.sl.  

 

 

Avtorske pravice

 


© Evropska unija, 2008-2014

 

Če ni določeno drugače, je reproduciranje dovoljeno, če se navede vir.

 

Kadar je za reproduciranje ali uporabo besedilnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.) treba predhodno pridobiti dovoljenje, se s tem dovoljenjem razveljavi zgoraj omenjeno splošno dovoljenje ter se v njem jasno navedejo morebitne omejitve uporabe.

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO PRAVNO OBVESTILO - Za informacije na teh spletnih straneh velja izjava o omejitvi odgovornosti in določbe o ravnanju ter avtorskih pravicah.