*

FI_SGC_43proz

MS+flags

 

v. 12815+co02+03.fi13

 

 

 

Euroopan unionin neuvoston

PRADO

SANASTO

 013

Turvatekijöihin
ja turva-asiakirjoihin
liittyvät tekniset termit
(013)

(aakkosjärjestyksessä)

 

 


 

00P

 

 

 

Esipuhe

 

 

 

Tämä julkisesti käytettävissä oleva sanasto, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, on syntynyt kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin asiakirja-asiantuntijoiden hyvän yhteistyön tuloksena. Nämä asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti Euroopan unionin neuvoston rajatyöryhmässä (väärät asiakirjat – sekakomitea).

 

Tässä sanastossa selitetään PRADOn (Public Register Of Authentic Identity And Travel Documents Online, aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen verkkohakemisto) asiakirjakuvauksissa käytettyjä teknisiä termejä, ja sen tarkoituksena on myös edistää yhtenäisen terminologian käyttöä, parantaa ymmärrystä ja luoda näin perusta tehokkaalle viestinnälle sekä poliisi- ja hallinnolliselle yhteistyölle 23:lla EU:n virallisella kielellä. Sen avulla lisätään myös tietoisuutta henkilöllisyys- ja henkilöasiakirjatarkastuksia tekevien henkilöiden keskuudessa – jos PRADO-käyttäjät eivät tuo esiin epäilyjään asiakirjan aitoudesta ja pyydä paikalliselta poliisiviranomaiselta tai asiasta vastaavalta kansalliselta yhteyspisteeltä tarkempia ohjeita, asiakirja-asiantuntijat eivät pysty tarkistamaan kyseenalaisen asiakirjan aitoutta.

 

Viestintää ja yhteistyötä parantamalla voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä parantaa turvallisuutta ulkorajoillamme ja laajemminkin.

 

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän PRADO-sanaston laatimiseen.

 

 

 

 

 

 

2012-09-25

Rafael Fernández-Pita y González

 

Pääjohtaja

Oikeus- ja sisäasioiden pääosasto

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

 

 

 

 

 

 

 000P

 

 

 


 

Esipuhe

Johdanto

Asiakirjan tunnus

Biometrinen tunniste (biometriset tiedot)
   ·    Sirupassi

DID® – Diffraktiivinen tunnistustekijä

Esipainettu lomaketeksti

FADO

Fluoresoiva painoväri

Fluoresoiva päällepainatus

Fluoresoiva sarjanumero

Fluoresoiva sidontalanka

Fluoresoiva turvalanka

Fluoresoivat kuidut

Fluoresoivat plansetit

Fluoresoivat valorakenteet (Hi-Lites)

Foliopainatus

Fotokromaattinen painoväri0

Giljoshipainatus / ohutviivakuvio

Haltijan valokuva – kiinnitysmenetelmät
   ·   Kaksipuolinen teippi
   ·   Liima
   ·   Rengasniitit (reikäniitit)
   ·   Hakaniitit

Helmiäispainoväri

Helmiäisväriä sisältävä laminaatti

Henkilöllisyyspetokset ja asiakirjaväärennökset

Henkilötiedot / muut yksilöintitiedot

Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi

Hologrammi

Identigram® (yksilöity hologrammi)

iFADO

Iirispainatus

IPI-kuva (Invisible Personal Information) – näkymättömiin piilotettuja koodattuja (scrambled) henkilö- tai asiakirjatietoja sisältävä painatus

Jatkuva / toistuva teksti

Kaaviopainotekniikka

Kaiverruspainatus

Kinegram®

Koaksiaalinen valo

Koholeima

Kohopainatus

Koneellisesti todennettava tekijä

Koneluettava alue – MRZ

Koneluettava matkustusasiakirja (MRTD)

Laminaatin UV-tekijä

Laminaatti
    ·   Laminaatin päällepainatus
    ·   Laminaatin preeglaus
    ·   Laminaatti sidottu

Laserkaiverrus

Laserperforointi
    ·   Laserperforoitu sarjanumero
    ·   Laserperforoidut hienorakenteet ja kuviot
         (turvaleikkaukset)

   
·   Toistokuva (haamukuva) – laserperforoitu
   
·   Laserperforointi ja muutos kallistettaessa

 

 

 


Lasertulostus / laserkopiointi

Latenttikuva

Leviävä painoväri

Lämpösiirtotulostus

Läpikohdistusmerkki

Läpinäkyvä ikkuna

Läpivalo

Magneettinauha

Matriisitulostus

Metallipainoväri

Metameeriset värit

Mikrosiru – kontaktillinen

Mikrosiru – kontaktiton

Musteleima

Mustesuihkutulostus

Muutos kallistettaessa

Muuttuva laserkuva

Numerointi

Offsetpainatus

Optinen nauha

OVD (optisesti muuttuva tekijä)

OVI (optisesti muuttuva väriaine)

Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita

PC (polykarbonaatti)

Perforointi

Pienpainatus ja mikropainatus

Plansetit

PRADO

Preeglaus

PVC-kortti (polyvinyylikloridi)

Retroheijastava laminaatti

Sarjanumero

Sidonnan koontimerkki / vaihteleva sivunumeron paikka

Sidontalanka

Sidontatekniikka

Silkkipainatus

Skannauksenestokuvio / jäljennöksenestokuvio

Synteettiset kuidut

Syväpainatus

Taustapainatus / turvapainatus

Telaketjukuviointi – perforointi

Termokrominen (lämpöherkkä) painoväri

Toistokuva (haamukuva)

Turvalanka

UV-valo (ultraviolettivalo)

Valokuvapaperi

Valokuvausprosessi

Vesileima
  
·   Yksisävyinen vesileima
   ·   Kaksisävyinen vesileima
   ·   Monisävyinen vesileima

Viistovalo

Viivakoodi / kaksiulotteinen viivakoodi

Vuotava (syvälle tunkeutuva) painoväri

Värilliset turvakuidut

Värisublimaatio

 

 


 

00I

 

 

 

 

 

Johdanto

 

 

Tämä sanasto on tarkoitettu selventämään PRADOssa esiintyviä termejä. Sanastossa EI esitetä tieteellisiä määritelmiä, vaan sen tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät tarkasta turva-asiakirjoja päivittäin, ymmärtämään matkustus- ja henkilöasiakirjojen sisältämiä termejä ja tunnistamaan joitakin keskeisiä asiakirjoissa olevia turvatekijöitä. Sanastossa annetaan tätä varten yksinkertaisia, viitteellisiä määritelmiä, esimerkkejä ja selityksiä.

 

 

Voit hakea tämän sanaston termejä erikielisistä versioista kunkin hakusanan oikeassa yläkulmassa olevan harmaan kolminumeroisen tunnuksen avulla.

 

 

Parannusehdotukset ja virheilmoitukset:
helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

 

Jos tätä aakkostettua sanastoa käytetään esimerkiksi koulutuksessa, on syytä tutustua ensin kohtaan  HENKILÖLLISYYSPETOKSET ja ASIAKIRJAVÄÄRENNÖKSET.

 

 

 

 


 

 128

Asiakirjan tunnus

 

Tässä tietokannassa käytetään seuraavista osista koostuvia AIDON ASIAKIRJAN tunnuksia:

 

Esimerkki: Tunnus "FRA-AO-01001" koostuu seuraavista osista:

 

·       "FRA": Ranska, asiakirjan myöntänyt maa                    =3-kirjaiminen maakoodi

·       "A": Passi (kansallinen passi)                                                    = Asiakirjaluokka

·     "O": Tavallinen (Ordinary)                                                         = Asiakirjatyyppi

·       "01001" (5 numeroa): kaksi ensimmäistä numeroa ("01")        = Asiakirjan numero

                                             kolme viimeistä numeroa ("001")           = Version numero

 

PRADOssa voidaan kuvata seuraavia asiakirjoja:

 

 

Asiakirjaluokat:

 

 

Asiakirjatyypit:

 

 

 

 

 

A

Passi *

 

 

 

B

Henkilökortti

 

 

 

C

Viisumi

 

 

 

E

Maahantuloasiakirja

 

O

Tavallinen

F

Ajokortti

 

D

Diplomaatti-

G

Moottoriajoneuvon rekisteriote

 

S

Virka-/virkamatka-

H

Oleskelulupa

 

F

Sotilas-

I

Merimiespassi

 

P

Väliaikainen

J

Ulkomaalaisille myönnettävä matkustusasiakirja

 

Y

Asiaan liittyvä asiakirja

K

Veturinkuljettajan lupakirja

 

 

 

L

Miehistökortti / lentäjän lupakirja

 

 

 

M

Huvialusliikenteen harjoittajan pätevyystodistus / kapteenin lupakirja

 

 

 

S

Erityislupakortti

 

 

 

V

Lupa edustaa liikeyritystä

 

 

 

X

Muu asiakirja

 

 

 

 

D

Leima

 

E

Maahantuloleima

 

 

 

X

Maastalähtöleima

 

P

Virkatodistus

 

B

Syntymä-

 

 

 

N

Kansalaisuus- / kansallisuus-

 

 

 

I

Sosiaaliturvakortti/verokortti

 

 

 

A

Adoptio-

 

 

 

M

Avioliitto-

 

 

 

U

Rekisteröity parisuhde

 

 

 

R

Avioero-

 

 

 

T

Kuolintodistus

*)   Kaikentyyppiset kansalliset passit

v   

 

Asiakirjaluokka on pakollinen osa kunkin asiakirjan tunnuksessa.

v   

Asiakirjatyyppi ei ole pakollinen osa asiakirjan tunnuksessa.

 

 

PRADO-tietokannassa ei ole kuvausta kaikista edellä mainituista asiakirjaluokista eikä -tyypeistä..

 

Jos jossakin tietokannassamme on kuvaus VÄÄRENNETYSTÄ ASIAKIRJASTA, kuvauksessa käytetään samaa asiakirjatunnusta kuin vastaavassa aidossa asiakirjassa. Sen perään merkitään sulkeisiin paljastuneen väärennetyn asiakirjan juokseva järjestysnumero:

 

Esimerkiksi: "FRA-AO-01001 (3)" on kolmas paljastettu VÄÄRENNETYN ASIAKIRJAN tyyppi, joka perustuu aitoon asiakirjaan "FRA-AO-01001".

 

 


 

 181

Biometrinen tunniste (biometriset tiedot)

Biometrinen tunniste on henkilön biologinen (anatominen tai fysiologinen) tai käyttäytymiseen liittyvä ominaisuus, jonka avulla henkilöllisyys voidaan tunnistaa vertaamalla ominaisuutta tallennettuun vertailuaineistoon. Yleisimpänä biometrisenä tunnisteena on perinteisesti käytetty sormenjälkiä ja kasvokuvaa. Muita usein käytettyjä biometrisiä tunnisteita ovat iiriskuva ja käsigeometria. Biometrisiä tunnisteita voidaan käyttää biometrisissä tunnistusprosesseissa, joita ovat mm. kasvo- ja iiristunnistus. Biometristen tunnisteiden määrittämistä kutsutaan biometriaksi.

 

 182

·       Sirupassi

 

Sirupasseissa henkilötiedot on tallennettu asiakirjaan upotetulle mikrosirulle (integroitu piiri). Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn (International Civil Aviation Organization) standardin mukaisesti     kontaktittomalle mikrosirulle on tallennettava ainakin passin henkilötietosivun    koneluettavalle alueelle (MRZ) sisällytetyt tiedot ja kasvokuva yhteentoimivaksi biometriseksi tunnisteeksi. Sirulle lisätään myös muita biometrisiä tunnisteita, kuten sormenjäljet tai iiriskuva.

 

Sirulla olevia biometrisiä tietoja voidaan verrata asiakirjan haltijan biometrisiin ominaisuuksiin ja asiakirjan henkilötietosivulla oleviin tietoihin. Tietoja voidaan verrata manuaalisesti tai lukulaitteella tai voidaan käyttää elektroniseen tunnistukseen perustuvaa automatisoitua porttijärjestelmää. Turvatoimenpiteenä tallennettujen tietojen aitouden ja eheyden suojaamiseksi käytetään digitaalista allekirjoitusta. Siinä käytetään teknologiana ICAOn julkisen avaimen infrastruktuuria (PKI). Tarkastuksia tekevät viranomaiset voivat varmistaa digitaalisen allekirjoituksen avulla, että sirupassin sirulla olevat tiedot ovat peräisin oikealta luotettavalta asiakirjoja myöntävältä viranomaiselta ja että tietoja ei ole muutettu.

