patvirtinti.

 

Atspaudo paviršius tiek pirmoje, tiek antroje pusėje atrodo atitinkamai iš dalies iškilęs / pagilintas.

 

 

 

Autentiškumo patvirtinimas:

Taip pat žr.:    Reljefo įspaudas

Taip pat žr.:    Drėgnas spaudas

 

Taip pat žr.:    Dokumento turėtojo nuotrauka – tvirtinimo metodai

 

 


 

 169

Serijos numeris

 

Žr.:    Iškilioji spauda

Žr.:    Lazeriu perforuotas serijos numeris

 

Serijos numeriai mūsų dokumentuose aprašomi skyriuje    numeravimas, nes labai daug naujausių saugiųjų dokumentų jau nebėra būtinai numeruojami pagal seriją.

 

 

 

 171

Sintetiniai plaušeliai

 

Sintetiniai plaušeliai naudojami kaip viena iš pagrindinių kelių specialių rūšių saugiojo popieriaus dalių; dėl jų pagrindas pasižymi ypatingu patvarumu ir atsparumu.

 

Sintetinių spausdinimo medžiagų pavyzdžiai:

Neobond® (pavyzdžiui, seno modelio rausvas, sulankstomas Vokietijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas).

Teslin®   (kadangi Teslin® yra parduodamas rinkoje, jis taip pat dažnai naudojamas asmens tapatybės kortelėms padirbti.)

 

Sintetinių plaušelių nereikia painioti su   spalvotais apsauginiais plaušeliais, kurie nedaro poveikio pagrindo mechaninėms savybėms.

 

Taip pat žr.:    Pagrindas

 


 

 

 

 189

Skaidrus langelis

 

Skaidrus langelis integruojamas į pagrindą gamybos metu. Naudojant kiaurai peršviečiančią šviesą ir didinamąjį prietaisą gali būti matomas, pvz.,   kintantis lazerinis vaizdas (CLI ®) arba asmens duomenys.

 

 

 

Taip pat žr.:    PC (polikarbonatas)

Taip pat žr.:    Kiaurai peršviečianti šviesa

 

 

 


 

 

 022

Spalvoti apsauginiai plaušeliai

 

Spalvoti apsauginiai plaušeliai yra įvairių spalvų plaušeliai, kurie įmaišomi į popieriaus masę gaminant popierių, kad jie būtų įterpti į popierių kiekviename puslapyje skirtingai – atsitiktinėse vietose ir įvairiame gylyje.

 

Taip pat žr.:    Pagrindas, kurio sudėtyje nėra priedų, šviečiančių UV šviesoje

 

Dėl spalvos apsauginiai plaušeliai popieriuje aiškiai išsiskiria; jie lengvai matomi plika akimi.

 

Taip pat žr.:

  Fluorescenciniai plaušeliai

  Planšetės

 

 

 

 

 

 

 

Popieriniame pagrinde – raudoni plaušeliai (padidinus vaizdą)

 

Kiaurai peršviečianti šviesa (padidinus vaizdą)

Normali šviesa

 

 

 

Nepainioti su   sintetiniais plaušeliais (kurie daro poveikį pagrindo mechaninėms savybėms).

 

 


 

 123

Su biografiniais duomenimis / kitais asmens duomenimis susijęs tekstas

 

Personalizavimas – procesas, kai dokumento turėtojo atvaizdas, parašas ir biografiniai duomenys integruojami į dokumentą.

 

Dokumento turėtojo biografiniai duomenys (asmens duomenys) matomi paso (asmens duomenų lape), asmens tapatybės kortelės arba vizos vizualiniam patikrinimui pritaikytoje zonoje VIZ ir   MRZ (mašininio nuskaitymo zonoje);    elektroniniuose pasuose jie taip pat saugomi   mikroluste.

