Document: NLD-AP-03001


NLD-AP-03001
Coperta din faţă, exterior
Pagină cu date de identificare
   suport
   filigran
   laminat
   element vizibil la raze ultraviolete
Pagină(i) interioară(e)
   filigran
Document: NLD-AP-03001
        Titlu:(LAISSEZ-PASSER) _ paspoort passport passeport
        Ţara emitentă:NLD - Ţările de Jos • KONINKRIJK DER NEDERLANDEN •
        Categoria de documente:A - Paşaport
        Tip de document:P - De urgenţă / Provizoriu
        Numărul versiunii documentului:03001
 
        Data primei eliberări:09.10.2011
        Nu mai este valabil după data de:08.03.2015
        Valabil:nu
        Statutul juridic:Document emis pentru cetăţenii Ţărilor de Jos şi pentru resortisanţii ţărilor terţe
 
        Formatul general:carnet simplu
        Lăţimea formatului (mm):88
        Înălţimea formatului (mm):125
        Numărul de pagini:8
 
 
Valabilitate 
        Perioada maximă de valabilitate:1ani
        Prelungire posibilă:nu
Coperta din faţă, exteriorSus
 
        Materialul:plastic
        Culoare generală:albastru
 
 
Coperta din faţă, exterior
 
Pagină cu date de identificareSus
suport   filigran   laminat   element vizibil la raze ultraviolete   
 
 
Pagină cu date de identificare
 
   Element de securitate:suport   
Prezenţa fibrelor:da
 
   Element de securitate:filigran   
Sursa de lumină:TRANSMISĂ
 
filigran
   Element de securitate:laminat   
 
laminat
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
 
element vizibil la raze ultraviolete
Pagină(i) interioară(e)Sus
filigran   
 
 
 
Pagină(i) interioară(e)
 
   Element de securitate:filigran   
Sursa de lumină:TRANSMISĂ
 
filigran
[ NLD ] [ 18.04.2015 19:11:15 CEST ] Sus