 

 

 

ICAO-standardin mukaisen sirupassin etukannen ulkopuolella on kansainvälinen sirupassin tunnus:

 

 

Katso myös:    Henkilötiedot / muut yksilöintitiedot

Katso myös:    Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi

 

Katso myös:    Koneluettava matkustusasiakirja (MRTD)

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä

 


 

 190

DID® – Diffraktiivinen tunnistustekijä

 

DID® on yhdentyyppinen    DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device, diffraktiivinen optisesti muuttuva tekijä).

 

DID® sisältää kaksi diffraktiivista suorassa heijastuskulmassa näkyvää väriä. Käännettäessä pintaa vaakasuorassa 90 astetta värin vaihtuminen näkyy selvästi, mikä helpottaa tarkastamista.

 

Erilaisia muiden    DOVIDien foliopainatuksia voidaan myös sisällyttää.

 

 

 


DID® Hologram.Industries

 

 

 

 

 

Katso:    OVD (Optically Variable Device, optisesti muuttuva tekijä)

 

 


 

 

 086

Esipainettu lomaketeksti

 

Turva-asiakirjassa esipainettu lomaketeksti painetaan    taustapainatuksen / turvapainatuksen päälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    henkilötietoihin / muihin yksilöintitietoihin.

 

Ei pidä sekoittaa    taustapainatukseen / turvapainatukseen.

 


 

 183

FI_SGC_43proz

 

FADO

 

FADO (False and Authentic Documents Online, aidot ja väärennetyt asiakirjat verkossa) on perustettu neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS nojalla.

 

1.    Expert FADO on turvallisuustasolle "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" luokiteltu järjestelmä. Sen avulla neuvoston rajatyöryhmässä (väärennetyt asiakirjat – sekakomitea) säännöllisesti kokoontuvat asiakirja-asiantuntijat vaihtavat tietoja aidoista ja väärennetyistä matkustus- ja henkilöasiakirjoista.

 

2.    Pääsyltään rajoitettu    iFADO-järjestelmä muodostaa FADO-järjestelmän toisen tason. Se sisältää tärkeimmät asiakirjojen ja henkilöllisyyden tarkastamisessa tarvittavat Expert FADO ‑järjestelmän tiedot. Se on kansallisten viranomaisten ja lainvalvontaelinten käytössä.

 

3.     PRADO-järjestelmä sisältää edelliseen verrattuna huomattavasti suppeamman määrän tietoa aidoista asiakirjoista. EU:n neuvoston pääsihteeristö tarjoaa PRADOn yleisön käyttöön osoitteessa: www.prado.consilium.europa.eu.

 

EU:n jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja Sveitsin asiakirja-asiantuntijat huolehtivat järjestelmässä esitettävien tietojen valitsemisesta.

 

Kaikkien kolmen järjestelmän tiedot ovat tällä hetkellä käytettävissä 24:lla Euroopan unionin virallisella kielellä.

 

Laadukas ja luotettava

   ·  Asiakirjoja tallentavat järjestelmään eri puolilla Eurooppaa toimivat asiakirja-asiantuntijat.

   ·  Kaikki osallistuvat asiantuntijat ovat vahvistaneet järjestelmän sisältämien tietojen oikeellisuuden.

   ·  Tietojen laatu tarkistetaan ja ne validoidaan useissa peräkkäisissä vaiheissa, mikä takaa sen, että tiedot on pitkälle yhdenmukaistettu ja sovittuja sääntöjä on noudatettu.

   ·  Neuvoston pääsihteeristön ammattikääntäjien tekemät käännökset on osittain automatisoitu.

 


FADO
-järjestelmää ylläpitää
Euroopan unionin neuvosto
Pääsihteeristö
Oikeus- ja sisäasioiden pääosasto, Sisäasioiden osasto, Schengen-, viisumi- ja rajavalvonta-asioiden yksikkö (DGD 1A).
Sen teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa neuvoston pääsihteeristön pääosastoon A kuuluva viestintä- ja tietojärjestelmäosasto (DGA 5).

 

helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

 

 

 133

Fluoresoiva painoväri

 

Fluoresoivaksi painoväriksi kutsutaan painoväriä, joka sisältää väripigmenttien lisäksi fluoresoivia aineita (pigmenttejä). Sitä käytetään sekä tekstin että kuvioiden painamiseen.

Tämäntyyppinen painoväri näkyy normaalivalossa ja fluoresoi    UV-valossa.

 

Fluoresointi on lyhytaikaista valon säteilemistä, joka loppuu käytännössä välittömästi valonlähteen sammuttamisen jälkeen 10-8 sekunnin sisällä.

 

Taustapainatus
normaalivalossa.

Sama passi: – fluoresoiva painoväri; ruskea väri
taustapainatuksessa fluoresoi vihreänä.

 

Ei pidä sekoittaa     fluoresoivaan päällepainatukseen.

 

Katso myös:    Taustapainatus / turvapainatus


 

 

(051)

 024

Fluoresoiva päällepainatus

 051

Fluoresoiva päällepainatus on näkymätön(051) (väritön) normaalivalossa, mutta fluoresoi (eli näkyy    UV-valossa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaalivalossa

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoresoiva päällepainatus näkyy UV-valossa

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    fluoresoivaan painoväriin.

 

Katso myös:    Laminaatin UV-tekijä

 

 


 

 136

Fluoresoiva sarjanumero

 

Asiakirjan yksilöllinen numero, joka on painettu asiakirjaan lisäturvatekijäksi tunnistusta varten; fluoresoiva sarjanumero fluoresoi    UV-valossa.

 

 

 

 

Katso myös:    Numerointi

 

 


 

 

 

 137

Fluoresoiva sidontalanka

 

Fluoresoiva sidontalanka on lanka (voi koostua myös useista yksittäisistä toisiinsa punotuista langoista), jota käytetään pitämään sivuja yhdessä; lanka fluoresoi yksi- tai monivärisenä    UV-valossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nor-maali-valossa

 

 

 

 

 

 

 

UV-valossa

 

Katso myös:    Sidontalanka


 

 135

Fluoresoiva turvalanka

 

Ohut muovinen, metallinen tai muuta materiaalia oleva suikale, joka on kokonaan tai osittain integroitu painatusmateriaaliin paperin valmistusprosessin aikana; fluoresoiva turvalanka fluoresoi    UV-valossa. Reaktio voi olla myös monivärinen.

 

闒粀闀粀

 

 

 

Katso myös:    Turvalanka

 

 

Katso:   Painatusmateriaali


 

 132

Fluoresoivat kuidut

 

Kuituja, joissa on fluoresoivia ominaisuuksia (näkyvät    UV-valossa) ja jotka sekoitetaan paperimassaan paperisen painatusmateriaalin valmistusprosessin aikana toimimaan turvatekijänä. Fluoresoivat kuidut esiintyvät satunnaisissa paikoissa eri syvyyksissä kullakin sivulla.

Ne voivat näkyä (    värilliset kuidut) tai olla näkymättömiä NORMAALIVALOSSA.

 

 

 

 

 

Fluoresoivat kuidut voivat näkyä yksi- tai monivärisinä UV-valossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Normaali-valossa) näkymättömät kuidut fluoresoivat punaisina, keltaisina ja vihreinä UV-valossa

 


 

   Fluoresoivat valorakenteet (Hi-Lites)

   Fluoresoivat plansetit

 

   Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita

 

 134

Fluoresoivat plansetit

 

  Plansetteja (pieniä värillisiä hiutaleita), joilla on fluoresoivia ominaisuuksia (näkyvät    UV-valossa). Ne sekoitetaan paperimassaan paperisen painatusmateriaalin valmistusprosessin aikana toimimaan turvatekijänä. Fluoresoivat plansetit voivat joko näkyä tai olla näkymättömiä normaalivalossa.

 

 

 

 

 

Katso myös:    Fluoresoivat kuidut

Katso myös:    Fluoresoivat valorakenteet (Hi-Lites)

 

   Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita

 


 

 111

Fluoresoivat valorakenteet (Hi-Lites)

 

Fluoresoivat valorakenteet ovat hyvin pieniä fluoresoivia hiukkasia painatusmateriaalissa (näkyvät    UV-valossa); ne sekoitetaan paperimassaan paperisen painatusmateriaalin valmistusprosessin aikana toimimaan turvatekijänä.

 

 

 

 

 

   Fluoresoivat kuidut

   Fluoresoivat plansetit

 

   Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita

 


 

(019, 020)

 140

Foliopainatus

 

Foliopainatuksessa on kyse foliokalvon siirtämisestä kuumennetulla painolaatalla. Sen voidaan katsoa olevan yksi    kohopainatuksen muoto.

Foliopainatus eroaa kohopainatuksesta siten, että foliopainatuksessa käytetään painatusaineena foliokalvoa paksun painovärin sijasta ja painolaatta kuumennetaan. Lämmön ja puristuksen yhteisvaikutuksesta foliokalvokerros irrotetaan kantomateriaalin niistä kohdista, joissa painolaatassa on koholla olevia alueita, ja siirretään painatusmateriaaliin, johon se kiinnittyy pysyvästi.

 

 

 

 019

 020

 

Foliopainatusta käytetään usein painettaessa tekstiä ja kuvioita passin kanteen –

Esim. kultafoliopainatus 019 tai hopeafoliopainatus 020.

 

Foliopainatusta käytetään myös    hologrammien ja    kinegrammien® (Kinegram®) yms. kiinnittämiseen.

 

 


 

 160

Fotokromaattinen painoväri

 

Fotokromaattiset painovärit vaihtavat väriä, kun niihin kohdistetaan    UV-valoa. Kun UV-valolähde poistetaan, värimuutos säilyy tietyn ajan ennen kuin alkuperäinen väri palautuu.

Esimerkkejä: Viro: passi, Malta: passi (marraskuusta 2000 lähtien).

 

 

 

Laminaatin päällepainatus fotokromaattisella helmiäispainovärillä

Kun vihreään helmiäisväriseen päällepainatukseen on kohdistettu UV-valoa, painatus säilyy jonkin aikaa sinisenä

 

 

Ei pidä sekoittaa    helmiäispainoväriin

 

 

 

 (110)

 028

Giljoshipainatus / ohutviivakuvio

 

Ohuita (monimutkaisia) geometrisia kuvioita, jotka muodostuvat toisiinsa kietoutuneista jatkuvista viivoista.

 

Turvapainatuksessa käytettävien giljoshi- tai muiden ohutviivakuvioiden tarkoituksena on tehdä alkuperäisen asiakirjan jäljentäminen tai alkuperäisen näköisen väärän asiakirjan painaminen vaikeammaksi. Giljoshi- ja muiden ohutviivakuvioiden yhteydessä käytetään joskus   iirispainatusta.

 


 

 

 

 

Positiivisia ja negatiivisia giljoshikuvioita 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliefimäinen ohutviivakuvio110

 

 


 

 (073), (076), (032)

 130

Haltijan valokuva – kiinnitysmenetelmät

 

·   Kaksipuolinen teippi

Tavanomaisen valokuvan kiinnitysmenetelmä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 076

·   Liima

Tavanomaisen valokuvan kiinnitysmenetelmä.

 

 

 

 

 073

·   Rengasniitit (reikäniitit)

Tavanomaisen valokuvan kiinnitysmenetelmä.

 

 

 

 


 

 032

·   Hakaniitit

 

 

 

 

Todentaminen:

Katso myös:    Koholeima

Katso myös:    Musteleima

Katso myös:    Preeglaus

 

 

Katso myös:    Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi

 

 


 

 052

Helmiäispainoväri

 

Helmiäispainovärit sisältävät yleensä läpinäkyviä pigmenttejä, jotka muodostuvat erittäin pieniä kiillehiutaleita sisältävästä ohuesta kalvosta. Hiutaleet aiheuttavat interferenssiä kohdistuvassa valossa. Näin saadaan aikaan kiiltävä, helmenhohtoinen efekti, jossa värit vaihtuvat tarkastelukulman tai valaistuksen mukaan.