 

Taip pat žr.:    Holografinis personalizuotas apsauginis siūlelis

 

 

Paso integruota asmens duomenų kortelė (asmens duomenų lapas)

 

 

 

VIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MRZ

 

 

Taip pat žr.:    Asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimas

 


 

 035

Susiuvimo siūlas

 

Žr.:

  Įrišimo būdas,

  Fluorescencinis susiuvimo siūlas

 


 

 112

Sutikrinimo ženklas / nefiksuota numeracija

 

 (Gediminaičių stulpai) („LTU“)

 

 

 

 

 

Sutikrinimo ženklas yra terminas, kilęs knygų įrišimo srityje. Siekiant parengti visą kūrinį (brošiūrą, knygą, periodinį leidinį ir t. t.), reikia tinkama tvarka sutikrinti įvairias dalis (lapus ir dvigubus sulankstytus lapus, skirsnius). Tai užtikrinama pakopomis nuo viršaus į apačią išdėstant sutikrinimo ženklus kaip kontrolės ženklus (knygų atveju – paprastai ant knygos bloko nugarėlės).

 

 

 

Pasuose šios rūšies kontrolės ženklas yra papildoma apsaugos priemonė. Taip galima lengviau pastebėti, ar lapai buvo sukeisti arba išimti.

 

Jis gali būti nematomas normalioje šviesoje (   fluorescencinis užspausdinimas) arba matomas elementas (naudojant normalius dažus arba   fluorescencinius dažus).

 

 

Sutikrinimo ženklas su puslapių numeriais kartais vadinamas nefiksuota numeracija.

 

 

 

 156

Šoninė šviesa

 

Šoninė šviesa: šviesa, krentanti iš šono siauriu kampu ir parodanti objekto paviršiaus struktūrą per šviesos ir šešėlių kontrastus.

Šoninė šviesa ypač pasitelkiama tikrinant   sausus spaudus,    giliaspaudę,    latentinius vaizdus ir mechaninio pobūdžio ištrynimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviesos šaltinis

 

 

 

 

Šviesos kritimo kampas

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentą apžiūrintis asmuo

 

 

 

 

Žiūrėjimo kampas

 

Dokumento lapas

 

 

 

Taip pat žr.:    Lūžtanti / koksalinė šviesa

Taip pat žr.:    Kiaurai peršviečianti šviesa

 

Taip pat žr.:    UV šviesa

 

Taip pat žr.:    Latentinis vaizdas

Taip pat žr.:    Pakreipimo efektas

 


 

 192

Tapatybės klastojimas ir dokumentų klastojimas

 

 

 

Tapatybės klastojimas ir dokumentų klastojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autentiškas (tikras) dokumentas

 

 Klastotas dokumentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelegalus naudojimas

 

Netinkamas naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsimetimas kitu asmeniu

 

Apgaulės būdu gautas dokumentas

 

Dokumentas, kurio galiojimas yra pasibaigęs

 

Netinkamai naudojamas dokumentas

 


Klastotė

 


Padirbimas

 


Pseudodokumentas

 


Pavogtas blankas (nelegaliai personalizuotas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiais atvejais iFADO saugoma informacija gali padėti aptikti sukčiavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis asmens tapatybės ir dokumentų klastojimo modelis patvirtintas EUROPOS SĄJUNGOS DOKUMENTŲ KLASTOJIMO rizikos analizės tinkle (EDF-ARA 2012 Ref R023); jį taip pat naudoja FRONTEX.

 

Apsimetimas kitu asmeniu. Tam tikras asmuo (apsimetėlis) veikia apgaulingai apsimesdamas fiktyviu asmeniu, naudodamas netikrą tapatybę arba vardą. Apsimetėliai visada naudoja tikrus dokumentus, todėl laikoma, kad apsimetimas kitu asmeniu arba, pavyzdžiui, neteisėtas kito asmens vardo pasisavinimas taip pat yra padarytas tokiais atvejais, kai autentiškas pasas yra su klastota viza ar spaudu arba klastotame pase yra tikra viza.

 

Apgaulės būdu gautas dokumentas. Šis bendras terminas yra taikomas tiek autentiškiems dokumentams, jeigu prašymai juos gauti pateikti remiantis apgaulės būdu gautais pirminiais dokumentais, tiek apgaulės būdu išduotiems autentiškiems dokumentams.

 

Dokumentas, kurio galiojimas yra pasibaigęs. Žiūrėkite dokumento galiojimo pabaigos datą („Galioja iki“). à Tada patikrinkite, ar dokumentas pagal taikomą teisę vis dar galioja tuo tikslu, kuriuo jis naudojamas?

