Handling: AUT-HO-11001


AUT-HO-11001
Framsida – identitet
   UV-säkring
Baksida
   UV-säkring
Document: AUT-HO-11001
        Titel:AUFENTHALTSTITEL
        Utfärdande land:AUT - Österrike • REPUBLIK ÖSTERREICH •
        Dokumentkategori:H - Uppehållshandling
        Dokumenttyp:O - Ordinarie dokument
        Dokumentversionsnummer:11001
 
        Första gången utfärdat/d den:01.07.2011
        Giltig:ja
        Rättslig status:uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig i: AUT - Österrike • REPUBLIK ÖSTERREICH • och att röra sig fritt inom Schengenområdet
        Allmänt utförande:kort
        Bredd (mm):86
        Höjd (mm):54
        Antal sidor:2
 

Följande kan införas under rubriken "ART DES AUFENTHALTSTITELS" (typ av tillstånd)

"NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNG" (bosättningstillstånd) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ANGEHÖRIGER" (anhörig) eller "AUSGENOMMEN ERWERBSTÄTIGKEIT" (inget avlönat arbete), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEIN ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (inget tillträde till arbetsmarknaden);

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "BETRIEBSENTSANDTER" (utstationerad arbetare), "KÜNSTLER" (konstnär), "ROTATIONSARBEITSKRAFT" (arbetstagare anställd av en internationell arbetsgivare och som ofta byter arbetsort), "SCHÜLER" (skolelev), "STUDIERENDER" (studerande) eller "§ 69a NAG" (paragraf 69a i lagen om bosättning och uppehåll), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ARBEITSMARKTZUGANG NUR MIT ARBEITSMARKTDOKUMENT" (tillträde till arbetsmarknaden endast med en handling som ger tillträde till arbetsmarknaden )

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KÜNSTLER" (konstnär) or "SELBSTÄNDIGER" (egenföretagare), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "NUR SELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT ZULÄSSIG" (endast egenföretagarverksamhet är tillåten);

"DAUERAUFENTHALT-EG" (varaktigt bosatt inom EG); "DAUERAUFENTHALT-FAMILIENANGEH ÖRIGER" (permanent uppehållstillstånd för familjemedlem) eller "FAMILIENANGEHÖRIGER" (familjemedlem) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"FAMILIENANGEHÖRIGER" (familjemedlem) eller "NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNG" (bosättningstillstånd) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ARBEITSMARKTZUGANG NUR MIT ARBEITSMARKTDOKUMENT" (tillträde till arbetsmarknaden endast med en handling som ger tillträde till arbetsmarknaden)

"BLAUE KARTE EU" (blåa EU-kortet) eller "ROT-WEISS-ROT - KARTE" (rödvitröda kortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): UNSELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT BEI [MUSTERFIRMA]" (avlönad anställning med [namnet på företaget])

DAUERAUFENTHALT-EG" (varaktigt bosatt inom EG) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "EHEMALIGER INHABER DER BLAUEN KARTE EU" (tidigare innehavare av det blå EU-kortet) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"ROT-WEISS-ROT - KARTE PLUS" (rödvitröda kortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "NUR SELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT" (endast egenföretagarverksamhet);

"ROT-WEISS-ROT - KARTE PLUS" (rödvitröda pluskortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): FAMILIENGEMEINSCHAFT" (familjeåterförening) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "MIT KÜNSTLER" (med en konstnär), "MIT ROTATIONSARBEITSKRAFT" (med en arbetstagare anställd av en internationell arbetsgivare och som ofta byter arbetsort), "MIT SONDERFÄLLE UNSELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT" (med en person under särskilda former av avlönad anställning), "MIT STUDIERENDER" (med en studerande), "MIT FORSCHER FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (med en forskare, fritt tillträde till arbetsmarknaden), "MIT SONDERF. UNSELBST. ERWERBST. FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (med en person under särskilda former av avlönad anställning, fritt tillträde till arbetsmarknaden), "MIT § 69a NAG" (med paragraf 69a i lagen om bosättning och uppehåll)

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FORSCHER" (forskare), "SONDERFÄLLE UNSELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT" (särskilda former av avlönad anställning) eller "SOZIALDIENSTLEISTENDER" (socialarbetare), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "GILT BEI [MUSTERFIRMA]" (tillämplig för [namnet på företaget]

Framsida – identitetUpp
UV-säkring   
 
 
Framsida – identitet
 
   Säkerhetsdetalj:UV-säkring   
Ljuskälla:UV-BELYSNING
 
UV-säkring
BaksidaUpp
UV-säkring   
 
 
Baksida
 
   Säkerhetsdetalj:UV-säkring   
 
UV-säkring
[ AUT ] [ 18.04.2015 18:39:08 CEST ] Upp