 

 

 


 

 

 

 

Katso myös:    Helmiäisväriä sisältävä laminaatti

 

 


 

 143

Helmiäisväriä sisältävä laminaatti

 

Helmiäisväriä sisältävä laminaatti on kiiltäviä, helmenhohtoisia efektejä tuottava kalvo, jossa värit vaihtuvat tarkastelukulman tai valaistuksen mukaan.

 

闒粀闀粀

 

 

 

Katso myös:    Helmiäispainoväri

Katso myös:    Laminaatti

Katso myös:    OVD (optisesti muuttuva tekijä)

 

 

 


 

 192

Henkilöllisyyspetokset ja asiakirjaväärennökset

 

 

 

Henkilöllisyyspetokset ja asiakirjaväärennökset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aito asiakirja

 

Väärennetty asiakirja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiton käyttö

 

Sääntöjenvastainen käyttö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärä henkilöllisyys

 

Vilpillisesti hankittu asiakirja

 

Asiakirja, jonka voimassa-olo on päättynyt

 

Väärin käytetty asiakirja

 

Osittain väären-netty asiakirja

 

Täysin väärä asiakirja

 

Tekaistu asiakirja

 

Varastettu blanko-asiakirja (yksilöity laittomasti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iFADOn tiedot voivat auttaa tunnistamaan väärennöksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTEX

Tämä henkilöllisyyspetoksia ja asiakirjaväärennöksiä koskeva malli on Euroopan unionin asiakirjaväärennöksiä käsittelevän riskianalyysiverkoston (EDF-ARA 2012 Ref R023) hyväksymä ja myös Frontexin käyttämä.

 

Väärä henkilöllisyys: Henkilö (toisena henkilönä esiintyvä henkilö) käyttää jonkin toisen henkilön henkilöllisyyttä tai nimeä. Toisena henkilönä esiintyvät henkilöt käyttävät aina aitoja asiakirjoja, joten väärän henkilöllisyyden käyttö tai toiseksi henkilöksi tekeytyminen voi myös tapahtua niin, että käytetään aitoa passia, johon liitetään väärennetty viisumi tai leima, tai niin, että väärennettyyn passiin liitetään aito viisumi.

 

Vilpillisesti hankittu asiakirja: Tämä yleiskäsite kattaa sekä aidot asiakirjat, joita haettaessa on käytetty vilpillistä lähdeasiakirjaa (tai asiakirjoja), sekä vilpillisesti myönnetyt aidot asiakirjat.

 

Asiakirja, jonka voimassaolo on päättynyt: Katso asiakirjan voimassaolon päättymispäivä ("Voimassa …asti"). àTarkista sen jälkeen, onko asiakirja voimassa olevan lain nojalla yhä voimassa siinä tarkoituksessa, johon sitä käytetään?

 


Väärin käytetty asiakirja: Asiakirjaan liittyy epäilty väärinkäyttö – esimerkiksi opiskelijaviisumia käytetään maahantuloon, vaikka maahan tulevan haltijan aikomuksena on työskennellä kohdemaassa; tällaiseen asiakirjojen sääntöjenvastaiseen käyttöön kuuluu myös esimerkiksi se, että lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettua oleskelulupaa käytetään viisumin sijaan, vaikka ainoastaan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan ("LONG-TERM RESIDENT – EC", neuvoston direktiivi 2003/109/EY) haltija tai esimerkiksi diplomaatin oleskeluluvan haltija saa käyttää tämäntyyppistä oleskelulupaa laillisesti viisumin sijaan (mikäli viisumia edellytetään).

 

Katso:    iFADO

 

 

 

 123

Henkilötiedot / muut yksilöintitiedot

 

Yksilöinnissä asiakirjan haltijan kuva, allekirjoitus ja henkilötiedot sisällytetään asiakirjaan.

 

Haltijan henkilötiedot näkyvät passin (henkilötietosivun), henkilökortin tai viisumin visuaalisesti tarkastettavalla alueella (VIZ) ja    koneluettavalla alueella (MRZ);    sirupasseissa  henkilötiedot sisällytetään myös    mikrosiruun.

 

Katso myös:    Yksilöity holografinen turvalanka

 

 

 

Passiin integroitu henkilötieto-kortti
(henkilötieto-sivu)

 

 

 

VIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRZ

 

 

Katso myös:    Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi


 

 122

Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi

 

Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi tarkoittaa toimenpidettä, jossa kuva (haltijan valokuva), allekirjoitus tai henkilötietoteksti integroidaan yksilöinnin yhteydessä suoraan painatusmateriaaliin tai kalvoon käyttämällä painatusta, (laser)kaiverrusta tai valokuvaustekniikkaa (ei siis käytetä kirjoituskonetta tai kirjoiteta käsin).

 

Valokuvan integrointi: Kuva ei ole asiakirjan erillinen (esim. liimattu) osa vaan kiinteä osa asiakirjaa. Valokuva tulostetaan (joskus tulostetaan myös    toistokuva (haamukuva) esim. perforoiduksi kuvioksi muunnettuna) visuaalisesti tarkastettavalle alueelle (VIZ) henkilötietosivulle.

 

Tässä yhteydessä integrointi ei riipu siitä, onko henkilötietojen tai kuvan päällä kalvo.

 

Katso myös:    Henkilötiedot / muut yksilöintitiedot

 

 

Integrointitekniikat:

 

  Mustesuihkutulostus

  Laserkaiverrus

  Lasertulostus

  Valokuvausprosessi

  Värisublimaatio

  Lämpösiirtotulostus

 

 

Laserkaiverrettu integroitu kuva

 


 

Henkilötiedot, valokuva ja allekirjoitus integroitu    valokuvausprosessilla

 

 

 


 

 039

Hologrammi

 

Hologrammi on perinteisesti yleisimmin turvatekijänä käytetty    DOVID (diffraktiivinen optisesti muuttuva tekijä). Useat efektit ovat mahdollisia: esim. kaksiulotteisten hologrammien rakenne- ja värisiirtymät, kolmiulotteisten hologrammien kuvat, hologrammit, joilla on kinemaattisia efektejä, jne.

 

 

Kaksiulotteinen hologrammi

Kolmiulotteinen hologrammi

 

 

 

 

  OVD (optisesti muuttuva tekijä)

 

 

 


 

 176

Identigram® (yksilöity hologrammi)

 179

Identigram® on holografinen turvatekijä, jota käytetään esimerkiksi passeissa ja henkilökorteissa. Identigrammiin sisältyy useita yksilöllisiä tekijöitä:

 

·         haltijan hologrammikasvokuva (   toistokuva (haamukuva))

·             koneluettava alue (MRZ)

sekä kaikissa saman sarjan asiakirjoissa toistuvia tekijöitä, alla olevassa kuvassa esimerkiksi:

·           kolmiulotteinen Saksan kotka

·           kinemaattisia kuvioita

·           makropainatus

·             mikropainatus

·             koneellisesti todennettavat tekijät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilö-tietosivu, jossa Identigram® (huom. kuvakooste)

 

 

 

 

 

 

  OVD (optisesti muuttuva tekijä)

 

 


 

 184

FI_SGC_43proz

 

iFADO


intranet False and Authentic Documents Online
aidot ja väärennetyt asiakirjat intranetissä


iFADO
, joka on FADOn rajoitetumpi taso, sisältää vain turvallisuusluokittelemattomia tietoja. Asiakirjoja ei ole tarkoitettu yleisön saataville, vaan niiden jakelu on rajoitettu tasolle "LIMITE/LIMITED – FOR CONTROL AUTHORITY USE ONLY".

Kohdekäyttäjinä ovat kaikki kansalliset ja EU-viranomaiset sekä lainvalvontaelimet, jotka tarkastavat henkilöllisyyksiä.

Jos teet henkilöllisyystarkastuksia, tarkastat myös henkilö- ja matkustusasiakirjoja.

 

Katso   Henkilöllisyyspetokset ja asiakirjaväärennökset

 

Sitä varten on tiedettävä, miltä tietyn asiakirjan tulisi näyttää. Aitojen asiakirjojen teknisten kuvausten (kuten turvaominaisuuksien) lisäksi iFADO antaa tietoja yleisimmistä piirteistä, joiden perusteella väärennetyt asiakirjat voidaan tunnistaa.

   ®    Asiakirjaa tarkasteltaessa on tärkeää tuntea sen tekniset yksityiskohdat

iFADOn tarkoitus on lisätä tietämystä ja helpottaa asiakirjojen aitouden todentamista. Epäilyttävissä tapauksissa asiakirja-asiantuntijat voivat huolehtia jatkotoimista. iFADO sisältää kansallisten yhteyspisteiden (asiakirja-asiantuntijoiden ja muiden) tiedot.

iFADO sisältää myös tietoja tyypillisistä väärennöksistä ja väärennystekniikoista sekä ohjeita henkilöllisyyspetosten havaitsemiseksi.

iFADO sisältää tärkeimmät tiedot asiakirjojen voimassaolosta ja muista oikeudellisista näkökohdista sekä teknisiä kuvauksia (muun muassa tärkeimmistä turvatekijöistä). Se sisältää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja monien EU:n ulkopuolisten maiden aitojen matkustusasiakirjojen ja muiden henkilöasiakirjojen, viisumien, leimojen ja joidenkin virkatodistusten kuvauksia.

Koska iFADO sisältää malliesimerkkejä aidoista matkustusasiakirjoista, viisumeista ja leimoista sekä tyypillisiä esimerkkejä väärennöksistä (ilman henkilötietoja), iFADOn ja esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) välillä ei ole päällekkäisyyttä.

iFADOn tiedot ovat peräisin turvallisuusluokkaan "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" luokitellusta Expert FADO -järjestelmästä. EU: n jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja Sveitsin ( Expert FADO ‑jäsenet) asiakirja-asiantuntijat valitsevat ja toimittavat järjestelmän sisältämät tiedot. Johtoryhmänä EU:n neuvostossa toimii rajatyöryhmä (väärennetyt asiakirjat).

iFADOa ylläpitää EU:n unionin neuvoston pääsihteeristön oikeus- ja sisäasioiden pääosasto (DG D). Järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa neuvoston pääsihteeristön pääosastoon A kuuluva viestintä- ja tietojärjestelmäosasto (DG A CIS).

Neuvoston pääsihteeristön ylläpitämän keskusjärjestelmän ja keskitetyn välityspalvelimen lisäksi on perustettu kansallisia välityspalvelimia, joita käyttävät useat FADO-jäsenet. Näin varmistetaan kyseisten maiden kansallisten viranomaisten ja lainvalvontaelinten nopeampi ja helpompi pääsy järjestelmään.

 

Käyttäjät

Kansalliset viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu henkilöllisyyden sekä henkilö- ja matkustusasiakirjojen tarkastus, sekä muut lainsäädäntöä soveltavat eurooppalaiset tahot ja lainvalvontaviranomaiset, kuten:

  ·    rajavalvontaviranomaiset

  ·    suurlähetystöt ja konsulaatit

  ·    poliisiviranomaiset

  ·    sosiaaliturvavirastot

  ·    Europol

  ·    Frontex

 

Suurin osa iFADOn asiakirjoja selostavista teksteistä on standardoituja kuvauksia, joiden käännökset tällä hetkellä 24:lle EU:n viralliselle kielelle on automatisoitu. Näin taataan välitön saatavuus sekä kuvausten mahdollisimman suuri yhdenmukaisuus. Asiaan erikoistuneet neuvoston pääsihteeristön kääntäjät kääntävät vapaamuotoista tekstiä sisältävät kuvaukset.

 

Tehtävä

iFADOn päätarkoituksena on antaa tietoa kansallisille viranomaisille, joiden tehtävänä on tarkastaa henkilöllisyyksiä. iFADOn avulla on tarkoitus lisätä tietämystä ja auttaa varmistamaan asiakirjojen aitous. Epäilyttävissä tapauksissa asiakirja-asiantuntijat voivat huolehtia jatkotoimista.