 

Netinkamai naudojamas dokumentas. Šiuo atveju įtariamas netinkamas naudojimas – pavyzdžiui, imigracijai naudojama studento viza, tačiau imigruojantis jos turėtojas iš pat pradžių ketina dirbti atvykimo šalyje; šios rūšies netinkamai naudojami dokumentai taip pat apima atvejus, kai, pavyzdžiui, vietoj vizos naudojamas trumpalaikis leidimas gyventi, nors tokios rūšies leidimu vietoj vizos (jeigu viza privaloma) gali teisėtai naudotis tik leidimo „ILGALAIKIS GYVENTOJAS – EB“ (ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi EB) (Tarybos direktyva 2003/109/EB) turėtojas arba, pavyzdžiui, diplomatinės leidimo gyventi kortelės turėtojas.

 

Žr.:   iFADO

 

 094

Termochrominiai dažai

 

Termochrominiai dažai yra specialūs dažai, kurie kintant temperatūrai keičia spalvą, kuri vėliau atsistato.

 

 


 

 089

Termosublimacinė spauda

 

Termosublimacinė spauda: kaip ir   termotransferiniuose spausdintuvuose, sublimavimo spausdintuvuose naudojama dažų juosta. Ant folijos esantys dažai kaitinami iki tam tikros temperatūros, kuriai esant jie išgaruoja ir įsiskverbia į pagrindą. Kad įvyktų toks difuzijos procesas, būtinas specialia danga dengtas pagrindas. Priklausomai nuo naudojamos temperatūros į pagrindą įsiskverbia skirtingas dažų kiekis.

 

Taip galima gauti tęstinių toninių spalvų vaizdą. Termosublimacinė spauda gali būti   asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimo būdas.

 

 

 


 

 048

Termotransferinė spauda

 

Termotransferinėje spaudoje pustoniai gaunami rastravimo būdu (trafaretais). Perkėlus homogenišką spalvos sluoksnį susidaro taškeliai arba sritys, turinčios aštrius kraštus.

 

Taip pat galima naudoti specialias dažų juostas, pvz., su metalo pigmentais.

 

Termotransferinė spauda gali būti   asmens duomenų / nuotraukos / parašo integravimo būdas.

 

 

 


 

 120

Tinklelis, apsaugotas nuo skenavimo ir kopijavimo

 

Tinkleliai, apsaugoti nuo skenavimo ir kopijavimo, yra atspausdintos apsaugos priemonės, integruotos į   fono / apsauginę spaudą, siekiant apsaugoti nuo imitavimo kopijuojant.

Atspausdintuose vaizduose ir tinkleliuose pateikiama įterpta (paslėpta) informacija (paprastai sudaryta iš plonų linijų), kuri normaliomis tikrinimo sąlygomis plika akimi nėra matoma, bet kuri, dokumentą nukopijavus ar atgaminus skeneriu, tampa matoma arba įskaitoma, arba dėl kurios, dokumentą nukopijavus ar atgaminus skeneriu, atsiranda trūkumų (klaidų).

 

 

 

Originalas

 

Kopija (matomas žodis „COPIE“)


 

2-as pavyzdys:

Pagal kryptį ir kampą moduliuotos plonų linijų struktūros (SAM = Screen Angle Modulation – rastro kampo moduliacija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinklelis, apsaugotas nuo kopijavimo

 


 

 093

Tirpstantys dažai

 

Tirpstantys dažai yra tokios rūšies tirpūs dažai, kurie tirpsta tam tikruose tirpikliuose ar vandenyje; pavyzdžiui, kai klastotojas mėgina ištrinti ir pakeisti ant apsauginės / fono spaudos atspausdintą su asmens duomenimis susijusį tekstą, dėl šių dažų išnyksta arba išblunka tam tikros  šios spaudos dalys.

 

 

 

 

Nepainioti su   prasiskverbiančiais dažais.

 


 

 085

Trafaretinė spauda

 

Trafaretinė spauda yra spaudos būdas, dar žinomas kaip šilkografija, kuriame vaizdas gaunamas dažus išspaudžiant mentele pro pralaidžias sieto (tinklelio) vietas ant žemiau esančio pagrindo. Trafaretine spauda vienu kartu galima išgauti storesnį dažų sluoksnį nei visais kitais spaudos būdais.

Požymiai: paprastai tirštas dažų pasiskirstymas, storas sluoksnis; tinklinė struktūra su dantytais kraštais.

