Document: LTU-CO-03001


LTU-CO-03001
Recto - identitate
   suport
   element optic variabil
   element vizibil la raze ultraviolete
Document: LTU-CO-03001
        Titlu:FTD
        Ţara emitentă:LTU - Lituania (LIETUVOS RESPUBLIKA) •
        Categoria de documente:C - Viză
        Tip de document:O - Document obişnuit
        Numărul versiunii documentului:03001
 
        Valabil:da
        Statutul juridic:Autorizaţia de a intra pe teritoriul următoarelor state: LTU - Lituania (LIETUVOS RESPUBLIKA) • pe o perioadă limitată.
        Formatul general:etichetă colantă
        Lăţimea formatului (mm):105
        Înălţimea formatului (mm):74
 
 
Valabilitate 
        Perioada maximă de valabilitate:3ani
        Valabilitate - informaţii suplimentare:Un FTD este valabil pe o perioadă de cel mult 3 ani; tranzitul pe baza unui FTD nu poate depăşi 24 de ore.

FTD - Facilitated Transit Document (document de facilitare a tranzitului)

FTD (document de facilitare a tranzitului) - autorizaţie specială pentru facilitarea tranzitului (pentru resortisanţi ai ţărilor terţe care doresc să tranziteze teritoriul unuia sau mai multor state membre pentru a călători între două părţi ale ţării lor care nu sunt alăturate geografic) valabil pentru călătorii multiple folosind orice mijloc de transport teresetru (resortisanţi ai Federaţiei Ruse care călătoresc cu orice mijloc de transport terestru între Federaţia Rusă şi districtul Kaliningrad)

Recto - identitateSus
suport   element optic variabil   element vizibil la raze ultraviolete   
 
 
Recto - identitate
 
   Element de securitate:suport   
Prezenţa fibrelor:da
Culori:roşu, albastru
Aplicarea planşetelor:da
Culori:alta
 
   Element de securitate:element optic variabil   
Sursa de lumină:OBLICĂ
Tipul de element optic variabil (OVD):kinegramă (Kinegram®)
 
element optic variabil
   Element de securitate:element vizibil la raze ultraviolete   
Sursa de lumină:LUMINĂ UV
 
element vizibil la raze ultraviolete
[ LTU ] [ 18.04.2015 19:11:46 CEST ] Sus