Document: CZE-JO-05001


CZE-JO-05001
Copertă
Coperta din faţă, interior
   suport
   element vizibil la raze ultraviolete
Coperta din spate, interior
   suport
   tehnica de imprimare
   element vizibil la raze ultraviolete
Card integrat de date de identificare - recto (identitate)
   suport
   tehnica de imprimare
   tehnica de imprimare
   imaginea titularului
   date biometrice
   element optic variabil
   element vizibil la raze ultraviolete
Card integrat - verso
   suport
   element vizibil la raze ultraviolete
Pagină(i) interioară(e)
   filigran
Pagină(i) interioară(e)
   filigran
   element vizibil la raze ultraviolete
Document: CZE-JO-05001
        Titlu:CIZINECKÝ PAS ALIEN´S PASSPORT
        Ţara emitentă:CZE - Republica Cehă • ČESKÁ REPUBLIKA •
        Categoria de documente:J - Document de călătorie eliberat neresortisanţilor
        Tip de document:O - Document obişnuit
        Numărul versiunii documentului:05001
 
        Data primei eliberări:01.09.2006
        Valabil:da
        Statutul juridic:Document de călătorie eliberat persoanelor care nu sunt cetăţeni din: CZE - Republica Cehă • ČESKÁ REPUBLIKA •
        Formatul general:carnet simplu
        Lăţimea formatului (mm):125
        Înălţimea formatului (mm):88
        Numărul de pagini:34
 
 
Valabilitate 
        Perioada maximă de valabilitate:10ani
        Prelungire posibilă:nu
 
Valabilitate 
        Perioada maximă de valabilitate:5ani
        Vârsta maximă pentru valabilitate:15ani
        Prelungire posibilă:nu

Paşapoartele pentru străini sunt eliberate cetăţenilor străini care locuiesc pe teritoriul Republicii Cehe în baza permisului de şedere (sau care beneficiază de o protecţie temporară sau subsidiară în baza unui act juridic special), atunci când nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil şi demonstrează că le este imposibil să obţină un astfel de document în ciuda dorinţei lor. Documentele ale căror pagini interioare conţin o observaţie de tip oficial sub forma unei ştampile cu tuş cu cuvintele "Úmluva z 28. září 1954/Convention of 28 September 1954" şi în care pagina cu date de identitate conţine codul "XXA" la rubrica "Státní občanství/Nationality/National ité" sunt eliberate persoanelor apatride în calitate de documente de călătorie destinate persoanelor apatride în temeiul Convenţiei privind statutul persoanelor apatride din 28 septembrie 1954.

CopertăSus
 
        Materialul:pânză
        Culoare generală:gri
 
 
Copertă
 
Coperta din faţă, interiorSus
suport   element vizibil la raze ultraviolete
 
 
   Element de securitate:suport   
 
suport
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
 
element vizibil la raze ultraviolete
Coperta din spate, interiorSus
suport   tehnica de imprimare   element vizibil la raze ultraviolete   
 

O parte din materialul de suport al cardului de policarbonat inserat prin coasere se suprapune (aprox. 1 cm) între pagina 34 şi coperta interioară din spate. Materialul de suport are o structură de tip reţea.

   Element de securitate:suport   
 
suport
   Element de securitate:tehnica de imprimare   
 
 număr de serie
 
tehnica de imprimare
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
Tipul elementului vizibil la raze ultraviolete:supraimprimare fluorescentă
Culori:magenta (purpuriu), galben
 
element vizibil la raze ultraviolete
Card integrat de date de identificare - recto (identitate)Sus
suport   tehnica de imprimare   tehnica de imprimare   imaginea titularului   date biometrice   element optic variabil   element vizibil la raze ultraviolete   
 
 
   Element de securitate:suport   
 
suport
   Element de securitate:tehnica de imprimare   
 
Elementul de securitate:cerneală optic variabila (OVI)
 
tehnica de imprimare
   Element de securitate:tehnica de imprimare   
 
 date de identificare/alte date personalizate
 
tehnica de imprimare
   Element de securitate:imaginea titularului   
 
imaginea titularului
   Element de securitate:date biometrice   
Identificator biometric:imagine facială
Integrare date biometrice:microcip - fără contact
 

Lângă fotografia titularului există un cip care conţine amprenta digitală.

   Element de securitate:element optic variabil   
Tipul de element optic variabil (OVD):hologramă
Descriere OVD:Hologramă transparentă; în funcţie de unghiul de observare, sunt vizibile stema naţională, stele, un glob terestru cu microtext şi cercuri concentrice.
 
element optic variabil
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
Tipul elementului vizibil la raze ultraviolete:supraimprimare fluorescentă
 
element vizibil la raze ultraviolete
Card integrat - versoSus
suport   element vizibil la raze ultraviolete
 
 
   Element de securitate:suport   
 
suport
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
 
element vizibil la raze ultraviolete
Pagină(i) interioară(e)Sus
filigran
 

Comparativ cu celelalte pagini, paginile 3, 4, 33 şi 34 prezintă un filigran diferit (un cap de femeie şi, la paginile 3 şi 4, o frunză de tei). Structura tehnică a paginilor este similară cu structura tehnică a celorlalte pagini interioare.

Pagină(i) interioară(e)
 
   Element de securitate:filigran   
Sursa de lumină:TRANSMISĂ
 
filigran
Pagină(i) interioară(e)Sus
filigran   element vizibil la raze ultraviolete   
 
        (De la) Pagina (numărul de pagină imprimat):5
        Până la pagina (numărul de pagină imprimat):32
 

Textul "Úmluva z 28. září 1954/Convention of 28 September 1954" ("Úmluva z 28. září 1954/Convenţia din 28 septembrie 1954") este imprimat în cerneală pe paginile interioare (4-34) ale documentelro de călătorie pentru persoanele apatride.

Pagină(i) interioară(e)
Pagină(i) interioară(e)
 
   Element de securitate:filigran   
Sursa de lumină:TRANSMISĂ
 
filigran
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
Tipul elementului vizibil la raze ultraviolete:supraimprimare fluorescentă
 
element vizibil la raze ultraviolete
[ CZE ] [ 26.05.2015 17:12:05 CEST ] Sus