 

Tarkoitus

Tiedot henkilö- ja matkustusasiakirjoista ja tyypillisistä väärennöksistä ovat merkityksellisiä laittoman maahanmuuton ja kaikenlaisen järjestäytyneen rikollisuuden, kuten muun muassa terrorismin, huumausaineiden laittoman kaupan, aseiden salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnan yhteydessä. iFADO on tärkeä väline näiden EU:n jäsenvaltioiden kannalta huolestuttavien ilmiöiden torjunnassa, sillä se auttaa osaltaan parantamaan turvallisuutta ja kehittämään Euroopasta rauhan, turvallisuuden ja vakauden alueen.

 

Käytännön menettely

iFADOn käyttäjien tulee osoittaa mahdolliset kysymyksensä asiakirjan alkuperästä riippumatta henkilö- ja matkustusasiakirjojen kansalliselle yhteyspisteelle (myös ulkomaisia asiakirjoja koskevat kysymykset) (yhteystiedot saatavilla iFADOssa).

Valtuutetun henkilöstön pääsy järjestelmään on aina mahdollinen neuvoston pääsihteeristön keskitetyn välityspalvelimen kautta ja joissakin maissa lisäksi kansallisten välityspalvelimien kautta (intranet – kansalliset viranomaisverkot).

 

Kansalliset viranomaiset vastaavat aina loppukäyttäjien käyttäjätilien hallinnoinnista ja loppukäyttäjien käyttötuesta.

Tietoa järjestelmään pääsystä ja iFADO-käyttäjätilistä: http://www.consilium.europa.eu/ifado/ifadocontacts.htm

 

   Katso myös:    FADO

   Katso myös:    PRADO

 

 

 

 045

Iirispainatus

 

Iirispainatusta kutsutaan myös sateenkaaripainatukseksi. Tätä  offsetpainatuksessa käytettyä väripainomenetelmää käytetään suojaamaan turva-asiakirjoja värien erottamiselta ja kopioinnilta. Painatuksessa värisävyt sulautetaan pehmeästi toisiinsa niin, että saadaan aikaan asteittainen värin muutos.

 

 

 

 

 

Katso myös:    Taustapainatus / turvapainatus

Katso myös:    Kaaviopainotekniikka

 

 

 


 

 

 042

IPI-kuva (Invisible Personal Information) –näkymättömiin piilotettuja koodattuja (scrambled) henkilö- tai asiakirjatietoja sisältävä painatus

 

Näkymätön kuva upotetaan näkyvään kuvaan (painatuksessa) käyttämällä erityisiä tietokoneohjelmistoja.

Esimerkiksi

 

·   haltijan valokuvaan upotetaan näkymättömästi yksittäiseen henkilöön liittyviä tietoja kuten passin numero, tai yksilöintitietoja, kuten haltijan nimi (tiedot sisältyvät "scrambled image" ‑kuvaan), (IPI – Invisible Personal Information), tai

 

·   matkustusasiakirjojen    taustapainatukseen / turvapainatukseen upotetaan asiakirjaan liittyviä (staattisia) tietoja, kuten maan nimi (näkymättömät tiedot "scrambled").

 

Näitä tietoja ei näe ihmissilmällä, sillä ne on painettu koodatussa muodossa. Niiden näkemiseksi tarvitaan erityinen katselulaite (dekooderi) tai teknisiä erikoisvälineitä (kuten skanneri tai kamera ja kuvankäsittelyohjelma).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähän passiin on poikkeuksellisesti integroitu henkilötietosivun edelle läpinäkyvä muovikortti, joka sisältää dekooderilinssin. Valokuvan päälle asetettuna se paljastaa kuvaan koodatut tiedot (IPI, Invisible Personal Information)

 

Ei pidä sekoittaa    latenttikuvaan eikä    muutokseen kallistettaessa.

 

 


 

 (090), (091)

 129

Jatkuva / toistuva teksti

 

Jatkuva / toistuva teksti tarkoittaa toistuvia, joskus ilman sanaväliä olevia tekstirivejä    taustapainatuksessa tai    turvalangassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 091

Jatkuva teksti voi olla positiivista tekstiä:

 

 

 

 090

tai

negatiivista tekstiä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pienpainatus ja mikropainatus

 


 

 

 170

Kaaviopainotekniikka

 

Kaaviopainotekniikkaa eli sabloniteloilla tehtyä moniväripainatusta – jota kutsutaan myös Orlof-menetelmäksi (Orlov-menetelmä) – käytetään    kaiverruspainatuksessa. Menetelmässä materiaaliin voidaan yhden painolevyn avulla painaa samanaikaisesti ja tarkasti useampaa väriä. Nykyaikaisella painokoneella painettavia värejä voi olla esimerkiksi kolme, neljä tai viisi. Yksittäiset värit painetaan välittäjämuottien kautta, jotka vastaavat halutun lopullisen kuvion osia. Näitä välittäjämuotteja tai -kaavioita kutsutaan myös sabloneiksi (tai shabloonateloiksi). Painovärit voivat osua jonkin verran päällekkäin, joten lopullisessa painetussa kuvassa voidaan havaita pieni värisiirtymä.

 


2 väriä

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 väriä

 

 

Toisin kuin    iirispainatuksessa (offsetpainatus), värisiirtymien ei tarvitse olla painokoneessa yhdensuuntaisia painatusprosessin suunnan kanssa.

 

Katso myös:    Taustapainatus / turvapainatus

 

 

 

 002

Kaiverruspainatus

 

Kaiverruspainatus on painotekniikka, jolla muodostetaan sormin tuntuva kohokuvio, joka myös näkyy    viistovalossa.

Tämän kaiverruspainatuksen ominaisuuden ansiosta voidaan tuottaa myös    latenttikuvaefekti.

 


 

 

 

 

Kohopinta

 

Viistovalon luomat varjot

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    syväpainatukseen.

 

 204

Ei pidä sekoittaa PEAK® -tekniikkaan, jossa yhdistyvät offset- ja kaiverruspainatus: Värimuutokset (tai muut muutokset) voidaan havaita tarkastelukulman ja valon tulokulman muuttuessa.

 

Ei pidä sekoittaa    koholla olevaan (sormin tuntuvaan) laserkaiverrukseen, jota käytetään muovilaminaateissa tai -korteissa.

 

 198

Kaiverruspainatus ilman painoväriä muuttaa paperin pintaa, joten sitä voidaan käyttää litografisella menetelmällä aikaansaadun preeglauksen jäljittelyyn. Ilman painoväriä voidaan myös tuottaa latenttikuvaa muistuttava tulos käyttämällä korkopuristusta.

  Sabloniteloilla tehty moniväripainatus

 

 

 

 054

Kinegram®

 

Kinegram® on tietokoneella tehty hologrammi (   DOVID ), jossa voi olla useita korkean resoluution kuvia. Se sisältää erityisiä tietokoneella tehtyjä diffraktiivisia optisia elementtejä. Ne voidaan suunnitella eri tavoin siten, että niillä saadaan aikaan kinemaattisia efektejä, väri- tai kontrastivaihtelua ja muita erikoisefektejä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läpinäkyvä Kinegram®

 

           Kinegram®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osittain demetalloitu Kinegram®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalloitu Kinegram®

 

 

Katso myös:    OVD (optisesti muuttuva tekijä)


 

 

 126

Koaksiaalinen valo

 

Koaksiaalinen valo: valo ohjataan optisen järjestelmän kautta kulkemaan optisen akselin suuntaisesti (esim. retrolamppu) tai niin, että valon suunta ja katselusuunta ovat samat.

Koaksiaalivaloa käytetään paljastamaan    retroheijastavan laminaatin (esim. 3M ® Confirm ® -laminaatti) piilokuviot.

 

 

Katselukulma on koaksiaalinen
(uudelleensuunnattuun) valonsäteeseen nähden:

 

 

 

Puoliksi läpinäkyvä peili

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirjan sivu

(turvakalvo)

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirjan tarkastelija

 

 

Valonlähde / valon tulokulma

 

 

 

 

Katso myös:    Viistovalo

Katso myös:    Läpivalo

 

Katso myös:    UV-valo

 

 

 


 

 084

 

Koholeima

 

Koholeima on sinetillä tai leimasimella tehty painatus, jolla esim. asiakirja tai asiakirjaan tavanomaisesti kiinnitetty (esim. liimattu) haltijan kuva varmennetaan.

 

Painatus näkyy osittain koholla tai alempana olevana materiaalin pinnassa sekä sen etu- että kääntöpuolella.

 

 

 

 

 

Varmentaminen: Katso myös:

Katso myös:    Preeglaus

Katso myös:    Musteleima

Katso myös:    Haltijan valokuva – kiinnitysmenetelmät

 

 


 

 097

Kohopainatus

 

Painotekniikka, jossa painettavat alueet ovat koholla kuten leimasimessa. Kohopainatus on yksi vanhimmista painotekniikoista. Se on suora painatusmenetelmä, kuten myös (uudenaikaisempi) fleksopaino, jota voidaan käyttää lähes kaikille painatusmateriaaleille, esimerkiksi muovikalvolle, painamiseen.

 

Turva-asiakirjoissa kohopainatusta käytetään usein numerosarjojen (esim.    sarjanumerot) painatuksessa.

 

 

 

 

 

Sarja-numero koho-painatuksella

                   Kohopainolaatta tekstin painamista varten 

 

 

 

 

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    epäsuoraan kohopainatukseen (kuivaoffset).

 

 


 

 150

Koneellisesti todennettava tekijä

 

Koneellisesti todennettavat tekijät (koneavusteiset asiakirjojen turvallisuuden todentamistekijät) ovat turvatekijöitä, jotka voidaan lukea ja todentaa koneellisesti (asiakirjojen lukulaitteilla). Kyseessä ovat asiakirjan osien tai rakenteiden tietyt fyysiset ominaisuudet, joiden havaitsemisen tai mittauksen avulla voidaan todeta matkustus- tai henkilöasiakirjan aitous ja myös auttaa asiakirjan haltijan tunnistamisessa. Katso:    Koneluettava matkustusasiakirja – MRTD.

 

     Viivakoodi / kaksiulotteinen viivakoodi

     Card Access Number (CAN) ja Password Authenticated Connection Establishment (PACE)

     Koneluettava alue – MRZ

     Mikrosiru – kontaktillinen

     Mikrosiru – kontaktiton

     Magneettinauha

     Optinen nauha

 

Muita (valinnaisia) koneellisesti todennettavia tekijöitä:

 

1. rakenteeseen liittyvät turvatekijät, esimerkiksi    OVD (optisesti muuttuva tekijä),   retroheijastava laminaatti ja   läpinäkyvä ikkuna

 

2. materiaaleihin liittyvät turvatekijät, kuten pigmentit, joita lisätään esimerkiksi turvapainoväreihin, sekä värilliset ja/tai fluoresoivat kuidut ja   plansetit, jotka lisätään painatusmateriaaliin

 

3. tietoihin liittyvät turvatekijät, esimerkiksi holografiset tai magneettiset   turvalangat, joihin talletetaan koodattuja tietoja, tai    IPI-kuva (Invisible Personal Information) –näkymättömiin piilotettuja koodattuja (scrambled) henkilö- tai asiakirjatietoja sisältävä painatus.

 

 

 

 

 

Harmaa alue, jota ICAO suosittaa rakenteeseen liittyville tekijöille

 

 

Rakenteeseen liittyvän tekijän keskikohta

 

Koneluettava alue (MRZ)

 

 

 

 

 

Harmaa alue, jota ICAO suosittaa materiaaleihin liittyville tekijöille

 

 

Materiaaleihin liittyvän tekijän keskikohta

 

(mittasuhteet millimetreinä)

 

 

 

 

 149

Koneluettava alue – MRZ

 

  Koneluettavassa matkustusasiakirjassa (MRTD) oleva koneluettava alue (MRZ) sisältää osan visuaalisesti tarkastettavan alueen tiedoista alfanumeeristen merkkien jonona sekä symbolin "<". Tämä kaksi tai kolme riviä muodostava merkkijono voidaan lukea lukulaitteilla, mikä helpottaa matkustusasiakirjojen tarkastusta (OCR-fontit – Optical Character Recognition(082) – optinen merkkien tunnistus).

