.sl.  

 

 

Avtorske pravice


©
Evropski skupnosti, 2008-2014

 

Če ni določeno drugače, je reprodukcija dovoljena pod pogojem, da se uporabljeni vir navede kot tak.

 

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedilnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.) treba predhodno pridobiti dovoljenje, se s tem dovoljenjem razveljavi zgoraj omenjeno splošno dovoljenje ter se v njem jasno navedejo morebitne omejitve pri uporabi.

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO PRAVNO OBVESTILO - Za informacije na teh spletnih straneh velja izjava o omejitvi odgovornosti in določbe o ravnanju ter avtorskih pravicah.