 

Apsauginės spaudos tikslais trafaretinė spauda daugiausia naudojama   užspausdinant laminatą arba spausdinant   optiškai kintančiais dažais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafaretine spauda atspausdinti optiškai kintantys dažai

 

 

 


 

 103

UV šviesa (ultravioletinė šviesa)

 

UV šviesa priklauso matomos šviesos spektro žemutinės dalies elektromagnetinėms bangoms (200–400 nm) – tai yra šviesos šaltinis, kuris dažnai naudojamas dokumentams apžiūrėti analizuojant pagrindo ryškumą, fluorescencinius dažus ir kitas apsaugos priemones bei dokumento klastojimą.

 

Dokumentai, dėl kurių kyla abejonių arba kurie yra nublukę, gali būti apžiūrimi UV šviesoje, kad būtų pasiektas geresnis ryškumas ir skiriamoji geba. Daugelis dažų esant matomai fluorescencijai  atrodo skirtingai (  fluorescenciniai dažai).    Fluorescenciniai apsauginiai plaušeliai gali ryškiai švytėti. Be to, kai šie plaušeliai pažeidžiami tais atvejais, kai klastojama ištrinant, skirtumas gali būti pastebėtas UV šviesoje.

 

 

 

 

 

Šviesos šaltinis
(UV šviesa)

 

 

 

 

Dokumentą apžiūrintis asmuo

 

 

 

 

                      Dokumento lapas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprastas rankinis UV šviesos aparatas, skirtas dokumentų apžiūrai

Pagrindiniai UV šviesos šaltiniai, kurie naudojami apžiūrint dokumentus, yra UV šaltiniai, apimantys šiuos bangų spinduliavimo spektrus – 365–366 nm (ilgųjų bangų UV šviesa), 313 nm (vidutinių bangų UV šviesa) ir 254 nm (trumpųjų bangų UV šviesa). Pati ultravioletinė šviesa nėra matoma, matomas tik jos efektas, t. y. matoma UV šviesos sukelta fluorescencija:

  fluorescenciniai dažai.

 

Taip pat žr.:    fluorescencinis užspausdinimas

 

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Lūžtanti / koksalinė šviesa

Taip pat žr.:    Šoninė šviesa

Taip pat žr.:    Kiaurai peršviečianti šviesa

 

 


 

 052

Vaivorykštiniai dažai

 

Apskritai vaivorykštiniuose dažuose, pavyzdžiui, perlamutriniuose ar perlamutrinio blizgesio dažuose, yra skaidrių pigmentų, kuriuos sudaro plona plėvelė, kurioje yra labai mažų žėručio dalelių. Jie sukelia krentančios šviesos interferenciją. Tokiu būdu sukuriami blizgūs, perlinio tviskėjimo efektai, kurių spalva keičiasi keičiantis žiūrėjimo kampui arba apšvietimui.

 

 

 


 

 

 

 

Taip pat žr.:    Vaivorykštinis laminatas

 


 

 

 143

Vaivorykštinis laminatas

 

Vaivorykštinis laminatas sukuria vaivorykštinius – blizgius, perlamutrinius efektus; jo spalva keičiasi keičiantis žiūrėjimo kampui arba apšvietimui.

 

 

 

 

Taip pat žr.:    Vaivorykštiniai dažai

Taip pat žr.:    Laminatas

Taip pat žr.:    Optiškai kintanti priemonė

 

 


 

 045

Vaivorykštinis spalvinimas

 

Vaivorykštinis spalvinimas taip pat vadinamas spalvų fontano spauda. Šis dažymo procesas, naudojamas   ofsete, naudojamas siekiant apsaugoti saugiuosius dokumentus nuo spalvų atskyrimo ar kopijavimo, vos pastebimai suliejant spalvas vieną į kitą ir tokiu būdu gaunant laipsnišką spalvų kaitą.

 

 

 


 

 

 

Taip pat žr.:    Fono / apsauginė spauda

Taip pat žr.:    Šabloninis (trafaretinis) daugiaspalvis dažymas

 


 

 042

Vaizdas (spauda), kuriame yra koduotų asmens duomenų (KAD) arba užšifruotos informacijos apie dokumentą

 

Specialiomis programinės įrangos priemonėmis vaizdas užkoduojamas (padaromas nematomas) matomame vaizde (spaudoje).