 

Koneluettavan alueen muoto:

 

·      ID1 / td1-formaatti: 86 (85,6) x 54 (53,98) mm.
Kolme riviä, joissa kussakin 30 merkkiä, asiakirjan kääntöpuolella.

·      ID2- / td2-formaatti: (105 x 74 mm)
Kaksi riviä, joissa kussakin 36 merkkiä, henkilötietosivun tai viisumin alaosassa.

·      ID3- / td3-formaatti (MRP – Machine Readable Passport, koneluettava passi): (125 x 88 mm)
Kaksi riviä, joissa kussakin 44 merkkiä, henkilötietosivun alaosassa.

 


 

Koneluettava integroitu henkilötietokortti (henkilötietosivu), ID3-formaatti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuaalisesti tarkastettava alue (VIZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksirivinen koneluettava alue (MRZ)

 

 

Katso: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (International Civil Aviation Organisation, ICAO) asiakirja 9303

 

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä


 

 

 

 188

Koneluettava matkustusasiakirja – MRTD

 

Koneluettavien matkustusasiakirjojen – passien, viisumien ja henkilökorttien (Machine Readable Travel Documents – MRTD) – tekniset eritelmät on esitetty Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjassa 9303. Useimmat maat noudattavat näitä sääntöjä koneluettavissa passeissaan, viisumeissaan ja rajanylitykseen oikeuttavissa henkilökorteissaan. Kyseisen standardin mukaan koneluettavan asiakirjan henkilötietosivu jaetaan kahteen alueeseen:

 

082

 

 

Esimerkki: Vaadittavat tiedot ICAO-standardin mukaisessa koneluettavassa viisumissa (MRV, Machine Readable VISA):

 

 

 

Viisumin kattama alue

 

Luvallisten maahantulojen lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuaalisesti tarkastettava alue (VIZ):

 

Voimassaolo-aika

 

Oleskelun kesto

 

 

 

 

 

 

 

Koneluettava alue (MRZ)

 

 

 

 

 

 

Katso:    Koneellisesti todennettava tekijä

 

Katso myös:    Mikrosiru – kontaktiton

Katso myös:    Password Authenticated Connection Establishment (PACE)

 


 

 146

Laminaatin UV-tekijä

 

Joko    fluoresoivalla painovärillä (tavallisessa valossa näkyvä painoväri) tai

 


Fluoresoiva päälle-painatus

 

 

    fluoresoivalla päällepainatuksella (ei näy tavallisessa valossa) kalvolle painettuja turvatekijöitä, jotka sijoitetaan yleensä kalvon kääntöpuolelle (sisäpuolelle) tai kalvon ja liimakerroksen väliin. Näin UV-tekijät suojataan kulumiselta ja väärentämiseltä.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminaatin UV-tekijä: monivärinen fluoresoiva päällepainatus

 

Katso myös:    Laminaatti

Katso myös:    Laminaatin päällepainatus

 

 

 

 (018), (056), (057), (144), (145)

 025

Laminaatti

 057

Laminaatti on muovikalvo, joka kiinnitetään asiakirjaan tai henkilötietosivuun lisäturvatekijänä

 

 056

 

tietojen suojaamiseksi väärentämiseltä.

 053

Esimerkki: Kinefilm® – kuumalaminaatti, joka sisältää    Kinegram® -lapun.

Kinegrammeja on sekä metalloituja että läpinäkyviä.

 

Paksut kuumalaminaatit voivat sisältää tahallisia (suunniteltuja) heikkoja kohtia.

 

Laminaatteihin voi myös sisältyä turvatekijöitä, joita ei markkinoilla ole tavallisesti vapaasti saatavilla.


 144

·    Laminaatin päällepainatus

 

Laminaatin päällepainatus on turvatekijä, joka yleensä sijoitetaan kalvon kääntö- eli sisäpuolelle tai liimakerroksen ja kalvon väliin. Tämä suojaa kulumiselta ja muuttamisyrityksiltä. Laminaatin päällepainatus voi näkyä tai olla näkymättä tavallisessa valossa: Katso:    Laminaatin UV-tekijä.

 

Laminaatin päällepainatukset toteutetaan yleensä    silkkipainatuksella,    syväpainatuksella tai fleksopainatuksella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 018

·    Laminaatin preeglaus

 

Laminaatin preeglaus tarkoittaa preeglaamalla integroitua sormin tuntuvaa laminaatin turvatekijää, joka voi olla esim. turvakalvoon preeglattu monimutkainen ohutviivakuvio tai mikropainatus.

 

 

 

Valonlähde:    Viistovalo

 

 

 

 

 

 

 

闒粀闀粀

 

Laminaatin preeglaus, jossa mikropainatusta

 

Katso myös:    Preeglaus

 

 


 

 145

·    Laminaatti sidottu

 

Monissa perinteiset henkilötietosivut sisältävissä passeissa haltijan valokuva ja henkilötiedot on suojattu läpinäkyvällä laminaatilla. Väärentämisen hankaloittamiseksi laminaatti voidaan integroida passikirjaseen sitomalla. Tällöin laminaatin vastaiselle sivulle jää kapea laminaattikaistale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminaatti sidottu, vastakkaisella sivulla laminaatti-kaistale

 

Katso myös:    Sidontatekniikka

Katso myös:    Laminaatin UV-tekijä

 


 

 030

Laserkaiverrus

 

Kuvien ja tekstin kaivertaminen muovikalvoon tai -korttiin laserilla. Laserkaiverruksessa tiedot kirjoitetaan tummentamalla (kuumentamalla) laserherkkää kalvoa (  PVC tai valoherkkä    PC ). Myös värejä voidaan tuottaa käyttämällä erilaisia fotosensitiivisiä materiaaleja.

 

Lasermerkkausten syvyyttä voidaan tarkoituksellisesti säädellä; käytössä ovat useita teknisiä vaihtoehtoja:

 

Esimerkkejä:

·                Saksa: ajokortti (etunimi, myöntämisaika ja -paikka, allekirjoitus)

·                Sveitsi: henkilökortti (sukunimi, etunimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä:

·                Saksa: ajokortti (sukunimi, syntymäaika ja -paikka, sarjanumero, ajokorttiluokat)

·                Sveitsi: henkilökortti (esim. syntymäaika asiakirjan etupuolella)

 

 

Laserkaiverrettu numero, tuntuu kosketettaessa

 

Laserkaiverrettu syntymäaika, tuntuu kosketettaessa

 

Ei pidä sekoittaa perinteisiin painatusmateriaaleihin tehtävään koholla olevaan (sormin tuntuvaan)    kaiverruspainatukseen.

 

Katso myös:    Muuttuva laserkuva

 

 


 

 (102), (107), (148)

 147

Laserperforointi

 

Laserteknologian avulla voidaan tuottaa erityyppisiä ja -kokoisia perforointeja:

 

 102

·   Laserperforoitu sarjanumero

Henkilöasiakirjan sarjanumero perforoidaan painatusmateriaalin läpi laserilla.

Perforoinnin tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

·    reikien reunoissa palamisjälkiä

·    painatusmateriaali (paperi) ei ole koholla reikien reunoissa perforointien taustapuolella

·    perforoidut reiät pienenevät kartiomaisesti, kun niitä tarkastellaan asiakirjan muodostavan kirjasen ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle

·    perforoidut reiät voivat olla keskenään erimuotoisia.

 

 

 

 

 

 

Asiakirjan muodostavan kirjasen ensimmäinen sivu

 

 

 

 

 

 

 

Saman asiakirjan muodostavan kirjasen viimeinen sivu

 

 

 

 

Katso myös:    Numerointi

Katso myös:    Toistokuva (haamukuva)

 

 


 

 148

·   Laserperforoidut hienorakenteet ja kuviot (turvaleikkaukset)

 

 

 

Laserperforoidut rakenteet/kuviot: Destri Perf® 

 

 

 

Turvaleikkaukset on suunniteltu (tarkoituksella materiaaliin tehdyiksi) hauraiksi kohdiksi.


 

 107

·   Toistokuva (haamukuva) – laserperforoitu

 

Perforointi muodostaa asiakirjan haltijan kuvan toistokuvan, joka näkyy läpivalaisussa.

Esimerkkejä: ImagePerf®, Alankomaiden ja Belgian passit.

 

 

 

 

 

 

 

Laserperforoitu toistokuva (haamukuva)

 

 

 

Katso myös:    Toistokuva (haamukuva)

 


 

 107a

·   Laserperforointi ja   muutos kallistettaessa

TLI ® :ssä (Tilted Laser Image) yksittäiset kirjaimet perforoidaan vinosti. Näin ollen läpivalaisussa näkyvä kuva muuttuu tarkastelukulman mukaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImagePerf ®
ja TLI ®
(Tilted Laser Image)
jossa kirjaimet "NLD"

 

 

 


 

 (044), (098)

 046

Lasertulostus / laserkopiointi

 044

Lasertulostin on digitaalinen tulostin, jonka toiminta perustuu elektrofotografiseen menetelmään.

 098

Kuvat siirretään painatusmateriaalille käyttäen tooneria kuten perinteisissä valokopiokoneissa.

 

Lasertulostus on yksi mahdollinen tekniikka, jota voidaan käyttää    henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integroinnissa.

 

 

 

 

Henkilötietojen ja valokuvan integrointitekniikka: lasertulostus

 

 

 

Koneluettava alue – integrointitekniikka: lasertulostus

 

 


 

 

palaa alkuun

 043

Latenttikuva

 

  Kaiverruspainettu kuvio, joka näkyy, kun asiakirjaa kallistetaan ja tarkastellaan   viistovalossa. Viistovalon tulokulmasta riippuen kuva tulee näkyviin vaaleana tummalla taustalla tai päinvastoin.

 

Viistovalon tulokulmasta riippuen kirjaimet "RP" näkyvät vaaleina tai tummina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latenttikuvan viivarakenne (90º)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latenttikuva tulee näkyviin asiakirjan sivua kallistettaessa

 

 

Katso myös:    Taustapainatus / turvapainatus

 

 


 

 093

Leviävä painoväri

 

Leviävä painoväri on yksi liukoisten painovärien alalaji. Kun esimerkiksi väärentäjä yrittää poistaa ja muuttaa tämän painovärin päälle painettua yksilöintitekstiä, värin vaikutuksesta osa turvapainatuksesta tai taustapainatuksesta häviää tai vaalenee.

 

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    vuotavaan (syvälle tunkeutuvaan) painoväriin.

 


 

 

 048

Lämpösiirtotulostus

 

Lämpösiirtotulostuksessa eri sävyt saadaan aikaan rasteroimalla. Siirtämällä yhtenäinen värikerros saadaan aikaan teräväreunaisia pisteitä tai alueita.

 

Menetelmässä voidaan käyttää myös erikoisvärinauhoja, esimerkiksi sellaisia, joissa on metallipigmenttejä.

 

Lämpösiirtotulostusta voidaan käyttää integrointitekniikkana

   henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integroinnissa.

 

 

 

 

 


 

 069

Läpikohdistusmerkki

 

Läpikohdistusmerkki: painatusmateriaalin etu- ja kääntöpuolella olevat kuvat on kohdistettu tarkoin keskenään. Täydelliset tai osittaiset kuviot, jotka näyttävät olevan painettu satunnaisiin paikkoihin painatusmateriaalin etu- ja kääntöpuolelle mutta jotka vastaavat toisiaan täydellisesti tai muodostavat yhdessä täydellisen uuden kuvion, kun niitä tarkastellaan    läpivalossa.

 

Väärennetyissä asiakirjoissa oleva epätäydellinen kohdistusmerkki muodostaa epäselvän kuvion, kun asiakirjaa tarkastellaan läpivalossa.

