Document: POL-BF-02001


POL-BF-02001
Recto - identitate
   tehnica de imprimare
   imaginea titularului
   element optic variabil
   element vizibil la raze ultraviolete
Document: POL-BF-02001
        Titlu:WPIS/ENTRY/INSCRIPTION _ NATO-SOFA _ CZŁONEK RODZINY ŻOŁNIERZA_SOLDIER'S RELATIVE_MEMBRE DE LA FAMILLE DU SOLDAT
        Ţara emitentă:POL - Polonia • RZECZPOSPOLITA POLSKA •
        Categoria de documente:B - Carte de identitate
        Tip de document:F - Militar
        Numărul versiunii documentului:02001
 
        Data primei eliberări:01.06.2010
        Valabil:da
        Statutul juridic:Acest document de identitate se eliberează rudelor unui soldat şi este valabil pe teritoriul statelor membre ale NATO (Organizaţia Atlanticului de Nord) şi al statelor partenere
 
        Formatul general:etichetă colantă
        Lăţimea formatului (mm):119
        Înălţimea formatului (mm):84
 

Acest autocolant se aplică pe paşaportul rudei unui soldat. Conţine numărul de serie al paşaportului ("NR PASZPORTU/PASSPORT NO./NUMÉRO DU PASSEPORT").

Recto - identitateSus
tehnica de imprimare   imaginea titularului   element optic variabil   element vizibil la raze ultraviolete   
 
 
Recto - identitate
 
   Element de securitate:tehnica de imprimare   
 
 
 
 
 
 
Elementul de securitate:cerneală optic variabila (OVI)
 
 
tehnica de imprimare
tehnica de imprimare
   Element de securitate:imaginea titularului   
Tehnica de integrare a fotografiei:imprimare cu jet de cerneală
 
imaginea titularului
   Element de securitate:element optic variabil   
Tipul de element optic variabil (OVD):kinegramă (Kinegram®)
 
element optic variabil
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
 
element vizibil la raze ultraviolete
[ POL ] [ 18.04.2015 18:59:26 CEST ] Sus