Pavyzdžiui,  

 

·   asmeninė informacija, pavyzdžiui, paso numeris, arba su asmens duomenimis susijusi informacija, pavyzdžiui, dokumento turėtojo vardas, pavardė, koduotai integruojami į, pvz., dokumento turėtojo nuotrauką (KAD - koduoti asmens duomenys) arba

 

·   (nekintama) informacija apie dokumentą, pavyzdžiui, šalies pavadinimas, integruojama į kelionės dokumentų   fono / apsauginę spaudą (koduota užšifruota („scrambled“) informacija).

 

Ši informacija žmogaus akimi nematoma, kadangi ji atspausdinta užšifruotu formatu; ją galima pamatyti tik naudojant specialų dekodavimo lęšį (specialų žiūrėjimo prietaisą) arba specialią techninę įrangą (įskaitant skenerį arba fotoaparatą ir vaizdo apdorojimo programinę įrangą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo atveju, kaip išimtis, skaidri plastikinė kortelė integruota pase (!) prieš asmens duomenų lapą; į ją integruotas dekodavimo lęšis, kuris yra tiesiai virš veido atvaizdo ir yra skirtas koduotiems asmens duomenims (KAD) pamatyti

 

Nepainioti su   latentiniu vaizdu arba   pakreipimo efektu.

 

 

 

 (062), (063), (064)

 061

Vandens ženklas

 

Įprastinis vandens ženklas yra piešinys, tekstas arba ženklų motyvas, kuris padaromas gamybos metu slėgiu veikiant pagrindą; todėl skiriasi popieriaus storis. Kartais jis taip pat vadinamas Fourdrinier vandens ženklu.

 

Vandens ženklą galima pamatyti   kiaurai peršviečiančioje šviesoje. Plonesnėse pagrindo vietose matoma daugiau šviesos ir aiškesnis vaizdas. Storesnėse pagrindo vietose matomas tamsesnis vaizdas.


Skirtingai nei spausdintas vandens ženklas, įprastinis vandens ženklas   UV šviesoje neturėtų būti matomas.

 

 

Skiriama keletas vandens ženklų rūšių:

 

 064

·    Vienatonis vandens ženklas

Vienatonis vandens ženklas gali būti ryškus arba tamsus.

 

Vienatonis (tamsus) vandens ženklas

Vienatonis (ryškus) vandens ženklas

 

 

 062

 

 174

·    Dvitonis vandens ženklas

Dvitonio vandens ženklo motyvas yra ir ryškus, ir tamsus.

 


 

 063

·    Šešėlinis vandens ženklas

Kartais dar vadinamas tinklinio cilindro principu gaminamu vandens ženklu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pabaiga.

 

 

 

 186

 

 

 

 

Šiame aiškinamajame žodyne NĖRA pateikiama mokslinių apibrėžčių; jo pagrindinė paskirtis – visiems, kurie kasdien netikrina saugiųjų dokumentų, padėti suprasti, kokios yra kai kurios iš svarbesnių tokiuose dokumentuose esančių apsaugos priemonių. Todėl pateikiamos paprastos ir neišsamios apibrėžtys, pavyzdžiai ir paaiškinimai.

 

 

Norėdami rasti tą patį skyrių šio dokumento redakcijoje kita kalba, ieškokite pagal atitinkamą pilkos spalvos trijų skaitmenų skyriaus numerį kiekvieno skyriaus dešinės pusės viršuje.

 

 

 

 

Pasiūlymus dėl patobulinimų ir pastabas dėl klaidų ir riktų siųskite adresu: helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

 

 


© Europos Sąjunga, 2007-2014 m.

Europos Sąjungos Taryba

Generalinis sekretoriatas

Teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, Vidaus reikalų direktoratas - Šengeno, vizų ir sienų skyrius (D GD 1A)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Briuselis, Belgija, Europa

helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

Atgaminti leidžiama, jei nurodomas šaltinis.

 

Kai tekstinės ir įvairialypės informacijos (garso, vaizdo informacijos, programinės įrangos ir t. t.) atgaminimui ar naudojimui būtina gauti leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendras leidimas ir jame aiškiai nurodomi naudojimo apribojimai.