 

 

 

 

 

 

 

Etupuolen kuvio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kääntöpuolen kuvio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läpikohdistusmerkki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 189

Läpinäkyvä ikkuna

 

Läpinäkyvä ikkuna integroidaan painatusmateriaaliin valmistusvaiheessa. Läpivalossa ja suurennuslaitetta käyttämällä voi tulla näkyviin esim.   CLI® (muuttuva laserkuva) tai henkilötietoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso myös:    PC (polykarbonaatti)

Katso myös:    Läpivalo

 

 

 

 173

Läpivalo

 

Läpivalo on tarkasteltavan esineen (tässä: asiakirjan sivun) läpi paistava valo. Tarkasteltava esine sijoitetaan silmän (tai kameran) ja valonlähteen väliin.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valonlähde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asiakirjan tarkastelija

 

 

 

Asiakirjan sivu

 

 

 

Katso myös:    Läpinäkyvä ikkuna

Katso myös:    Vesileima

 

Katso myös:    Koaksiaalinen valo

Katso myös:    Viistovalo

 

Katso myös:    UV-valo

 

 119

Magneettinauha

 

Ohut magneettisesta materiaalista valmistettu nauha, joka on kiinnitetty muovikorttiin ja jota käytetään tietojen tallentamiseen.

 

 

 

 

Magneettinauha

 

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä

Katso myös:    Optinen nauha


 

 

 

 155

Matriisitulostus

 

Matriisikirjoitin on tietokoneen tulostin, joka tulostaa iskemällä mustetta sisältävää värinauhaa tulostusmateriaaliin kirjoituskoneen tapaan, mutta toisin kuin kirjoituskoneessa kirjaimet muodostetaan matriisilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriisitulostus

 


 

 

 151

Metallipainoväri

 

Metallipigmenttejä, kuten alumiini- ja pronssipigmenttejä, käytetään painovärien ainesosina metallinhohtoisen pinnan aikaansaamiseksi. Metallipainoväri ei ole varsinaisesti turvapainoväri, sillä sitä on vapaasti saatavissa kaikkiin kaupan oleviin tulostimiin. Metallipainoväri on kuitenkin tyypillinen jäljennöksenestoväri, sillä kopiossa (myös pöytätulostimilla tuotetussa) alkuperäinen efekti ei näy.

 

AUT-HOP-04001

 

 

 

 

 

 

 

Hopeanvärinen metallipigmentti

 

 


 

 

 

(197)

 187

Metameeriset värit

 

Metameeriset värit ovat kahden (kemiallisesti) erilaisen värin yhdistelmiä, joissa värejä ei juurikaan voida erottaa toisistaan tietyntyyppisessä valaistuksessa (yleensä tavallisessa kirkkaassa päivänvalossa), mutta joilla on huomattava värikontrasti toisentyyppisessä valaistuksessa (usein infrapunavalossa) tai jos niitä tarkastellaan erityisen punaisen optisen suotimen läpi.

 197

Erästä metameeristä efektiä nimitetään esimerkiksi infrapunavalossa reagoimattomaksi: muutoin näkyvä painoväri ei näy osassa spektrin infrapuna-aluetta.

 

 

Metameerisiä värejä käytetään muun muassa euroseteleissä.

 

image060C


Tavallisessa valossa                          Infrapunavalossa reagoimaton


 

 

 

 152

Mikrosiru – kontaktillinen

 

Integroitu piiri (mikrosiru) tietojen tallennusta ja käsittelyä varten; käytetään esim. henkilökorteissa. Tämä elektroninen turvatallennusväline sisältää esim. henkilötiedot: nimen, syntymäajan, syntymäpaikan, asiakirjan myöntäneen viranomaisen tiedot ja haltijan valokuvan digitalisoidussa muodossa. Henkilökortti, jossa on kontaktillinen mikrosiru, on syötettävä lukulaitteeseen niin, että kortin tiedot ovat luettavissa elektronisilla kontaktinastoilla. Mikrosirun näkyviä osia ovat kullatut kontaktinastat.

 

 

 

 

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä

Katso myös:    Mikrosiru – kontaktiton

 

 

 


 

 153

Mikrosiru – kontaktiton

 

Kontaktitonta integroitua piiriä (mikrosiru) käytetään tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn esim. passeissa, henkilökorteissa ja biometrisissä oleskeluluvissa. Mikrosiruun, joka ei yleensä näy, on liitetty antenni, jonka kautta se voi kommunikoida kortinlukijan kanssa sähkömagneettisten aaltojen avulla (Radio Frequency Identification (RFID) – radiotunnistus). Lähetyksen aloittamiseksi kortin on oltava kortinlukijan läheisyydessä. Sirun suojattu sisältö on luettavissa 0–10 senttimetrin etäisyydeltä.

 

Biometrisissä tai    sirupasseissa käytetään kontaktitonta (lähilukuteknologiaan perustuvaa) mikrosirua. Mikrosiru voidaan upottaa matkustusasiakirjaan useilla tavoilla. Mikrosiru voidaan upottaa (kuten kuvassa) paksun läpinäkyvän kalvon sisään, asiakirjan kanteen tai erityiselle polykarbonaattisivulle. Tietojen turvaamiseksi käytetään usein peruspääsynvalvontaa (BAC) (kontaktitonta sirua pääsee lukemaan asianmukaisella lukulaitteella vasta kun se on avattu voimassa olevalla PIN-koodilla) ja laajennettua pääsynvalvontaa (EAC) (lukulaitetodennus): turvatoimenpiteenä käytetään digitaalista allekirjoitusta (ICAOn PKI-protokolla – Public Key Infrastructure), jolla suojataan tallennettujen tietojen aitous ja eheys.

 202

Password Authenticated Connection Establishment (PACE) käyttää todentamiseen tietoja, jotka ovat peräisin    koneluettavalta alueelta – MRZ. Todentamiseen voidaan lisäksi käyttää optista lisäelementtiä nimeltä Card Access Number (CAN), joka on painettu henkilötietosivun    visuaalisesti tarkastettavalle alueelle (VIZ).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeustapaus: (tavallisessa valossa) täysin näkyvä mikrosiru ja antenni

 

 

 

 

 

 

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä

 

Katso myös:    Mikrosiru – kontaktillinen

Katso myös:    Biometrinen tunniste

 


 

 

 083

Musteleima

 

Nestemäinen väriaine siirretään painatusmateriaaliin leiman avulla esimerkiksi asiakirjan varmentamista tai haltijan tavanomaisesti kiinnitetyn (esim. liimatun) valokuvan varmentamista varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmentaminen: Katso myös:

Katso myös:    Koholeima

Katso myös:    Preeglaus

 

Katso myös:    Haltijan valokuva – kiinnitysmenetelmät

 

 

 

 

Schengen-alueen ulkorajalla merkitty maahantuloleima.

 


 

 

(196)

 047

Mustesuihkutulostus

 

Mustesuihkutulostus on painotekniikka, jossa käytetään eräänlaista tietokonetulostinta, joka toimii ruiskuttamalla pieniä nestemäisiä mustepisaroita suoraan tulostusmateriaaliin, jolloin muste tunkeutuu tulostusmateriaaliin. Mustesuihkutulostusta voidaan käyttää    henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointiin.

 

 

Mustesuihkutulostuksella integroidut henkilötiedot / valokuva

 

 

 

Mustesuihkutulostuksella integroidut henkilötiedot ja valokuva

 

 


 

 196

Värillisellä mustesuihkutulostuksella tehty yksilöinti polykarbonaattikortin sisäpuolella:
Henkilötiedot painetaan PC-kerrokseen käyttämällä erityistä polykarbonaattiväriainetta
  PC-kortin (polykarbonaatti) -tuotantoprosessissa;
esim. Innosec Fusion®, Polycore®, PCC® tai PCP (Polycarbonate Colour Personalisation).

 

 

 

 

Valokuva integroitu polykarbonaattikorttiin (Innosec Fusion® -menetelmä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCP (Polycarbonate Colour Personalisation) -tekniikka

 

 


 

 

 

 172

Muutos kallistettaessa

 

Muutos kallistettaessa: kuva tai yksi tai useampi merkki, joka tulee näkyviin tai muuttuu, kun asiakirjaa kallistetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dynaprint®)

 

 

 

 

Muita muutoksia kallistettaessa:

  latenttikuva

  laserperforointi ja muutos kallistettaessa

  muuttuva laserkuva.

 

Katso myös:    Viistovalo

 

 

 


 

 158

Muuttuva laserkuva

 

Muuttuva laserkuva on muovikorttiin integroitu laserkaiverrettu kuva, joka muuttuu kallistettaessa. Muuttuvassa laserkuvassa kaiverretaan eri kaiverruskulmissa kuvia kortin pintaan korkopuristettujen sylinterimäisten linssien avulla. Se, mikä kuva tulee näkyviin, riippuu katselukulmasta.

 

Esimerkkejä:

 113

            CLI ® - Changeable Laser Image (muuttuva laserkuva)

 114

            MLI ® - Multiple Laser Image (monilaserkuva)

 

 

MLI ®: tarkastelukulman mukaan näkyviin tulee

joko sarjanumero tai viimeinen voimassaolovuosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLI ® 

 

 

Katso myös:

  Laserkaiverrus,

  Toistokuva (haamukuva),

  OVD (optisesti muuttuva tekijä)

 

 

 

·                                                          (193)

 070

Numerointi

 

Asiakirjakuvauksissa    sarjanumeron koostumus osoitetaan seuraavilla aakkosnumeerisilla merkeillä:

 

A:   kirjain

N:   numero

R:   kirjain tai numero (satunnaisjärjestyksessä)

 

esim. AA-NNNNN, AAA NNN, AANNNN tai A RRRRRRRR.

Muita kirjaimia käytetään vain, jos ne esiintyvät sellaisenaan kaikissa saman sarjan asiakirjoissa – tällöin ne esitetään sitaatinomaisesti lainausmerkeissä: esim. "Nr EE" NNNNNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarjanumero tai asiakirjan numero on asiakirjaan (tai sen joihinkin osiin) painettu ja/tai perforoitu yksilöllinen numero. Koska samaa numerosarjaa ei ole muissa asiakirjoissa, asiakirja voidaan jäljittää sen avulla esimerkiksi tuotantoprosessin aikana tai jos se on kadonnut tai varastettu.

 

 

 

  Fluoresoiva sarjanumero

  Laserperforoitu sarjanumero

 

  Perforointi

  Kohopainatus


 

 

  193

 

Ei pidä sekoittaa esimerkiksi asiakirjan muodostavan kirjasen (passin) sisäsivuille painettuihin sivunumeroihin193.

 

 

 

 157

Offsetpainatus

 

Offsetpainatus (jota kutsutaan myös litografiaksi tai märkäoffsetiksi) on epäsuora painomenetelmä, jossa teksti tai kuva siirretään (tasapintaiselta) levysylinteriltä offsetsylinterille (kumikangas), jonka välityksellä se painetaan painatusmateriaaliin. Offsetpainatukselle on tyypillistä tasainen painoväri ja tarkat painojäljen reunat.

 

 

 199

Turvapainatuksessa käytetään yleisesti myös erästä toista epäsuoraa painomenetelmää, epäsuoraa kohopainatusta (jota kutsutaan myös nimityksellä kuivaoffset tai epäsuora kohopaino). Siinä joustavalle painolevylle painetaan laser- tai fotografisella menetelmällä (esim. Nyloprint® – fotopolymeeripainolevy), jolloin tuloksena on kohopinta. Vain kohollaan olevat osat joutuvat kosketuksiin kumikankaan kanssa. Painotulos muistuttaa hyvin paljon "märkäoffsetia" (  image006  kohopainatuksen  ominaisuuksia ei voi aina nähdä).

 

 

  Iirispainatus

 

 


 

 118

Optinen nauha

 

Optinen nauha on laserluettava muistiväline, jonka tallennuskapasiteetti on jopa 4 MB. Nauhalle voidaan tallentaa useita tiedostoja ja esimerkiksi kuvia. Kortin aitouden nopeaa todentamista varten tarkasteltavana voi olla myös sellaisia visuaalisia ominaisuuksia kuin mikrokuvia, turvakuvioita ja    OVD:itä (optisesti muuttuva tekijä).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso myös:    Koneellisesti todennettava tekijä

Katso myös:    Magneettinauha

 

 


 

 

 (079), (115), (177), (178)

 011

OVD (optisesti muuttuva tekijä)

 

OVD:t ovat turvatekijöitä, joissa tarkastelu- ja/tai valaistusolosuhteiden mukaan näkyy erilaista tietoa. Tämä muutos on palautettavissa, ennustettavissa ja toistettavissa.

 

OVD:itä on seuraavanlaisia:

 

1.         Tekijät, joiden värimuutos perustuu ohuessa kalvossa tapahtuvaan valon interferenssiin:

·            helmiäisväriä sisältävä laminaatti

 

2.        Materiaalit tai rakenteet, joilla on vaihtelevat heijastusominaisuudet:

 

 115

3.         Diffraktiivinen optisesti muuttuva tekijä – DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device):

DOVIDeissa on (yleensä pintareliefinä) heloja, jotka muuttavat valon kulkua aiheuttamallaan diffraktiolla. Näin saadaan aikaan erilaisia efektejä, kuten kaksi- tai kolmiulotteisia kuvia tai kinemaattisia ja/tai värinvaihtumisefektejä. DOVIDit eroavat toisistaan sen mukaan, mikä on niille ominainen kuvan resoluutio, sekä kirkkausasteeltaan ja animaatio-ominaisuuksiltaan. Ne tunnetaan yleensä tavaramerkkinimillään:

 

·             Hologrammi

·         Tietokoneella luodut DOVIDit:
 
  Kinegram®  Identigram®,

 

   DID® – diffraktiivinen tunnistustekijä (Diffractive Identification Device),

 

 177, 079, 178

Pistematriisihologrammi, Exelgram®, Movigram® (177), Pixelgram® (079),
Stereogram
® (178).

 


 

 

 

 092

OVI (optisesti muuttuva väriaine)

 

OVI on painoväri, joka sisältää interferenssisuotimina toimivia mikroskooppisia pigmenttejä. Tuloksena väri vaihtuu selvästi tarkastelukulman tai valon tulokulman mukaan.

 

Optisesti muuttuvia väriaineita käytetään    kaiverruspainatuksessa ja    silkkipainatuksessa.

 

 

 


 

image050AB

 

 

Kaiverruspainettu OVI

 

 

 

 

 

OVI

(Huomaa tämän kuvan oikeassa laidassa olevan esimerkkikappaleen värimuutos:)

 

 

Silkkipainettu OVI 50 euron setelissä

 

 

Väärä

Aito

 

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

 

 

 

Katso myös:    Helmiäispainoväri

 


 

 (074)

 087

 001

Painatusmateriaali(087) ei sisällä optisia kirkasteita(001)

 

Synteettisten painatusmateriaalien osalta: katso:    synteettiset kuidut.

 

Katso myös:    PC (polykarbonaatti).

 

Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita: turvapaperi (esim. 25–100-prosenttinen puuvillakuitupaperi), jota käytetään esim. passeissa ja seteleissä. 

 074

Turvapaperi ei sisällä optisia kirkasteita, joten se näyttää tummalta(074)     UV-valossa.

Myös sellaista paperia, joka sisältää optisia kirkasteita, voidaan käyttää passien ja muiden turva-asiakirjojen painatusmateriaalina (tämä on kuitenkin melko harvinaista).

 

Optiset kirkasteet ovat aineita, jotka lisätään lähinnä puukuiduista koostuvaan paperimassaan paperin valmistusvaiheessa, jotta painatusmateriaali näyttäisi valkoisemmalta. Se, onko paperissa optisia kirkasteita, voidaan todeta UV-valon avulla, sillä optiset kirkasteet fluoresoivat sinisinä
 
  UV-valossa.

 

 

Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita

Painatusmateriaali sisältää optisia kirkasteita

 

 

Lisäturvatekijöitä ovat:

  Värilliset turvakuidut

  Plansetit

  Fluoresoivat kuidut

 

 


 

 159

PC (polykarbonaatti)

 

Polykarbonaatti (PC) on termoplastinen polymeeri. Kun sitä käytetään asiakirjojen (esim. passeihin integroitujen henkilötietokorttien tai polykarbonaatista valmistettujen henkilökorttien) painatusmateriaalina, useita polykarbonaattikerroksia sulautetaan yhteen korkeassa lämpötilassa ja puristuspaineessa.

 

Toisin kuin esimerkiksi    PVC-kortit, PC-kortit tuottavat kovalle pinnalle pudotessaan metallisen äänen.

 

Kun polykarbonaattia käytetään turva-asiakirjojen painatusmateriaalina, siihen voidaan integroida erilaisia turvatekijöitä, esim.:
  taustapainatus / turvapainatus

Yksilöinti

   värillisellä mustesuihkutulostuksella polykarbonaattikortin monikerroksisen laminaattirakenteen sisällä

   laserkaiverruksella (musta), tai esim.

   laserperforoitu toistokuva (haamukuva)

   muuttuva laserkuva ja

   läpinäkyvä ikkuna.

 

Polykarbonaatista tehtyjen korttien pinta voi olla sormin tuntuva; siihen voidaan integroida myös

  kohollaan oleva (sormin tuntuva) laserkaiverrus,

  laminaatin preeglaus ja

  OVD (optisesti muuttuva tekijä).

 

 

 

Voidaan myös integroida

  mikrosiru
  magneettinauha
  optinen nauha.


 

 101

Perforointi

 

Perforoinnissa asiakirjaan tehdään mekaanisesti (lävistämällä tai stanssaamalla) reikiä numeron tai kuvion aikaansaamiseksi.

   Sarjanumerot perforoidaan säännölliseen matriisiin, jonka pyöreät samankokoiset reiät lävistetään aina samansuuntaisesti. Perforointi on tunnistettavissa koholla olevista reikien reunoista ("vallit"), jotka tuntuvat painatusmateriaalin kääntöpuolella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    laserperforointiin.

 

Katso:    Numerointi


 

 067

068

Pienpainatus(067) ja mikropainatus(068)

 

Pienpainatus ja mikropainatus ovat hyvin pienistä kirjaimista tai numeroista muodostuvia viivoja tai kuvioita. Numerot tai kirjaimet ovat vaivoin nähtävissä paljaalla silmällä. Ne muodostavat usein asiakirjoissa viivoja, joille tiedot täytetään. Pienpainatusta ja mikropainatusta käytetään myös    taustapainatuksen / turvapainatuksen turvatekijöinä ja   turvalangoissa.

Katso myös    jatkuva teksti.

 

·       Pienpainatus(067) erottuu paljaalla silmällä (mutta paremmin suurentamalla).

·       Mikropainatuksen (068) lukemiseen tarvitaan yleensä jonkinlaista suurentamista, esim. luuppia.

 

Jäljentämisen perusmenetelmillä ei yleensä pystytä tuottamaan yksityiskohtaista mikropainatusta. Väärennösten mikrotekstiä ei näin ollen usein pystytä lukemaan. Pitkälle kehittyneillä jäljentämistekniikoilla voidaan kuitenkin tuottaa hyvin korkealaatuista pienpainatusta ja mikropainatusta.

 


Pienpainatus (sinisellä) ja mikropainatus (pienemmät violetit kirjaimet)

 

 


 

 080

Plansetit

 

Plansetit ovat pieniä värillisiä kiekkoja, jotka sisällytetään (sijoitetaan hajalleen) paperiseen painatusmateriaaliin sen valmistusvaiheessa.

Plansetit sisällytetään paperiin samalla tavoin kuin    värilliset turvakuidut.

Plansetit voivat olla myös metallisia tai läpinäkyviä. Ne voivat myös fluoresoida    UV-valossa, tai ne voidaan valmistaa helmiäisvärisestä aineesta, joka vaihtaa väriä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värillisiä plansetteja ja kuituja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termokromisia (lämpöherkkiä) plansetteja

 

Katso myös:

  Fluoresoivat plansetit

  Värilliset turvakuidut

  Fluoresoivat kuidut

  Painatusmateriaali ei sisällä optisia kirkasteita


 

 

 185

FI_SGC_43proz

 

PRADO

 

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) on Euroopan unionin neuvoston aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen verkkohakemisto. Se on monikielinen sivusto, joka sisältää tietoja aidoista henkilö- ja matkustusasiakirjoista. Se sisältää teknisiä kuvauksia mm. asiakirjojen joistakin tärkeimmistä turvaominaisuuksista ja yleensä myös (viitteellisiä) tietoja asiakirjan voimassaoloajasta ja pääasiallisesta käytöstä.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin asiakirja-asiantuntijat antavat ja valitsevat PRADO-sivustolla yleisölle esitettävät tiedot. Tiedot ovat peräisin turvallisuusluokitellusta  Expert FADO -järjestelmästä. Sen johtoryhmänä Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä toimii rajatyöryhmä väärennettyjen asiakirjojen asiantuntijoiden kokoonpanossa.

PRADOa ylläpitää ja sen organisoinnista huolehtii Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön oikeus- ja sisäasioiden pääosasto (DG D). Teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa pääosastoon A kuuluva viestintä- ja tietojärjestelmäosasto (DG A CIS).

Useimmat PRADO-asiakirjojen selostavista teksteistä ovat standardoituja kuvauksia, joiden käännökset tällä hetkellä 24:lle EU:n viralliselle kielelle on automatisoitu. Näin taataan välitön saatavuus. Asiaan erikoistuneet EU:n neuvoston pääsihteeristön kääntäjät kääntävät vapaamuotoista tekstiä sisältävät kuvaukset.

 

http://prado.consilium.europa.eu

 

Käyttäjät

PRADO on tarkoitettu suurelle yleisölle ja kansalaisjärjestöille sekä niille valtiollisille organisaatioille, joilla ei ole pääsyä iFADOon. Käyttäjiä ovat esim.:

   ·  työnantajat

   ·  postipalvelut

   ·  pankit ja luottolaitokset

   ·  turvapalveluyritykset

   ·  ajoneuvovuokraamot

 

●   Asiakirjaa tarkasteltaessa on tärkeää tuntea sen tekniset ominaisuudet

●    PRADOsta saat helposti virallista tietoa monista matka- ja henkilöasiakirjoista PRADO on myös käytettävissä mobiiliviestimiä varten optimoidulla näytöllä:

http://prado.consilium.europa.eu/mobile/

 

qrcode_en

Tehtävä

PRADOn päätarkoituksena on antaa Internetin välityksellä vapaasti saatavilla olevaa ja luotettavaa tietoa kaikille henkilöllisyyksiä tarkastaville. Henkilöllisyyksiä tarkastetaan Schengen-alueen ulkorajoilla tapahtuvien tarkastusten lisäksi säännöllisesti normaalissa jokapäiväisessä elämässä. PRADOn avulla on tarkoitus lisätä tietämystä ja auttaa todentamaan asiakirjojen aitous. Epäilyttävissä tapauksissa asiakirja-asiantuntijat voivat huolehtia jatkotoimista.

 

Menettely

 

Mahdolliset kysymykset tulisi asiakirjan alkuperästä riippumatta osoittaa omalle kansalliselle yhteyspisteelle (myös ulkomaisia asiakirjoja koskevat kysymykset) image003  Henkilö- ja matkustusasiakirjat – kansallinen yhteyspiste

 

 

Parannusehdotukset ja virheilmoitukset:

helpline.prado@consilium.europa.eu

 

General Secretariat of the Council of the European Union (GSC)

Directorate-General for Justice and Home Affairs, DG D 1A

Rue de la Loi 175

1048 Brussels, Belgium.

 

 

   Katso myös:     FADO

   Katso myös:     iFADO

 


 

 

 029

Preeglaus

 

Preeglausta kutsutaan joskus myös reliefikaiverrukseksi tai korkopuristukseksi. Tarkoittaa painantaa, jossa kuvat tai teksti tulevat näkyviin värittöminä kohokuvioina. Kirjaimet tai kuviot puristetaan painatusmateriaaliin korkopuristamalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etupuoli

 

Kääntöpuoli

 

 


Katso myös:

  Foliopainatus

  Koholeima

  Laminaatin preeglaus

  PC (polykarbonaatti)

 

 

Todentaminen:

Katso myös:    Koholeima

Katso myös:    Musteleima

 

Katso myös:    Haltijan valokuva – kiinnitysmenetelmät

 

 

 099

 166

PVC-kortti (polyvinyylikloridi)

 

PVC on termoplastinen (läpinäkyvä(099)) polymeeri, jota käytetään monien asiakirjojen painatusmateriaalina.

 

Turvapainatuksessa ja korteissa, joiden on oltava erittäin kestäviä (pitkät voimassaoloajat), käytetään usein mieluummin    PC:tä (polykarbonaattia).

 


 

 055

Retroheijastava laminaatti

 

Retroheijastava laminaatti: kalvoon integroidaan näkymätön kuva, joka saadaan näkyviin vain   koaksiaalisella valolla, jonka tuottamiseksi käytetään erityistä katselulaitetta tai muuta teknistä laitetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavallisessa valossa (vasemmalla) ja koaksiaali-sessa valossa (oikealla) 

 

 

 

 169

Sarjanumero

 

Katso:    Kohopainatus

Katso:    Laserperforoitu sarjanumero

 

Sarjanumeroita kuvaillaan asiakirjoissamme hakusanassa    numerointi, koska useissa uudemmissa turva-asiakirjoissa numerointi ei enää noudata mitään sarjaa.


 

 

 112

Sidonnan koontimerkki / vaihteleva sivunumeron paikka

 

    (Gediminasin hallitsijasuvun pylväät)                                                                                                ("LTU")

 

 

 

 

 

Sidonnan koontimerkki on alun perin kirjansidontatermi. Teoksen (esittelylehtisen, kirjan, aikakauslehden tms.) valmistamiseksi sen eri osat (arkit ja taitetuista arkeista kootut arkkivihot, kirjaset) täytyy koota yhteen oikeassa järjestyksessä. Siinä käytetään apuna ylhäältä alas porrasmaisesti kulkevia sidonnan koontimerkkejä (kirjoissa yleensä blokin selässä).

 

Passeissa tämäntyyppinen merkki on lisäturvatekijä. Sen avulla on helpompi nähdä, onko sivuja vaihdettu tai poistettu.

 

Se voi olla tavallisessa valossa näkymätön   fluoresoiva päällepainatus, tai näkyvä tekijä (käytetään joko tavallista painoväriä tai    fluoresoivaa painoväriä).

 

Sidonnan koontimerkin ja sivunumeroiden yhdistelmää kutsutaan joskus termillä vaihteleva sivunumeron paikka.

 

 

 


 

 035

Sidontalanka

 

Katso:

  Sidontatekniikka 

  Fluoresoiva sidontalanka

 

 

 

(058), (059)

 005

Sidontatekniikka

 

Sidonta tarkoittaa yksittäisten arkkien yhdistämistä kirjaksi, kirjaseksi tai esittelylehtiseksi.

Henkilöasiakirjoissa yleisimmin käytetyt sidontatekniikat:

 059

Lankasidonta – "ommeltu taitteeseen" (satulasidonta    sidontalangalla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 058

 

Rakenne: kirjanen voi olla yksinkertainen tai koostua useasta osasta.

 

Yksinkertainen kirjanen

Moniosainen kirjanen

 

 

 003

Selän vahvike: vahvistaa rakennetta:

 

 

 

 

 

Katso myös:    Laminaatti sidottu


 

 

 

 085

Silkkipainatus

 

Silkkipainatus on painotekniikka, jossa painoväri puristetaan suoraan painopinnalle painokehilön avulla. Painokehilö on verkkorakenne, jonka väriä läpi päästävien alueiden kautta väri tunkeutuu painoalustalle. Silkkipainatuksessa voidaan yhdellä toimenpiteellä painaa paksumpi kerros painoväriä kuin millään muulla painomenetelmällä.

Tunnusomaista: yleensä paksu painovärikerros; verkkorakenne, painokuva sahalaitainen.

 

Turvapainatuksessa silkkipainatusta käytetään lähinnä  image006  laminaatin päällepainatuksissa tai  image006  optisesti muuttuvalla väriaineella tehdyissä painatuksissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silkkipainettu OVI

 

 


 

 120

Skannauksenestokuvio / jäljennöksenestokuvio

 

Skannauksenestokuviot / jäljennöksenestokuviot ovat    taustapainatukseen / turvapainatukseen integroituja painettuja turvatekijöitä, jotka suojaavat kopioimalla tapahtuvalta jäljitelmän tekemiseltä.

Painetut kuvat ja kuviot sisältävät piilotettua (yleensä ohutviivakuvioina tallennettua) tietoa, jota ei voi nähdä paljaalla silmällä tavanomaisissa tarkasteluolosuhteissa. Jos asiakirja kopioidaan tai skannataan, piilotettu tieto tulee näkyviin tai on luettavissa tai näkyviin voi tulla virheitä.

 

 

 

Alkuperäinen

 

Jäljennös (sana "COPIE" näkyvissä)

 


 

Toinen esimerkki:

Orientaatio- ja kulmamoduloituja ohutviivakuvioita (rasterikulmamodulaatio, SAM = Screen Angle Modulation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäljennöksenestokuvio

 

 

 

 

 171

Synteettiset kuidut

 

Synteettiset kuidut ovat useiden erikoispaperilajien (turvapaperien) keskeinen ainesosa, sillä ne tekevät painatusmateriaalista erittäin kestävää ja lujaa.

 

Esimerkkejä synteettisistä painomateriaaleista:

Neobond® (esim. Saksan vanha, vaaleanpunainen taitettu ajokortti).

Teslin® (koska Teslin® on vapaasti kaupan oleva tuote, sitä käytetään myös usein henkilökorttien väärentämiseen).

 

Synteettisiä kuituja ei pidä sekoittaa    värillisiin turvakuituihin, jotka eivät vaikuta painatusmateriaalin mekaanisiin ominaisuuksiin.

 

Katso myös:   Painatusmateriaali

 


 

 139

Syväpainatus

 

Painotekniikka, joka on samantyyppistä kuin    kaiverruspainatus. Siinä käytetään painolaattoja, joissa on syvennettyjä alueita tai lokeroita, jotka muodostavat painetun kuvion.

 

Painolaatta painetaan suoraan painatusmateriaaliin. Syvennettyjen lokeroiden syvyys ja koko määräävät sen, kuinka paljon väriä siirtyy painatusmateriaaliin. Käytetyt värit ovat hyvin nestemäisiä ja kuivuvat nopeasti, joten värejä voidaan painaa myös päällekkäin. Joissain tapauksissa voidaan nähdä kennomainen rakenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syväpainatus: painolaatta tekstiä varten

 

 

 

Turvapainatuksessa syväpainotekniikkaa käytetään esimerkiksi    laminaatin päällepainatukseen:

 

 

Lähikuvia kalvon päällepainatuksesta

 


 

 026

Taustapainatus / turvapainatus

 

Taustapainatus / turvapainatus suojaa väärentämiseltä ja tietojen manipuloinnilta.

 

 

  giljoshit / ohutviivakuviot

  mikropainatus

  iirispainatus

  läpikohdistusmerkki

  latenttikuva

 

Turva-asiakirjoissa käytetään perinteisesti muiden turvapainatustekniikoiden ja turvaominaisuuksien, kuten   kaiverruspainatuksen,    esipainetun lomaketekstin ja    henkilötietojen, taustapainatuksessa    offsetpainatusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustapainatuksessa / turvapainatuksessa erilaisia ominaisuuksia, tässä:

 

·          giljosheja / ohutviivakuvioita

·          verkkokuvio

·          mikropainatus

·          kauttaaltaan värillisiä alueita ja

·          reliefimäisiä ohutviivoja.

 

 

 

Ei pidä sekoittaa    esipainettuun lomaketekstiin.

 

 

 


 

 131

Telaketjukuviointi – perforointi

 

Menetelmä, jolla tavanomaisesti kiinnitetty (esim. liimattu) haltijan kuva varmennetaan painamalla (käsin) viivoista muodostuva kuvio. Kuvion viivojen välissä on usein perforoituja reikiä.

 

 

 

 

 

 

 

Varmentamismenetelmät:

Katso myös:    Koholeima

Katso myös:    Musteleima

 

 

 


 

 094

Termokrominen (lämpöherkkä) painoväri

 

Termokrominen (lämpöherkkä) painoväri on erikoispainoväri, joka vaihtaa väriä palautuvasti eri lämpötiloissa.

 

 


 

 168

Toistokuva (haamukuva)

 

Asiakirjan haltijan toistokuva (haamukuva) voidaan integroida henkilötietosivulle tai henkilöasiakirjan toiselle, henkilötiedot sisältävälle sivulle. Se voidaan painaa samalla menetelmällä kuin varsinainen valokuva tai eri menetelmällä, joka voi olla esimerkiksi:

image006  fluoresoiva päällepainatus,

image006  laserperforointi tai

image006  Identigram®.

 

 

 

 

Laserperforoitu toistokuva (haamukuva) läpivalossa (oikealla puolella)

 

 

 

 

Katso myös:    Henkilötietojen / valokuvan / allekirjoituksen integrointi

 

 

 


 

 (037)

 036

Turvalanka

 

Turvalanka on muovia, metallia tai muuta materiaalia oleva kaistale, joka integroidaan turvatekijäksi painatusmateriaaliin sen valmistusvaiheessa. Turvalankoja on hyvinkin erilaisia, esimerkiksi polymeeristä valmistettuja, metallipäällysteisiä, värillisiä ja laminaattikaistaleita, joissa on mikropainatusta, sekä erittäin pitkälle kehitettyjä lankoja, joilla on koneluettavia ominaisuuksia, kuten magneettisia tai holografisia yksilöityjä turvalankoja.

 

ʛ鄼ᬫ°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvalanka, jossa negatiivinen mikropainatus (läpivalossa).

 

 

Katso myös:  Mikropainatus

 


 

 037

Turvalanka voi olla kokonaan upotettu painatusmateriaaliin, tai se voi olla osittain sen päällä. Jälkimmäistä kutsutaan joskus sukeltavaksi turvalangaksi tai sukeltavaksi langaksi:

 

 

 

 

Katso myös:    Fluoresoiva turvalanka

Katso myös:    Jatkuva / toistuva teksti

Katso myös:    Henkilötiedot / muut yksilöintitiedot

 

 

 103

UV-valo (ultraviolettivalo)

 

UV-valo kuuluu sähkömagneettisiin aaltoihin, joiden aallonpituus on näkyvää valoa lyhyempi
(200–400 nm). Valonlähde, jonka avulla asiakirjatutkinnassa tarkastellaan usein painatusmateriaalin kirkkautta, fluoresoivia painovärejä ja muita turvaominaisuuksia sekä asiakirjaan mahdollisesti tehtyjä muutoksia.

 

Epäilyttäviä tai kuluneita asiakirjoja voidaan tutkia UV-valolla, jolloin tarkkuus ja resoluutio paranevat. Monet painovärit fluoresoivat eri tavoin (  fluoresoiva painoväri).    Fluoresoivat turvakuidut voivat fluoresoida kirkkaasti. Kun väärentäjä on käsitellyt tällaisia kuituja, ero voi näkyä UV-valossa.

 

 

 

 

 

Valonlähde
(UV-valo)

 

 

 

 

Asiakirjan tarkastelija

 

 

 

 

                   Asiakirjan sivu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksinkertainen UV-käsilamppu asiakirjan tarkastelua varten

 

Asiakirjatutkinnassa käytetyissä UV-valolähteissä säteilyn aallonpituus on yleensä 365/366 nm (pitkäaaltoinen UV-valo), 313 nm (keskipitkä UV-valo) ja 254 nm (lyhytaaltoinen UV-valo). Ultraviolettivalo ei itsessään ole näkyvää, vaan ainoastaan sen efekti eli UV-valon aktivoima näkyvä fluoresenssi voidaan nähdä:

  fluoresoiva painoväri

 

Katso myös: